CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2022

945 Lượt xem

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ năm 2022.

Chuyển đổi số góp phần mạnh mẽ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
(Ảnh: minh họa)

Nhằm tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch với định hướng xuyên suốt là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số và tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong năm 2022 đã được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đề ra, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ năm 2022.

Theo Kế hoạch đề ra, Bộ VHTTDL đặt ra các mục tiêu cụ thể trong công tác chuyển đổi số năm 2022 như sau: Hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022 tới cá nhân, tổ chức; 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Bộ và trênCổng dịch vụ công Quốc gia.; 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% thủ tục hành chính được rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Hoàn thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ và thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để hỗ trợ quản lý, lưu giữ thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch hành chính của tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, giấy tờ; 100% thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa đơn vị (chậm nhất thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2022). 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, các máy chủ, máy trạm của Bộ được triển khai giải pháp phòng, chống mã độc; hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin; các hệ thống thông tin được giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số; trong đó cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên sâu kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch đề ra các nội dung cần triển khai thực hiện, gồm: Xây dựng, phát triển nền tảng cho chuyển đổi số (Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số; Phát triển ứng dụng; Phát triển dữ liệu số; Bảo đảm an toàn thông tin mạng); Phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số (Duy trì và mở rộng hệ thống quản lý văn bản điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, duy trì hệ thống thông tin báo cáo của Bộ để kết nối, truyền dữ liệu đến hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; Hoàn thiện và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ tới các đơn vị được giao giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, liên thông hệ thống thông tin giải quyết TTHC với hệ thống hải quan một cửa Quốc gia và Cổng dịch vụ công Quốc gia).

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Bộ VHTTDL giao Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời, chỉ đạo, điều phối hoạt động trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Cùng với đó, Bộ VHTTDL giao Trung tâm Công nghệ thông tin (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu triển khai các nhiệm vụ cụ thể được phân công trong Kế hoạch; Tiến hành định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu cân đối nguồn kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Thủ trưởng Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng quý (thời gian chốt số liệu báo cáo Quý I từ 15/12 năm trước tới 14/3 năm sau, Quý II từ 15/3 - 14/6, Quý III từ 15/6 - 14/9, Quý IV từ 15/9 - 14/12), gửi Trung tâm Công nghệ thông tin chậm nhất vào ngày 25 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định./.

Q.Minh

 

Print
945 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top