CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu số theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP

3727 Lượt xem

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định gồm 05 chương 57 điều; có hiệu lực từ ngày 25/5/2020.

Bộ VHTTDL đẩy mạnh dữ liệu thông tin số (Ảnh minh họa)

Sau 3 tháng triển khai, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đến hết tháng 8/2020 đã có gần 80% Bộ, ngành thực hiện chia sẻ dữ liệu, tăng vọt so với cùng kỳ các năm trước.

Nghị định này quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Về trục liên thông văn bản quốc gia, đã có tổng số 621.076 văn bản điện tử gửi và 1.861.835 văn bản điện tử nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương và địa phương;

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet): Hệ thống đã phục vụ 20 Hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 486 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế việc phát hành, in ấn, sao chụp hơn 200 nghìn bộ hồ sơ, tài liệu giấy. Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng Hệ thống là khoảng 169 tỷ đồng/năm…

Trong tháng 8, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiện đạt 17,97%, tăng 2,06% so với tháng 7 (khoảng 15,91%).

Chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại thời điểm tích hợp, cung cấp dịch vụ công thứ 1.000) là khoảng 6.700 tỷ đồng/năm, con số này sẽ tiếp tục tăng theo số lượng dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Là một trong những Bộ triển khai sớm nhất hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, Bộ VHTTDL đã đáp ứng sẵn sàng cho 100% thủ tục hành chính cấp trung ương triển khai trực tuyến mức độ 4.

Trung bình mỗi năm, Bộ VHTTDL tiếp nhận 14,938 hồ sơ nộp trực tuyến qua hệ thống, đến thời điểm hiện tại, có 1.248 tài khoản doanh nghiệp và người dân đã đăng ký và được cấp trên hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Tính riêng hai tháng 5, 6/2020, có 441 tài khoản đăng ký mới, trong đó phần lớn là tài khoản của doanh nghiệp. Tính đến 15/7/2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến của Bộ đạt 44,1%.

Để phục vụ triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, Bộ VHTTDL đã tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp và đăng ký 01 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ đang tiếp tục rà soát và cung cấp Dịch vụ công mức 4, các dịch vụ công liên ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc triển khai cung cấp, kết nối và chia sẻ dữ liệu cho các dịch vụ công được Bộ VHTTDL thực hiện theo đúng 05 nguyên tắc chung, cụ thể:

- Dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước được chia sẻ phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tạo lập, quản lý và sử dụng dữ liệu.

- Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật; không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; không được thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính nếu dữ liệu này đã được cơ quan nhà nước khác cung cấp, sẵn sàng cung cấp thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu, trừ trường hợp dữ liệu đó không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hoặc pháp luật có quy định khác.

- Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước không làm ảnh hưởng tới quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Dữ liệu chia sẻ phải bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật; dữ liệu chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước là không thu phí, trừ trường hợp khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc danh mục được quy định trong Luật Phí và lệ phí.

- Dữ liệu của cơ quan nhà nước chia sẻ cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc sau: Tổ chức, cá nhân được quyền khai thác dữ liệu của mình hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân khác khi được tổ chức, cá nhân đó chấp nhận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; các trường hợp ngoài quy định trên, dữ liệu của cơ quan nhà nước được chia sẻ cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và các quy định của pháp luật hiện hành./.

Vân Thùy (t/h)

Print
3727 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top