CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL đạt được nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022

811 Lượt xem

Ngày 8/8, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ VHTTDL chủ trì buổi họp.

Toàn cảnh Hội nghị Ban chỉ đạo chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ VHTTDL 
do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì (Ảnh: QM)

Về công tác chỉ đạo, điều hành

Theo báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ VHTTDL, về lĩnh vực chỉ đạo, điều hành, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 22/4/2022 ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ VHTTDL năm 2022 và Quyết định số 1522/QĐ-BVHTTDL ngày 1/7/2027 về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng ban hành Quyết định số 304/QĐ-BVHTTDL ngày 18/2/2022 Về việc thành lập Tổ Công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ VHTTDL; Quyết định số 323/QĐ-BVHTTDL ngày 18/2/2022 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực diện từ phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ VHTTDL đã tích cực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an thống nhất phương án triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức; bảo mật thông tin của cá nhân khi cán bộ sử dụng kết quả các dịch vụ do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp để phục vụ công tác nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Phối hợp với Cục 105, 106, C06 - Bộ Công an tiến hành kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL, có kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ VHTTDL cũng đã phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy và phát triển nền tảng số quốc gia đối với nền tảng bảo tảng số, nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đồng thời có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình xây dựng 2 nền tảng theo Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ trọng tâm giao Bộ VHTTDL tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS: Xây dựng; phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch thúc đẩy và phát triển các nền tảng số quốc gia.

Hiện nay, Bộ VHTTDL đang triển khai xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Đã giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì thực hiện, hiện tại đã hoàn thành Dự thảo và đang tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan và dự kiến bạn hành trong Quý III năm 2022.

Các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm công tác chuyển đổi số của Bộ sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu: Hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022 tới cá nhân, tổ chức; 100% thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa đơn vị; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; 100% hồ sơ công việc được xử lý.

Trung tâm Công nghệ thông tin cũng đề nghị các đơn vị coi trọng việc an toàn thông tin, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành nghiệp vụ nội bộ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trang web,…của đơn vị. Đặc biệt là các phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ thuê dịch vụ của các công ty bên ngoài.

Mỗi đơn vị phải tự chủ động đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với trang web, hệ thống phần mềm nghiệp vụ của mình thì mới đảm bảo cho kết nối với Chính phủ và kết nối nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ.

Các đơn vị cần tăng cường thực hiện công tác số hóa tại Bộ phận một cửa của đơn vị và đưa vào sử dụng hiệu quả các kết quả, sản phẩm đã số hóa.

Để đạt được mục tiêu đề ra, kế hoạch đề ra các nội dung cần triển khai thực hiện, gồm: Xây dựng, phát triển nền tảng cho chuyển đổi số (Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số; Phát triển ứng dụng; Phát triển dữ liệu số; Bảo đảm an toàn thông tin mạng); Phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số (Duy trì và mở rộng hệ thống quản lý văn bản điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, duy trì hệ thống thông tin báo cáo của Bộ để kết nối, truyền dữ liệu đến hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; Hoàn thiện và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ tới các đơn vị được giao giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, liên thông hệ thống thông tin giải quyết TTHC với hệ thống hải quan một cửa Quốc gia và Cổng dịch vụ công Quốc gia)./.

Q.Minh

Print
811 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top