CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

519 Lượt xem

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL ngày 09/03 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) năm 2023 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kế hoạch được xây dựng nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ năm 2023 đã xác định trong Quyết định số 323/QĐ-BVHTTDL ngày 18/02/2022 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Đồng thời, Kế hoạch cũng nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, sản phẩm dự kiến hoàn thành năm 2023 và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án 06. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Kết quả triển khai Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023.

Cụ thể, Kế hoạch đề ra 03 nhiệm vụ, gồm: Xây dựng và tổ chức triển khai thể chế, kế hoạch phát triển dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL; Thực hiện tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của Bộ; tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các đơn vị với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức quán triệt, tập huấn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch này.

Đối với riêng lĩnh vực TDTT, có các nhiệm vụ cụ thể: Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nội bộ, cập nhật quy trình điện tử theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng dữ liệu của CSDLQG về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an thực hiện trên Cổng Dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ chuyên ngành của đơn vị; Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tại Bộ.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Bộ VHTTDL giao các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06 và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định. Đồng thời chủ động thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đơn vị với CSDLQG về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng tham mưu quản lý nhà nước của Bộ; Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ với CSDLQG về dân cư. Bên cạnh đó, hướng dẫn các đơn vị về kỹ thuật, phương thức tích hợp, kết nối thông tin, dữ liệu dân cư thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch này. Đồng thời, Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.Vụ Kế hoạch, Tài chính tham mưu Bộ trưởng ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06 và Kế hoạch này; bố trí kinh phí nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ, kinh phí nâng cấp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, phần mềm quản lý chuyên ngành để tích hợp, kết nối với CSDLQG về dân cư.

Vụ Pháp chế tham mưu Bộ trưởng thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ để sử dụng CSDLQG về dân cư.

Văn phòng Bộ phổ biến và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền hiệu quả về việc triển khai thực hiện Đề án 06./.

Ngô Giang

 

Print
519 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top