TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Thành phố Việt Trì đẩy mạnh phát triển thể thao trường học

1060 Lượt xem

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học, nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) thường xuyên của trẻ em, học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn Thành phố; gắn GDTC với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của trẻ em, HSSV, đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao cho đất nước, thành phố Việt Trì đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển GDTC và thể thao trường học đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, đảm bảo 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học GDTC trong chương trình giáo dục của từng cấp học; 100% số trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa GDTC; Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học GDTC theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Về hoạt động thể thao trường học, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, trong đó khuyến khích các cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh từ cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS (chú trọng nhất là bậc tiểu học); 85% trở lên số học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó 80% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi; Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh, duy trì hoạt động thường xuyên.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, với mục tiêu 80% trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định; 100% trường tiểu học, trường trung học cơ sở có sân tập; phấn đấu để các trường tiểu học, trường trung học cơ sở có nhà vòm, nhà đa năng phục vụ luyện tập thể thao cho học sinh; Phấn đấu 100% công trình thể thao trên địa bàn được ngành giáo dục phối hợp với ngành Thể dục, Thể thao khai thác sử dụng hiệu quả.

Phấn đấu 100% trường (lớp) mầm non có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; 95% trường tiểu học có đủ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa; 100% trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có đủ giáo viên đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo theo quy định phục vụ việc giảng dạy, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa.

Mục tiêu đến năm 2025, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường; bảo đảm 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nội dung, chương trình môn học GDTC. Bảo đảm 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao; tăng nhanh tỉ lệ cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức dạy bơi; khuyến khích trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy võ cổ truyền Việt Nam cho học sinh, sinh viên đảm bảo an toàn, đúng quy định. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Tiếp tục tăng cường và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ GDTC và thể thao trường học; Tăng cường để phối hợp, cùng khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao do ngành thể dục, thể thao và ngành giáo dục quản lý. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên TDTT. Đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao đủ tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể trên, thành phố Việt Trì đã xây dựng 6 nhóm giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học. Xây dựng kế hoạch cụ thể và huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông ở địa phương trong việc phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng GDTC. Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng vận động cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh. Tổ chức giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em dưới nhiều hình thức đa dạng, tích hợp nhiều hoạt động, tạo cho trẻ em sự hứng thú tham gia; Tổ chức nhiều hoạt động vận động, tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp trên cơ sở sự hứng thú, phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh, sinh viên; Đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục phát triển thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Củng cố và phát triển hệ thống thi đấu thể thao cấp trường, cụm trường, cấp thành phố phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, trong đó tập trung vào cấp trường; tổ chức các giải thi đấu của từng môn thể thao, các đại hội thể thao, hội thi, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, sinh viên có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao của Thành phố và của tỉnh. Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng việc phát triển đa dạng các môn thể thao, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa.

Tổ chức dạy và học bơi trong các cơ sở giáo dục phổ thông, từng bước triển khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, chú trọng ở các địa phương có nhiều sông, suối, ao, hồ. Xây dựng đề án phổ cập bơi cho học sinh phổ thông và xây dựng hệ thống bể bơi trong trường học giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố. Từng bước tổ chức việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam trong các nhà trường, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp học và trình độ đào tạo.

Xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất (bao gồm cả trang thiết bị, dụng cụ) phục vụ GDTC và thể thao trường học, gắn với triển khai Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất trường học. Từng bước đầu tư xây dựng phòng học giáo dục thể chất, hệ thống sân chơi, trang thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ em trong các trường mầm non. Đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và từng bước đầu tư xây dựng nhà tập luyện đa năng, bể bơi cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà tập luyện đa năng, bể bơi, mua sắm trang thiết bị thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (sân tập, công trình thể thao) phục vụ GDTC và thể thao trường học tại các địa phương. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao do ngành thể dục, thể thao quản lý trong công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Rà soát, triển khai thực hiện đúng, đủ các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho phát triển GDTC và thể thao trường học, trong đó chú trọng chế độ, chính sách đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao; xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ đào tạo và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa. Đẩy mạnh triển khai hình thức đối tác công - tư trong đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

KC

Print
1060 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top