TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2020 có 99% tổng số học sinh phổ thông được đánh giá đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

967 Lượt xem

Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực triển khai các hoạt động giáo dục thể chất (GDTC), thể thao trong trường học nhằm giúp học sinh, sinh viên hình thành kỹ năng vận động, phát triển thể lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Để đẩy mạnh phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 về công tác giáo dục thể chất, phấn đấu 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục và đào tạo của từng cấp học, ngành học. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, lồng ghép môn thể thao đặc thù, có tiềm năng phát triển và phù hợp với thực tế của địa phương vào chương trình dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất. Phấn đấu 99% tổng số học sinh phổ thông được đánh giá đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

Về hoạt động thể thao trường học, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục giữa giờ và hướng dẫn học sinh tập thể dục buổi sáng; trong đó ít nhất 50% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 50% trường mầm non, 70% cơ sở giáo dục phổ thông, 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Có ít nhất 85% số học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó 85% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh, sinh viên và được duy trì hoạt động thường xuyên.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ giáo dục thể chất và thể thao trường học trong những năm qua cũng được quan tâm, đầu tư, theo đó định hướng đến năm 2020 về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, có ít nhất 80% trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định. Có ít nhất 90% trường tiểu học, trường trung học cơ sở và 100% trường trung học phổ thông có sân tập; có ít nhất 30% trường tiểu học, 40% trường trung học cơ sở, 100% trường trung học phổ thông có nhà tập (nhà đa năng) được trang bị đạt tiêu chuẩn đúng quy định; Có ít nhất 90% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học có sân tập; 100% trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có nhà tập (nhà đa năng) được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định. 100% công trình thể thao trên địa bàn tỉnh được ngành giáo dục và ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả. Có ít nhất 20% các cơ sở giáo dục (tiểu học và trung học cơ sở) có bể bơi và tổ chức phổ cập dạy và học bơi; các cơ sở giáo dục đủ các điều kiện có thể thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao.

Về giáo viên, giảng viên thể dục thể thao theo từng cấp học và trình độ đào tạo, 100% trường (lớp) mầm non có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em;  Có ít nhất 95% trường tiểu học có đủ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định; được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức các hoạt động ngoại khóa. 100 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có đủ giáo viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo theo quy định; được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức các hoạt động ngoại khóa. 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao và bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định.

Với những mục tiêu đề ra trong giai đoạn đến năm 2020, UBND tỉnh Đăk Lăk cũng xây dựng định hướng đến năm 2025 với mục tiêu cụ thể là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường, bảo đảm 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất. Về hoạt động thể thao trường học, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi. Tiếp tục đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển các câu lạc bộ các môn thể thao; tăng nhanh tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy bơi, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh, sinh viên so với năm 2020; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học sẽ tiếp tục tăng cường và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao do ngành văn hóa thể thao và du lịch cùng với ngành giáo dục quản lý.  Đồng thời, phát triển đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo để bảo đảm 100% các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ giáo viên thể dục thể thao theo quy định.

Cũng theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung vào thực hiện việc đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất. Lồng ghép Kế hoạch thực hiện Đề án này với quá trình triển khai Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em theo hướng tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình giáo dục mầm non.

Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh. Hoàn thiện chương trình môn học giáo dục thể chất trong cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm hài hòa giữa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho học sinh, sinh viên tự rèn luyện thân thể.

Tổ chức giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em dưới nhiều hình thức đa dạng, tích hợp nhiều hoạt động, nhằm tạo cho trẻ em nhiều hứng thú tham gia. Tổ chức nhiều hoạt động tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện và phát triển của địa phương, phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh, sinh viên. Đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Tăng cường thành lập các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại các cơ sở giáo dục nhằm giúp cho các em tham gia nhằm nâng cao hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác giáo dục thể chất đối với từng cấp học và trình độ đào tạo, trong đó chú trọng đánh giá về kỹ năng, năng lực vận động, thái độ, thói quen tập luyện thể dục, thể thao ở trong và ngoài nhà trường của học sinh, sinh viên thông qua giờ học thể dục hoặc hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi tập trung đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể từng địa phương, nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh, sinh viên; tăng cường hỗ trợ và có hình thức, phương pháp triển khai phù hợp đối với các huyện miền núi, hải đảo.  Nâng cao chất lượng hệ thống thi đấu thể thao các cấp phù hợp với điều kiện của từng địa phương, vùng, miền trong đó tập trung vào cấp trường; các giải thi đấu thể thao, Hội khỏe Phù Đổng, hội thi, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, sinh viên có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao.

Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng đa dạng các môn thể thao, thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các câu lạc bộ và các hoạt động thể thao ngoại khóa. Tổ chức việc phổ cập dạy và học bơi cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiến tới hướng dẫn các kỹ năng an toàn dưới nước trong các cơ sở giáo dục phổ thông và từng bước triển khai tại các địa phương có nhiều sông, hồ, suối, kênh, rạch...Từng bước tổ chức việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam trong các nhà trường, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp học và trình độ đào tạo.

KC

Print
967 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top