TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ngành GDĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai thực hiện Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

765 Lượt xem

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn tới nói chung và trong ngành GDĐT nói riêng, Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng Kế hoạch hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030.

Kế hoạch được ban hành nhằm hướng dẫn các đơn vị và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên trong ngành giáo dục hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận động góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, giữa giờ; trong đó có 40% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 70% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam vào năm 2025 và có 50% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 85% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam vào năm 2030;

Đến năm 2025, có 70% số trường bậc phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) có từ 02-03 CLB TDTT trong trường học, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa và đến năm 2030 đạt từ 85 - 90% tổng số trường. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định hiện hành) đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

Việc triển khai kế hoạch tập trung vào các nội dung đó là: Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động đảm bảo thống nhất, hiệu quả; Phối hợp  chặt chẽ với các ngành liên quan, nhất là ngành VHTTDL trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng giáo viên giáo dục thể chất (GDTC); tổ chức các giải đấu phù hợp với từng bậc học; Các đơn vị, trường học quan tâm tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao nhân dịp các ngày kỷ niệm, lễ lớn, đặc biệt là Hội khỏe Phù Đổng nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong học sinh.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT; đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên tham gia tập luyện, thi đấu TDTT rèn luyện thể chất và tinh thần. Kiện toàn và bố trí đội ngũ giáo viên  GDTC đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào TDTT trong tình hình mới. Thống kê, đánh giá kết quả hàng năm về phong trào TDTT, công tác GDTC, hoạt động thể thao nhà trường trong học sinh và công tác rèn luyện thể lực, thể thao ngoại khóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Để  đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, ngành GDĐT tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Triển khai Cuộc vận động này gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, góp phần hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.

Phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của các đơn vị trong triển khai tổ chức thực hiện, lấy cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai Cuộc vận động đồng thời là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả; việc đánh giá kết quả Cuộc vận động phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân các cấp trong tổ chức thực hiện.

Nhằm thúc đẩy mạnh công tác GDTC và hoạt động thể thao trong trường học, ngành GDĐT tỉnh Vũng Tàu đã đề ra các giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm đó là: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước các cấp. Gắn Cuộc vận động với việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 1157/QĐBVHTTDL ngày 02/4/2021 của Bộ VHTTDL về Ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động. 

Gắn kết, lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 5 dựng đời sống văn hóa"; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Đại hội TDTT các cấp lần thứ XIII, thứ IX tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021-2022 và 2025-2026, các chương trình, đề án của Chính phủ, của Bộ GDĐT, của tỉnh về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai Cuộc vận động một cách hiệu quả, thiết thực.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động. Các nội dung tuyên truyền cho Cuộc vận động cần được chọn lọc kỹ, gắn kết với công tác khuyến khích XHH hoạt động TDTT, với các phong trào khác và được truyền tải bằng nhiều hình thức như: Phát thanh học đường, băng rôn, báo tường,…

Để cuộc vận động sớm đạt được các mục tiêu trên, ngoài nguồn ngân sách nhà nước rất cần có sự tham gia đóng góp của các tổ chức, các mạnh thường quân trong xã hội để có thêm kinh phí tổ chức các hoạt động TDTT, xây dựng các công trình thể thao trong các nhà trường, mua sắm các thiết bị, dụng cụ chuyên môn phục vụ cho tập luyện TDTT cũng như đầu tư phát triển các loại hình thể thao trong trường học; khuyến khích thành lập các CLB TDTT trong từng đơn vị, kịp thời đáp ứng nhu cầu tham gia hoạt động TDTT của học sinh.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị trong toàn ngành GDĐT có nhiều thành tích đóng góp trong việc triển khai cuộc vận động. Coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại để biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Trong những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác TDTT của tỉnh, trong đó phải kể đến hoạt động GDTC và thể thao học đường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã từng bước khởi sắc và đạt được những thành tựu đáng kể. Công tác GDTC và thể thao học đường luôn được quan tâm và đảm bảo các quy định của Bộ GDĐT. Hiện 90% trường học có công trình thể thao đảm bảo điều kiện dạy và học môn GDTC và tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa; 100% học sinh, sinh viên tham gia chương trình GDTC; 70% trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức dạy môn bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh; mỗi trường đều có ít nhất 1 CLB để thúc đẩy hoạt động thể thao ngoại khóa trong trường học...

VD

Print
765 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top