CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ngành GD&ĐT huyện Châu Đức đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại"

764 Lượt xem

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT huyện Châu Đức – tỉnh Bà rịa Vũng Tàu nói chung và trong ngành giáo dục nói riêng, Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” .

Mục tiêu mà ngành GD&ĐT huyện Châu Đức đặt ra là hướng tới 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, giữa giờ; trong đó có 50% cơ sở phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao huyện hoặc đơn vị tư nhân tổ chức dạy bơi cho học sinh. Đến năm 2025, có 70% số trường bậc phổ thông (Tiểu học, THCS) có từ 02- 03 câu lạc bộ TDTT trong trường học, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa và đến năm 2030 đạt t 85 - 90% tổng số trường.

Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định hiện hành)đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

Để đạt được mục tiêu này, Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương. Tổ chức các hình thức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến VC, NLĐ và HS về Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TDTT.

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động TDTT trong dịp tháng 3 hàng năm nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật; đồng thời vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày.

Cụ thể hóa Cuộc vận động, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Chiến lược, các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác TDTT thông qua việc ban hành và triển khai Chương trình, Kế hoạch,... của đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu luyện tập TDTT của đơn vị.

Xây dựng mạng lưới hướng dẫn tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật. Xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe: hướng dẫn kiến thức TDTT; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dẫn các phương pháp tập luyện TDTT đúng cách; hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện; hướng dẫn kỹ năng an toàn, phòng chống đuối nước...

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện TDTT nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên,... thể dục, thể thao cho các trường học. Phát triển các mô hình câu lạc TDTT; đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập thuận lợi, hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện trong tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng giáo viên GDTC; tổ chức các giải đấu phù hợp với từng bậc học; sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất nhằm tổ chức, phát triển phong trào TDTT của ngành. Tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT. Các đơn vị quan tâm tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao nhân dịp các ngày kỷ niệm, lễ lớn, đặc biệt là Hội khỏe Phù Đổng nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong học sinh.

Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để VC, NLĐ và HS tham gia tập luyện, thi đấu TDTT rèn luyện thể chất và tinh thần. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, các mạnh thường quân hỗ trợ cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của đơn vị, nhất là những còn khó khăn về cơ sở vật chất. Bố trí đội ngũ giáo viên GDTC đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào TDTT trong tình hình mới. Nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động trong toàn ngành.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, ngành GD&ĐT huyện Châu Đức cũng đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện trong đó tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước các cấp. Gắn Cuộc vận với việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT; Lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Đại hội TDTT các cấp về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa đơn vị và địa phương trong triển khai Cuộc vận động một cách hiệu quả, thiết thực.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" là một trong những nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cần được duy trì thường xuyên trong toàn ngành. Các nội dung tuyên truyền cho Cuộc vận động cần được chọn lọc kỹ, gắn kết với công tác khuyến khích xã hội hóa hoạt động TDTT, với các phong trào khác và được truyền tải bằng nhiều hình thức như: Phát thanh học đường, băng rôn, báo tường,...

Bên cạnh đó, để Cuộc vận động sớm đạt được các mục tiêu trên, ngoài nguồn ngân sách nhà nước rất cần có sự tham gia đóng góp của các tổ chức, các mạnh thường quân trong xã hội để có thêm kinh phí tổ chức các hoạt động TDTT, xây dựng, mua sắm các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho tập luyện TDTT cũng như đầu tư phát triển các loại hình thể thao, thành lập các câu lạc bộ TDTT trong đơn vị, kịp thời đáp ứng nhu cầu tham gia hoạt động TDTT của học sinh.

Kết quả tổ chức, thực hiện, tham gia hưởng ứng Cuộc vận động cần được xem là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại để biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân. Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tổng kết hàng năm.

KC

Print
764 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top