TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho học sinh, sinh viên các trường trực thuộc Bộ

3347 Lượt xem

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cả về chất và lượng đối với học sinh, sinh viên trong thời gian tới, mới đây Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 2198/QĐ-BVHTTDL ban hành kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

Với mục đích giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong nhà trường trên cơ sở thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ đào tạo con người vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng mục tiêu giáo dục nhằm giúp cho người học phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ. Từ đó, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, đẩy lùi sự xuống cấp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay.

Chương trình đã đưa ra những mục tiêu rất cụ thể, phấn đấu trong giai đoạn này 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. 100% cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ được giáo dục chính trị, tự tưởng, đạo đức, lối sống và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trường học do cơ sở xây dựng. 100% đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý học sinh, sinh viên thường xuyên được học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên song hành với nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.

100% cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên phát động. 100% học sinh, sinh viên tình nguyện viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

Cùng với đó, kế hoạch hành động cũng đã xây dựng những nhiệm vụ thực hiện như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giái dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường. Kiện toàn bộ máy và nhân sự của bộ phận quản lý công tác học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Xây dựng bộ máy quy tắc ứng xử trong trường học với những nội dung tiêu chí, hành vi, thái độ phù hợp với lĩnh vực đào tạo cho học sinh, sinh viên tại mỗi cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức đoàn Thanh niên, hội sinh viên trong nhà trường. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo nghiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Để kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện đạt hiệu quả cao, kế hoạch hành động đã đưa ra những giải pháp thực hiện rất cụ thể, trong đó đối với công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước tập trung chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và chương trình hành động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm của từng trường.

Đôn đốc hướng dẫn kiểm tra các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch hành động và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm. Định kỳ, tổ chức Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên; Liên hoan học sinh, sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác, gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số các cơ sở đào tại trực thuộc Bộ...

Bên cạnh đó, đối với công tác tổ chức thực hiện tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, xây dựng đề án hoặc chương trình hành động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm của cơ sở. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa trong trường học với những nội dung tiêu chí, hành vi, thái độ phù hợp với lĩnh vực đào tạo của cơ sở. Tăng cường các nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinhv iên tại cơ sở. Chú trọng môi trường để phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, sinh viên trong công tác này và hoạt động của nhà trường. Tích cực triển khai việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường để phát huy tính chủ động, tích cức của học sinh, sinh viên trong công tác này và các hoạt động của nhà trường...

N.H

Print
3347 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top