TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Năm 2019, Bình Dương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đẩy mạnh giáo dục thể chất và thể thao trong trường học theo Kế hoạch số 2046/KH-UBND

1037 Lượt xem

Xác định giáo dục thể chất và thể thao trường học là bộ phận quan trọng, nền tảng của nền thể dục, thể thao nước nhà thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ em, học sinh. Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, các nhà trường và cộng đồng. Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học cần bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, có lộ trình triển khai phù hợp với từng địa phương. Với quan điểm trên, công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học tại Bình Dương luôn nhận được sự quan tâm sâu sát từ các cấp ủy, chính quyền và đạt được những kết quả đáng biểu dương.
 

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các học sinh, đồng thời góp phần phát hiện công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục thể chất và thể thao trường học; tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, lối sống, tạo sân chơi bổ ích, hướng vào các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước đối với học sinh, giáo dục, hướng dẫn các em nhữn kỹ năng nhận biết, chủ động phòng, tránh tai nạn đuối nước. Đây cũng chính là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch số 2046/KH-UBND triển khai Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Việc triển khai thực hiện đề án góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho trẻ em, học sinh; gắn giáo dục thể chất và thể thao trường học với giáo dục ý chí đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em, , đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao cho địa phương. 

Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, giai đoạn 2016 – 2020: Về giáo dục thể chất: Phấn đấu 100% trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học.

Về hoạt động thể thao trường học: phấn đấu 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở duy trì thường xuyên tập thể dục giữa giờ và hướng dẫn học sinh tập thể dục buổi sáng; có ít nhất 85% số học sinh thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa; phấn đấu tỷ lệ 90% trường tiểu học, trung học cơ sở có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh và được duy trì thường xuyên.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học: có ít nhất 80% trường mầm non có sân chơi, 90% trường tiểu học, trung học cơ sở có nhà tập (nhà đa năng) được trang bị đạt tiêu chuẩn theo quy định. Về giáo viên thể dục, thể thao theo từng cấp học và trình độ đào tạo: phấn đấu 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, có đủ giáo viên và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em.

Định hướng đến 2025: Về giáo dục thể chất: tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường, bảo đảm 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất.

Bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tập luyện Thể dục thể thao thường xuyên, và đạt tiêu chuẩn, đánh giá xếp loại thể lực theo độ tuổi. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tổ chức các hoạt động thể thao trường học, phát triển các CLB, các môn thể thao; tăng nhanh tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức dạy bơi so với năm 2020.

Các sơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học tiếp tục dạy môn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh, sinh viên. Hoàn thiện hệ thống giải thi đấu thể thao tổ chức trong trường học; hội khỏe Phù Đổng trong đó chú trọng ở cấp cơ sở. Đồng thời tăng cường hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc học tập môn giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao trong trường học đạt tiêu chuẩn.

Tăng cường phối hợp sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện TDTT do ngành TDTT và ngành Giáo dục đào tạo quản lý. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục thể chất, thể thao trong trường học. Cùng với đó, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên TDTT đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo để bảo đảm 100% các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo quy định.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, Đề án đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông về phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức và kiểm tra đánh giá về giáo dục thể chất trong nhà trường. Phát triển hoạt động thể thao trường học. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh xã hội hóa và phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Đến nay sau hơn 4 năm triển khai đề án đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, trong đó với vai trò nòng cốt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã ban hành các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục thể chất và thể thao trường học; tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, lối sống, tạo sân chơi bổ ích, hướng vào các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước đối với học sinh, giáo dục, hướng dẫn các em những kỹ năng nhận biết, chủ động phòng, tránh tai nạn đuối nước.

Tại các trường học, phong trào thể dục thể thao hoạt động sôi nổi thông qua các giải thi đấu, học sinh được tăng cường sức khỏe, nâng cao thành tích, giáo dục ý thức tập thể, gắn bó với trường, lớp, góp phần phát triển toàn diện, hoạt động ngoại khóa gắn với phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; chú trọng công tác giáo dục kỹ năng sống và tư vấn hướng nghiệp đối với học sinh cuối cấp…

Nhiều hoạt động giáo dục thể chất, thể thao được tăng cường như việc học sinh có đồng phục môn thể dục, tham dự các cuộc thi, tìm hiểu kỹ năng sống, phổ biến kiến thức, cuộc thi dành cho nữ sinh trung học, các trò chơi dân gian và hiện đại. Ngoài ra, duy trì và phát triển phong trào bóng đá thiếu niên và nhi đồng, thu hút 100% huyện, thành, thị tham gia…Bên cạnh đó, các trường đã xây dựng được cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đến nay, 100% trường học có sân bãi để có thể tiến hành giờ học thể thao theo chương trình giáo dục thể chất đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo..

Điểm nổi bật là qua các kỳ Hội khỏe Phù Đổng, phong trào rèn luyện, thi đấu các môn thể thao phát triển sâu rộng. Các trường có điều kiện thuận lợi phong trào phát triển mạnh với nhiều môn thể thao đa dạng, hấp dẫn học sinh. Một số trường ở vùng sâu, vùng xa phát huy thế mạnh của môn thể thao truyền thống như: Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co… Đặc biệt, hiện nay gần hầu hết trường học có sân bóng chuyền, đá cầu, cầu lông…Nhờ đó, tỷ lệ các trường đảm bảo chương trình giáo dục thể chất theo quy định luôn đạt 100%, các hoạt động thể thao ngoại khóa được duy trì phát triển với trên 80% trường học duy trì đều đặn.

Trong năm học 2019-2020 và các năm học tiếp theo, ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh trong đó tập trung vào 04 nội dung công tác: Giáo dục thể chất; Hoạt động thể thao trường học; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; Giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo từng cấp học và trình độ đào tạo.

Hy vọng rằng với sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự chung tay ủng hộ của các cấp chính quyền và đặc biệt sự chủ động tích cực từ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, công tác giáo dục thể chất va thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ đạt được những kết quả như mục tiêu đề ra, góp phần đưa phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập với thể thao khu vực và thế giới.

HP

Print
1037 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top