TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Lâm Đồng xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2019-2020

1158 Lượt xem

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học, đồng thời tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho trẻ em, học sinh, sinh viên; gắn giáo dục thể chất và thể thao trường học với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đồng thời phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao cho địa phương và đất nước, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025.

Giai đoạn 2019 - 2020: Đẩy mạnh các hoạt động thể thao trong trường học

Theo Kế hoạch, năm 2019 -2020, về hoạt động thể thao trường học đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, giữa giờ; trong đó, ít nhất 50% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 50% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam; 85% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa; trong đó 80% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi; 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh, sinh viên và duy trì hoạt động thường xuyên.

Bên cạnh đó tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, để đến năm 2020 có 80% trường mầm non có sân chơi, 40% trường mầm non có phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định; 85% trường tiểu học, trường trung học cơ sở và 95% trường trung học phổ thông có sân tập; 40% trường tiểu học, 45% trường trung học cơ sở, 50% trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhà tập đa năng được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định; 100% công trình thể thao được ngành giáo dục và ngành thể dục, thể thao phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả.

Công tác đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo từng cấp học và trình độ đào tạo được đặc biệt quan tâm, kế hoạch đến năm 2020 có 100% giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông có nhiều cấp học có đủ giáo viên thể dục, thể thao, trong đó có 95% giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ giáo viên thể dục, thể thao và bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định.

100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học; 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất.

Với những mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2019-2020, Lâm Đồng đặt mục tiêu định hướng đến năm 2025, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường; bảo đảm 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ, hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất. 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, giữa giờ; trong đó có 70% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 70% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam; 95% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó 90% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học: Tiếp tục duy trì các chỉ tiêu trong giai đoạn 2019-2020 và phấn đấu đạt các chỉ tiêu 100% trường mầm non có sân chơi, 50% trường mầm non có phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định; 100% trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có sân tập; 60% trường tiểu học, 65% trường trung học cơ sở, 70% trường trung học phổ thông, 75% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhà tập đa năng được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định. Phát triển đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo để bảo đảm 100% các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có đủ giáo viên thể dục, thể thao theo quy định.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng để việc triển khai Đề án đặt mục tiêu như đề ra. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất. Thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em theo hướng tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình giáo dục mầm non; Tăng cường thực hiện các nội dung dạy học tự chọn, các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao nhằm phát triển năng khiếu thể thao cho học sinh; khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho học sinh, sinh viên có ý thức tự rèn luyện thân thể.

Tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học môn thể dục theo hướng phát huy năng lực người học; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy và học nhằm tích hợp nhiều hoạt động tạo động lực và hứng thú cho học sinh tham gia học tập và rèn luyện; tổ chức nhiều hoạt động vận động, tập thể dục và thi đấu thể thao phù hợp nhằm phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh, sinh viên. Hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh; đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học; thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác giáo dục thể chất đối với từng cấp học và trình độ đào tạo, trong đó chú trọng đánh giá về kỹ năng, năng lực vận động, thái độ, thói quen tập luyện thể dục, thể thao ở trong và ngoài nhà trường của học sinh, sinh viên.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh, sinh viên. Củng cố, phát triển hệ thống thi đấu thể thao các cấp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, trong đó tập trung vào cấp trường; các giải thi đấu thể thao, các đại hội thể thao, hội thi, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, sinh viên có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao. Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa. Tổ chức phổ cập dạy và học bơi trong các cơ sở giáo dục phổ thông và từng bước triển khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, chú trọng các địa phương có sông, suối, hồ nước,.... Từng bước tổ chức dạy và học võ cổ truyền Việt Nam trong các nhà trường, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp học và trình độ đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất và lựa chọn phương pháp, hình thức triển khai phù hợp với các trường trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; chú trọng phát triển các môn thể thao truyền thống của địa phương ở trong và ngoài nhà trường.

Cùng với đó tăng cường đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất (bao gồm cả trang thiết bị, dụng cụ) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, gắn với triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao của tỉnh; Từng bước đầu tư xây dựng phòng học giáo dục thể chất, hệ thống sân chơi, trang thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ em trong các trường mầm non; Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và nhà tập đa năng tại các nhà trường có điều kiện; Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà tập đa năng, bể bơi, mua sắm trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; từng bước đầu tư xây mới, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở đào tạo giáo viên thể dục, thể thao; Tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (các công trình thể thao) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học tại các địa phương; Hỗ trợ các cơ sở giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao do ngành thể dục, thể thao quản lý trong công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại địa phương; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên thể dục và thể thao trường học. Hàng năm, đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất, khảo sát trình độ năng lực để xác định nhu cầu bồi dưỡng giáo viên thể dục; chủ động xây dựng, lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thể dục các cấp học; Tổ chức thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao; Tăng cường năng lực, trách nhiệm của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thể dục của tỉnh.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế, thực hiện kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển giáo dục thể chất, thể thao trường học; chú trọng chế độ, chính sách đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao; tăng cường cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục công lập; chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ đào tạo và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa; Tiếp tục bổ sung, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với thực tiễn giáo dục của địa phương; chú trọng chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong quá trình thực hiện kế hoạch; Lồng ghép phù hợp với các chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đã triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trong việc thực hiện; Phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục thể chất và thể thao trường học khi có điều kiện.

KC

Print
1158 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top