TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bình Dương đặt mục tiêu đến năm 2020 có 80% cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam

1073 Lượt xem

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể mà Bình Dương đưa ra trong Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là trong giai đoạn 2016-2020, phấn đấu 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn giáo dục thể chất.100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục giữa giờ, trong đó ít nhất 60% tổ chức dạy, phổ cập bơi cho học sinh; 70% cơ sở giáo dục phổ thông, 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 80% cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Có ít nhất 85% số học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh thường xuyên tham gia hoạt động tập luyện thể thao ngoại khóa, trong đó 80% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi; phấn đầu 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học có CLB các môn thể thao hoặc các đội tuyển thể thao dành cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên duy trì hoạt động tập luyện thường xuyên.

Để đẩy mạnh phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, Bình Dương cũng tập trung đẩy mạnh phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 80% trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định; có ít nhất 85% trường tiểu học, trường trung học cơ sở và 95% trường trung học phổ thông có sân tập; có ít nhất 60% trường tiểu học, 70% trường trung học cơ sở, 80% trương trung học phổ thông có nhà tập thể thao đa năng được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định.

Đồng thời, có ít nhất 70% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; 95% cơ sở giáo dục đại học có sân tập; có ít nhất 50% trường trung cấp, 95% trường cao đẳng, 95% cơ sở giáo dục đại học có nhà tập thể thao đa năng được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên thể dục, thể thao bảo đảm cơ sở vật chất (nhà tập, sân tập), trang thiết bị đạt tiêu chuẩn; phấn đấu 100% công trình thể thao trên địa bàn được ngành giáo dục và ngành thể dục, thể thao phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả.

Phấn đấu 100% trường (lớp) mầm non có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; phấn đấu 100% trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có đủ giáo viên thể dục, thể thao, 100% số giáo viên đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo theo quy định, hàng năm được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa; có ít nhất 60% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao, bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định.

Bình Dương cũng đặt mục tiêu định hướng đến năm 2025 về giáo dục thể chất là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường; bảo đảm 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất.

Về hoạt động thể thao trường học, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao  và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao; tăng nhanh tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức dạy bơi so với năm 2020; các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học tiếp tục tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh, sinh viên; Hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao trường học, phong trào Hội khỏe Phù Đổng trong đó chú trọng ở cấp cơ sở (cấp trường, cấp phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố), thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, tăng cường đầu tư, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học đúng tiêu chuẩn; tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao do ngành thể dục, thể thao và ngành giáo dục quản lý; xã hội hóa công tác xây dựng các thiết chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục, thể thao phục vụ công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học trên địa bàn tỉnh. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đạo tạo để bảo đảm 100% các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo quy định.

Cũng theo Đề án, Bình Dương đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học. Thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất; lồng ghép việc thực hiện Đề án này với quá trình triển khai Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh.

Hoàn thiện chương trình môn học giáo dục thể chất trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, bảo đảo hài hòa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho học sinh, sinh viên tự rèn luyện thân thể. Tổ chức giáo dục phát triển cho trẻ em dưới nhiều hình thức đa dạng. tích hợp nhiều hoạt động trong đó chú trọng hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa nhằm tạo cho trẻ em sự hứng thú tự giác, tích cực tham gia; tổ chức nhiều hoạt động vận động, tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp trên cơ sở tạo sự hứng thú, phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh, sinh viên; đưa việc tổ chức thể dục giữa giờ thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Tập trung xây dựng, phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao và duy trì các đội tuyển thể thao trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao, có hình thức khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa. Củng cố, phát triển hệ thống thi đấu các giải thể thao học sinh, Hội khỏe Phù Đổng xuyên suốt từ cơ sở (cấp trường, phòng GDĐT) đến cấp tỉnh; tổ chức các giải thi đấu thể thao, Hội khỏe Phù Đổng kết hợp với học tập, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh có năng khiếu thể thao bổ sung cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh và của quốc gia.

Tổ chức việc phổ cập dạy và học bơi trong các cơ sở giáo dục phổ thông và từng bước triển khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, chú trọng các địa phương của tỉnh có nhiều sông, hồ, suối, kênh, rạch. Từng bước tổ chức việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam trong các nhà trường, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trường, từng cấp học. Triển khai kế hoạch phát triển cơ sở vật chất (bao gồm cả trang thiết bị, dụng cụ) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, gắn với triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở vât chất kỹ thuật thể dục, thể thao của tỉnh. Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà đa năng, bể bơi, mua sắm trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục đại học. Từng bước đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao.

Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao bảo đảm đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn quy định. Tổ chức thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy và học cho đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong nhà trường. Hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh xã hội hóa; đẩy mạnh triển khai hình thức đối tác công -tư (PPP) trong đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện Đề án.

KC

Print
1073 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top