TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

An Giang với những mục tiêu phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học

1019 Lượt xem

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ trong trường học. Các loại hình câu lạc bộ TDTT trong trường học được khuyến khích nhân rộng, đồng thời chú trọng đa dạng các môn thể thao. Đây là nền tảng để An Giang tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Những kết quả đạt được

Tính đến nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất, trên 80% trường học tổ chức tốt hoạt động TDTT ngoại khóa. Nhiều môn TDTT, như: bơi lội, bóng đá, bóng chuyền… được đưa vào các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, như: kéo co, đẩy gậy… được các trường lồng ghép vào phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó, giúp các em được rèn luyện sức khỏe và phát huy khả năng của mình.

Không chỉ phát triển hoạt động TDTT trong nhà trường, nhiều học sinh, sinh viên tham gia tập luyện các môn thể thao sau giờ học, như: cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá…ở các câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao gần trường hay địa phương. Cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc giảng dạy cũng được quan tâm đầu tư. Nhiều hoạt động ngoại khóa và thi đấu TDTT cho học sinh được tổ chức, trong đó đáng kể là Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Đây là ngày hội TDTT học đường nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giáo dục toàn diện cho học sinh. Đặc biệt, các giải thể thao trẻ, học sinh cấp tỉnh do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các liên đoàn, bộ môn thể thao tỉnh tổ chức hàng năm được xem là cơ hội giúp ngành thể thao tỉnh phát hiện những tài năng thể thao, tuyển chọn lực lượng vận động viên bổ sung vào đội tuyển tỉnh tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia hay các đội tuyển năng khiếu thể thao tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Về giáo dục thể chất,  phấn đấu 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học; Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, lồng ghép môn thể thao phát triển của địa phương vào chương trình dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất.

Về thể dục, thể thao trường học, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ; trong đó ít nhất 50% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 50% trường mầm non, 70% cơ sở giáo dục phổ thông, 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Có ít nhất 50% số học sinh thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó 90% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh và được duy trì hoạt động thường xuyên.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, có ít nhất 80% trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định. Có ít nhất 85% trường tiểu học, trường trung học cơ sở và 90% trường trung học phổ thông có sân tập. Phấn đấu 100% trường, lớp mầm non có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em. 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có đủ giáo viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

Định hướng đến năm 2025, về giáo dục thể chất tập trung nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học, bảo đảm 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất. Đối với hoạt động thể thao trường học, bảo đảm 100% học sinh thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi. Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển các câu lạc bộ các môn thể thao; tăng nhanh tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy bơi; tăng số trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh so với năm 2020; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học tăng cường và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao do ngành thể dục, thể thao và ngành giáo dục quản lý. Phát triển đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo để bảo đảm 100% các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ giáo viên thể dục thể thao theo quy định.

Các giải pháp thực hiện

Xây dựng kế hoạch và huy động sự tham gia có hiệu quả các phương tiện thông tin, truyền thông ở các cấp và địa phương trong tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn, các sự kiện truyền thông về giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất; Lồng ghép Kế hoạch thực hiện Đề án này với quá trình triển khai Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất cho trẻ em theo hướng tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình giáo dục mầm non; bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh.

Hoàn thiện chương trình môn học giáo dục thể chất trong cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm hài hòa giữa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho học sinh tự rèn luyện thân thể. Tổ chức giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em dưới nhiều hình thức đa dạng, tích hợp nhiều hoạt động, nhằm tạo cho trẻ em nhiều hứng thú tham gia. Tổ chức nhiều hoạt động tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện và phát triển của địa phương, phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh. Đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trong trường học đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể từng địa phương, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh; tăng cường hỗ trợ và có hình thức, phương pháp triển khai phù hợp đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Nâng chất hệ thống thi đấu thể thao các cấp phù hợp với điều kiện của từng địa phương, trong đó tập trung vào cấp trường; các giải thi đấu thể thao, hội thi, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao.

Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng đa dạng các môn thể thao, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa. Tổ chức việc phổ cập dạy và học bơi cho học sinh Tiểu học, tiến tới hướng dẫn các kỹ năng an toàn dưới nước trong các cơ sở giáo dục phổ thông và từng bước triển khai tại các địa phương có nhiều sông, hồ, suối, kênh, rạch … Từng bước tổ chức việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam, các kỹ năng tự vệ trong trường học, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp học và trình độ đào tạo.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất (thiết bị, dụng cụ) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, gắn với triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao. Từng bước đầu tư xây dựng phòng học giáo dục thể chất, sân chơi, trang thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ em trong các trường mầm non. Đầu tư hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và từng bước đầu tư xây dựng nhà tập đa năng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở những nơi có điều kiện. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao do ngành thể dục, thể thao quản lý trong công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại địa phương.

KC

Print
1019 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top