CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và cải cách hành chính năm 2019

5058 Lượt xem

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và cải cách hành chính năm 2019 diễn ra trong 2 ngày từ 25 – 26/9 tại tỉnh Lâm Đồng.

Mục đích của Hội nghị lần này nhằm tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán và cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên trách.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Đảng và Nhà nước xác định là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn coi công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính, cải cách thủ tục hành chính nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành.

 

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tại lớp tập huấn (Ảnh:BVHTTDL)

Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của Bộ VHTTDL thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực và đáng khích lệ, cụ thể như: Hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch liên tục được hoàn thiện.

Cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, Ngành. Bộ máy tổ chức của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục được kiện toàn tinh gọn hơn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, thăng hạng và nâng ngạch, sử dụng biên chế, lao động của các cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định. Công tác cán bộ thực hiện đúng kế hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiếp nhận và điều động cán bộ được thực hiện đúng quy trình thủ tục trên cơ sở tiêu chuẩn, tín nhiệm của đồng nghiệp và lãnh đạo tạo được sự đồng thuận cao.

Công tác xây dựng kế hoạch, dự toán của các đơn vị đã đi vào nề nếp; công tác kế hoạch - tài chính về cơ bản đã có sự gắn kết, tạo sự quản lý tập trung, thống nhất. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Bộ đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định, góp phần thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ trong điều kiện nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế.

Hiện nay, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã hoàn thành liên thông 4 cấp hành chính với Chính phủ, đảm bảo 100% văn bản xử lý trên môi trường mạng. Hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh với những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính của Bộ thời gian qua vẫn còn không ít hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, quy mô đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và mục tiêu chung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP đặt ra.

Thông qua lớp tập huấn lần này những nội dung được phổ biến sẽ được các lãnh đạo, công chức chuyên trách của các đơn vị tích cực triển khai vào công việc liên quan. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

N.H

 

Print
5058 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top