TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Chương trình công tác của Tổng cục TDTT Tháng 11 năm 2018

1776 Lượt xem

Chương trình công tác của Tổng cục TDTT Tháng 11 năm 2018

 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018

 (Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-TCTDTT, ngày      tháng      năm 2018

  của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao)

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị

phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. Công tác xây dựng văn bản

1

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Tháng 11

2

Thông tư quy định tiêu chí đánh giá phát triển thể dục, thể thao quần chúng

Vụ TDTTQC

Các đơn vị liên quan

Tháng 11

3

Thông tư quy định tiêu chuẩn thi đua đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao

Vụ TDTTQC

Các đơn vị liên quan

Tháng 12

4

Bộ quy tắc ứng xử của huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài thể thao

Tạp chí

Thể thao

Các đơn vị liên quan

Tháng 11

5

Xây dựng bài tập thể dục nâng cao sức khỏe cho nhân dân và chương trình, hướng dẫn nhân dân tập luyện

Vụ TDTTQC

Các đơn vị liên quan

Tháng 11

II. Các hoạt động sự nghiệp:

1. Hoạt động Thể thao thành tích cao

1.1. Cử các đội tuyển đi tập huấn nước ngoài

1.2. Thi đấu nước ngoài

          1           

Giải vô địch Cử tạ thế giới (vòng loại Olympic) tại Turmekistan

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

01-10/11

          2           

Giải vô địch Cờ vua nữ thế giới tại Nga

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

01- 25/11

          3           

Giải vô địch Vovinam châu Á tại Indonesia

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

02-07/11

          4           

Giải vô địch Cờ vua trẻ thế giới U8, U10, U12 tại Tây Ban Nha

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

03-16/11

          5           

Giải vô địch Bóng đá Futsal Đông Nam Á tại Indonesia

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

05-11/11

          6           

Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á (vòng bảng) tại Lào (Việt Nam gặp Lào)

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

05-09/11

          7           

Giải vô địch Vật Đông Nam Á tại Philippines

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

05-10/11

          8           

Giải vô địch Karate thế giới tại Tây Ban Nha

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

06-12/11

          9           

Giải vô địch Sambo thế giới tại Hàn Quốc

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

08-13/11

       10        

Cup Taekwondo Chủ tịch thế giới tại Đài Loan

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

08-14/11

       11        

Cúp thế giới Billiard Carom 3 băng tại Hàn Quốc

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

10-20/11

       12        

Cup Wushu Taolu thế giới lần thứ 2 tại Myanmar

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

14-19/11

       13        

Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới tại Đài Loan

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

15-18/11

       14        

Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á (vòng bảng) tại Myanmar (Myanamar gặp Việt Nam)

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

20/11

       15        

Giải Grandprix Taekwondo thế giới (chung kết)  tại UAE

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

22-23/11

       16        

Cup Thể dục dụng cụ thế giới (vòng loại Olymypic) tại Đức

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

22-25/11

       17        

Giải vô địch Bóng đá Futsal U20 châu Á (BTC chưa có thông báo về địa điểm tổ chức)

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

29/11-10/12

       18        

Giải vô địch Bóng ném bãi biển mở rộng tại Đài Loan

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

30/11-03/12

1.3. Tổ chức giải trong nước

1

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại  Hà Nội

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

25/11

2

Thi đấu các môn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại  Hà Nội

Vụ TTTTCI, II

Các đơn vị liên quan

25/11-10/12

1.4. Tổ chức lớp tập huấn

1              

Lớp tập huấn trọng tài Đấu kiếm tại Hà Nội

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

01-05/11

2              

Lớp tập huấn trọng tài Wushu tại Đà Nẵng

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

03-08/11

3              

Lớp tập huấn trọng tài Golf tại Hà Nội

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

05-10/11

4              

Lớp tập huấn trọng tài Khiêu vũ thể thao tại Hà Nội

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

13-14/11

5              

Lớp tập huấn trọng tài Thể hình quốc gia tại  Hà Nội

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

15-20/11

6              

Lớp tập huấn trọng tài Taekwondo tại Hà Nội

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

20-30/11

7              

Lớp tập huấn trọng tài Bắn súng tại Hà Nội

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

20-24/11

8              

Lớp tập huấn trọng tài Vật tại Hà Nội

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

21-27/11

9              

Lớp tập huấn trọng tài Thể dục Aerobic tại Hà Nội

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

22-23/11

10         

Lớp tập huấn trọng tài quốc gia Karate tại Hà Nội

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

22-25/11

11         

Lớp tập huấn trọng tài Cử tạ quốc gia tại Hà Nội

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

25-30/11

12         

Lớp tập huấn trọng tài Judo toàn quốc tại Hà Nội

Vụ TTTTCI

Các đơn vị liên quan

26-30/11

1.5. Tổ chức giải quốc tế tại Việt Nam

1

Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (Việt Nam gặp Malaysia) tại Hà Nội

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

16/11

2

Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (Việt Nam gặp Campuchia) tại Hà Nội

Vụ TTTTCII

Các đơn vị liên quan

24/11

2. Hoạt động Thể dục thể thao quần chúng

2.1. Tổ chức Hội thi và giải thi đấu thể thao

1

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh biên giới Việt-Trung tại Quảng Ninh

Vụ TDTTQC

Các đơn vị liên quan

02-04/11

2.2. Tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn

1

Khóa học Quản lý thể thao Olympic nâng cao (học phần 3, 4) tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng UBOLPVN

Các đơn vị liên quan

09-16/11

2

Hội thảo sơ kết 2 năm Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020 tại Hà Nội

Vụ TDTTQC

Các đơn vị liên quan

 

27/11

3. Lĩnh vực Hợp tác quốc tế

3.1. Đoàn vào

1

Đoàn CAITA Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

07-08/11

2

Đoàn cán bộ Trung Quốc vào làm việc theo thỏa thuận MOU

Vụ HTQT

Các đơn vị liên quan

23-27/11

3.2. Đoàn ra

1

Hội nghị Liên đoàn Hockey thế giới tại Ấn Độ

Văn phòng UBOLPVN

Các đơn vị liên quan

01-03/11

2

Đoàn cán bộ dự họp Ban chuyên môn, Ban Chấp hành và Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á tại Philippines

Văn phòng UBOLPVN

Các đơn vị liên quan

23-25/11

3

Diễn đàn vận động viên khu vực châu Á tại Nhật Bản

Văn phòng UBOLPVN

Các đơn vị liên quan

23-25/11

4

Đoàn cán bộ dự họp Đại hội đồng Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia ANOC tại Nhật Bản

Văn phòng UBOLPVN

Các đơn vị liên quan

28-30/11

5

Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 30 và Lễ đếm ngược 1 năm tính đến ngày Khai mạc Đại hội tại Phippines

Văn phòng UBOLPVN

Các đơn vị liên quan

28/11-01/12

4. Công tác nghiên cứu khoa học

1

Đề tài cấp Bộ: “Xây dựng mô hình quản lý thể thao chuyên nghiệp ở Việt Nam phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế”

Viện KHTDTT

Các đơn vị liên quan

2018

2

Đề tài cấp Bộ: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của các Trung tâm đào tạo vận động viên Bóng đá trẻ”

Viện KHTDTT

Các đơn vị liên quan

2018

3

Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu khôi phục và phát triển các trò chơi phổ cập ở nông thôn và trong lễ hội truyền thống ở Việt Nam”

Viện KHTDTT

Các đơn vị liên quan

2018-2019

4

Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu chương trình và tài liệu chuyên môn hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu giải trí và nâng cao sức khỏe của người dân ở nông thôn”

Viện KHTDTT

Các đơn vị liên quan

2018-2019

5. Các công tác khác

1

Thảo luận với các đơn vị trực thuộc về kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

Vụ KHTC

Các đơn vị liên quan

Tháng 11-12

2

Kiểm tra, rà soát, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Vụ KHTC

Các đơn vị liên quan

Cả năm

3

Nâng cấp phần mềm và hệ thống điều hành Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Trung tâm thông tin TDTT

Các đơn vị liên quan

Tháng 11

KC

 

Print
1776 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức thể thao

Lộ trình chiến lược cho giai đoạn 2022-2026 sẽ được công bố tại phiên họp Đại hội đồng Liên đoàn thể thao khối thịnh vượng chung Lộ trình chiến lược cho giai đoạn 2022-2026 sẽ được công bố tại phiên họp Đại hội đồng Liên đoàn thể thao khối thịnh vượng chung
Phiên họp Đại hội đồng Liên đoàn thể thao khối thịnh vượng chung sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong năm thứ hai liên tiếp kể từ phiên họp trực tiếp vào tháng 9/2019 tại thủ đô Kigali của Rwanda do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hội nghị Ban vận động Liên đoàn Đá cầu Việt Nam Hội nghị Ban vận động Liên đoàn Đá cầu Việt Nam
Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện môn Đá cầu trên phạm vị cả nước, không ngừng nâng cao thành tích trong các giải quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, đưa bộ môn Đá cầu hội nhập với khu vực, châu lục và thế giới, sáng 12/10/2021,...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top