TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1092 Lượt xem

Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo điều hành sát sao của các cấp lãnh đạo, việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nền hành chính hiện đại, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các hoạt động của đơn vị.

Chất lượng cải cách hành chính được nâng cao và chuyên nghiệp hơn với việc thực hiện Quy chế xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ năm 2014. Theo đó, các phòng chuyên môn rà soát, bổ sung, cập nhập các quy trình thủ tục hành chính, quy trình nội bộ trong trường hợp văn bản quy định về thủ tục hành chính hoặc quy định về công việc nội bộ có liên quan. Việc sửa đổi, bổ sung thay thế và bãi bỏ các quy trình không phù hợp được thực hiện đồng bộ.

Tại các phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của cơ quan đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, các mẫu biểu áp dụng để giải quyết hồ sơ hành chính, các khoản thu phí và lệ phí (nếu có). Quy trình, thủ tục hành chính, các chủ trương, chế độ chính sách liên quan được công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận thông tin liên quan đến thủ tục hành chính, hạn chế đi lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL Vĩnh Phúc tập trung chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) nhằm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất qua đó tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công của các cơ quan, hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở đã tiến hành tổ chức thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL theo quy định; việc thực thi các văn bản QPPL luật trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của đơn vị (qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa, Phần mềm Một cửa hành chính công tỉnh).

Sắp xếp, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CCVC của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 39 -NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB,CCVC; Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương.

Xây dựng và nâng cao chất lựợng đội ngũ CB,CCVC Quản lý; đào tạo; bồi dưỡng; thực hiện chế độ, chính sách đối với CB,CCVC theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Triển khai Kế hoạch số 8268/UBND-KH ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8709/KH-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 61-CTr/TU ngày 29/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương.

Cùng với đó, Sở đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và từng bước chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và áp dụng ISO điện tử; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức tập huấn, cử cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tổ chức. Phối hợp thường xuyên - với Vụ Pháp chế, các bộ phận Kiểm soát TTHC, Cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư Pháp), Phòng CCHC (Sở Nội vụ) trao đổi nghiệp vụ và báo cáo tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch công tác kiểm soát TTHC, CCHC theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch CCHC giai đoạn 2020 của tỉnh mà trọng tâm là cải cách TTHC; tổ chức có hiệu quả Bộ phận một cửa các cấp; thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong giải quyết TTHC; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ CB,CCVC, đặc biệt đối với đội ngũ CB,CCVC làm việc tại Bộ phận một cửa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB,CCVC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm góp phần nâng cao Chỉ số CCHC trong những năm tới.

KC

Print
1092 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top