TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1278 Lượt xem

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2018, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính của Sở đã được quy định tại Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở, Quy chế làm việc của cơ quan. Nội quy làm việc của bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Sở.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác cải cách hành chính thông qua các buổi hội nghị, cuộc họp cơ quan hàng tháng, qua mạng thông tin điện tử, chuyên trang Đời sống văn hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình, trên trang Website của cơ quan… Nội dung tuyên truyền luôn bám sát nội dung trong chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính. Qua tuyên truyền đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở kịp thời nắm bắt và hiểu rõ về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan được quán triệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính tại các buổi giao ban, họp định kỳ, hội nghị, tập huấn (các văn bản của Chính phủ như Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 về việc triển khai thực hiện nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính…).

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng khối Văn phòng Sở, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Thống kê, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành; Nghiên cứu, rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn; Niêm yết, công khai thủ tục hành chính; Thông tin về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính; Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên  trang website của Sở;….

Hiện tại, có 100% phòng, đơn vị trực thuộc Sở có mạng nội bộ để trao đổi công việc, 100% cán bộ, công chức có tài khoản điện tử để sử dụng email, sử dụng hệ thống thông tin nội bộ và môi trường làm việc trên trang thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên. Bắt đầu từ tháng 3/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức áp dụng “cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại” bằng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 1,2,3 ở bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Hệ thống một cửa liên thông của Sở được triển khai đồng bộ thống nhất theo mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử. 87 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được tin học hóa quản lý bằng phần mềm một cửa điện tử hiện đại; 87 thủ tục hành chính này còn cung cấp 100% thủ tục ở mức độ 1,2 và 20 thủ tục ở mức độ 3 theo mô hình dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên và Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Hệ thống được duy trì vận hành 24 giờ/24 giờ, 7 ngày/tuần sẽ giúp Sở nâng cao chất lượng phục vụ công dân, để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Sở đã xây dựng, hoàn thiện Bộ TTHC của Sở bao gồm 100 thủ tục hành chính, trong đó có  58 TTHC lĩnh vực văn hóa, gia đình, 25 TTHC lĩnh vực thể dục thể thao, 17 TTHC lĩnh vực du lịch. Hiện tại Sở đã gửi Sở Tư pháp thẩm định Bộ TTHC, trình UBND tỉnh công bố theo quy định.Để làm tốt công tác CCHC, Sở chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2017, Sở  có kế hoạch cử đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp, trung cấp; kỹ năng lãnh đạo quản lý, chương trình chuyên viên… cho trên 30 công chức, viên chức của ngành.

Trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về cải cách thủ tục hành chính của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới. Trong đó tập trung tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, Giám đốc Sở tiếp tục trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi của Sở; thực hiện đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý, trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thông qua việc thẩm định thủ tục hành chính, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

KC

Print
1278 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top