CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Tiền Giang: tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2020

2180 Lượt xem

Trong những năm qua, Sở VHTTDL Tiền Giang luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính, được UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận. Đó cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL Tiền Giang với mục tiêu phục vụ vì người dân và doanh nghiệp, hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Xác định được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nói chung, trong đó có lĩnh vực VHTTDL, Sở VHTTDL Tiền Giang đã không ngừng nỗ lực thực hiện cải cách, kiện toàn tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc và siết chặt kỷ cương hành chính đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu quả... Đây cũng chính là các nội dung quan trọng luôn được Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang chú trọng thực hiện trong suốt nhiều năm qua.

Để việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính đạt hiệu quả, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, tập trung và bám sát vào các nội dung, tiêu chí cải cách hành chính hàng năm của đơn vị. Đồng thời, Sở cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn bộ phận chuyên môn phân công cán bộ lập sổ sách cập nhật, ghi chép đầy đủ, theo dõi chặt chẽ đối với việc tiếp nhận, giải quyết cũng như thời hạn trả hồ sơ theo từng lĩnh vực.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xem là bộ phận rất quan trọng thể hiện rõ nét nhiệm vụ cải cách hành chính. Chính vì vậy, ngoài việc bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ cũng như kinh nghiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính, trong các buổi họp giao ban, lãnh đạo Sở thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa thực hiện đúng các quy định về việc tiếp công dân, luôn luôn có tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, đúng quy định, qua đó tránh tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch hành chính tại Sở. Cũng chính vì vậy, tình trạng khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị không xảy ra.

Không chỉ giải quyết hồ sơ cho cho tổ chức, công dân đúng hạn, kịp thời, việc niêm yết công khai mức thu và thực hiện phí, lệ phí đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch; Sở cũng mở sổ, hòm thư góp ý, biển tên chức danh công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ nhằm tiếp nhận những ý kiến phản ánh của công dân, doanh nghiệp đối với từng cán bộ. Những đánh giá về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cán bộ tại bộ phận một cửa chính là căn cứ để xem xét bình chọn thi đua cuối năm của mỗi cán bộ, công chức. Hàng năm, Sở thường xuyên rà soát, chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo sự chỉ đạo của UNBD tỉnh bảo đảm đúng quy định.

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử tại Sở VHTTDL Tiền Giang. Đây là việc làm rất cần thiết, tiện lợi và khoa học, góp phần giảm áp lực tại bộ phận một cửa của Sở, đồng thời giúp giảm sử dụng thủ tục bằng bản giấy, giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là tránh được sự nhũng nhiễu, phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; đồng thời giúp nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Cùng với đó, Sở tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng quy định của pháp luật theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp...

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL Tiền Giang là 127 thủ tục cấp tỉnh, 16 thủ tục cấp huyện và 05 thủ tục cấp xã. Trong đó, có 100 thủ tục đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 26 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 3 (các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang Website của Sở (www.shttp://svhttdl.tiengiang.gov.vn).

Nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính bằng việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, Sở đã xây dựng bộ hồ sơ mẫu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; triển khai xây dựng video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên trang Website của Sở. Trung bình hàng năm, Sở VHTTDL Tiền Giang tiếp nhận và giải quyết từ 700 - 900 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn theo quy định. Trong 3 tháng đầu năm 2020, Sở đã tiếp nhận 166 hồ sơ và 100 % hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Để phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp, thời gian tới, Sở VHTTDL tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh; Đồng thời, tích cực tham gia cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, hiệu quả, đúng pháp luật.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 424 /KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, Sở VHTTDL Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, gồm các nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và người dân. Không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhà nước, kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây khó khăn cho hoạt động của cá nhân và tổ chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
   
Để hoàn thành các nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Sở VHTTDL Tiền Giang tiếp tục thực hiện 7 nhiệm vụ cải cách hành chính đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính. Sở cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của đơn vị, qua đó góp phần thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển vững chắc.

VD
 

Print
2180 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top