CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC

491 Lượt xem

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác CCHC, ngành VHTTDL Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp để công tác CCHC đạt hiệu quả. Trong đó, việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong CCHC luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng và được ưu tiên hàng đầu.

Hiện tại, Sở đã trang bị hầu hết số máy tính cần thiết và thiết bị CNTT khác. Số máy tính của các phòng chức năng đạt tỷ lệ 01 máy/cán bộ, công chức. Hệ thống mạng nội bộ (LAN), đường truyền Internet tốc độ cao, hệ thống máy chủ, cài đặt phần mềm eOffoce để kết nối các phòng phục vụ công tác chuyên môn, cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền, triển khai lắp đặt hệ thống mạng chuyên dùng theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đưa hệ thống hoạt động, đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước. Chất lượng đầu tư trang thiết bị vi tính đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc, ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Sở cũng triển khai phần mềm quản lý iOffice, tổ chức đào tạo kỹ năng sử dụng cho tất cả cán bộ công chức khối văn phòng Sở, đáp ứng nhu cầu phục vụ trao đổi văn bản, tài liệu giữa các phòng chuyên môn. Công tác triển khai, kết nối liên thông từ Sở đến các cơ quan nhà nước trong tỉnh, cài đặt ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đi vào ổn định, đáp ứng nhu cầu gửi nhận văn bản qua môi trường mạng. Thường xuyên thực hiện việc gửi nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước, các đơn vị trực thuộc trên môi trường mạng qua hệ thống thư điện tử của tỉnh. Tất cả cán bộ công chức khối cơ quan nhà nước của Sở thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử xxx@quangngai.gov.vn của UBND tỉnh để trao đổi thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản trên hệ thống iOffice; 80% các văn bản phát hành tại Sở được ký số và thực hiện gửi trên trục liên thông tới UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc Sở (trừ văn bản mật). Đặc biệt, đến nay, tất cả các phòng, ban, cơ quan đơn vị thuộc Sở triển khai ứng dụng nghiêm túc và đạt hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice, các văn bản phát hành tại Sở được ký số và thực hiện gửi trên trục liên thông tới UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc Sở (trừ văn bản mật). Các phần mềm chuyên môn, nghiệp vụ được Sở triển khai sử dụng đầy đủ tính năng và đạt hiệu quả.

Cùng với đó, Sở cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết TTHC. Theo đó, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công khai trên cổng thông tin http://motcua.quangngai.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của Sở. Song song với các hoạt động trên, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị  để đưa lên cổng một cửa của tỉnh tổng cộng 121 TTHC thuộc các lĩnh vực VHTTDL và gia đình, trong đó, TTHC mức độ 3 gồm 29 thủ tục.  Điều này giúp  cá nhân và tổ chức tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của ngành một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 100% TTHC từ khâu tiếp nhận và trả kết quả được số hóa xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ có nội dung thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật và những hồ sơ chưa thể số hóa), các thao tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện trên hệ thống phần mềm một cách nhanh chóng, thuận tiện, qua đó, tăng hiệu quả quản lý thông tin, dữ liệu, thuận tiện cho việc tra cứu nội dung hồ sơ TTHC.

Sở cũng đăng tải trên trang Web của ngành những thông tin hoạt động của ngành nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng như trong công tác chỉ đạo, điều hành để phục vụ công tác chuyên môn. Tổ chức hướng dẫn cho cán bộ công chức về việc khai thác, sử dụng trang tin điện tử chỉ đạo, điều hành nhằm tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp và người dân nhận thức và hiểu về các dịch vụ hành chính công trên cổng thông tin điện tử.

13.jpg

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa

Cùng với đó, 100% đội ngũ cán bộ công chức biết sử dụng máy tính để ứng dụng trong công việc. Hầu hết cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị đã được đào tạo sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng khác. Để đảm bảo an toàn thông tin, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở được đầu tư trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền, ngăn virus, mã độc, trojan. Đặc biệt từ năm 2020, thực hiện dự án tăng cường dảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, Sở đã tiến hành lắp đặt thiết bị tường lửa Sophos XG 230, thiết bị chuyển mạch Ciso Catalyst 3650 cho hệ thống mạng LAN tại Sở.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, Sở VHTTDL Quảng Ngãi tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao trách nhiệm triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trao đổi văn bản, tài liệu thực hiện ký số hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành iOffice. Từng bước hoàn thiện, triển khai, đảm bảo cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để phục vụ tổ chức và công dân trong việc giải quyết hồ sơ TTHC được nhanh chóng, kịp thời và bảo đảm đúng quy định.

Kịp thời rà soát, bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để cập nhật vào cơ sở dữ liệu TTHC của tỉnh. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Để hoàn thành được các mục tiêu trên, Sở 

đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ đó là: Hoàn thiện môi trường pháp lý theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ, các kế hoạch ứng dụng CNTT của UBDN tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin Truyền thông. Tiếp tục bổ sung, nâng cấp mở rộng hạ tầng thiết bị và mạng máy tính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; đầu tư nâng cấp, thay mới những thiết bị cũ, lạc hậu không đáp ứng nhu cầu công việc. Sử dụng hiệu quả các ứng dụng CNTT đã triển khai như: hệ thống mail công vụ, phần mềm quản lý văn bản điều hành iOffice, ứng dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường gửi nhận văn bản điện tử, hạn chế đến mức thấp nhất gửi nhận văn bản giấy. Ứng dụng CNTT có hiệu quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Rà soát các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin một cửa điện tử tỉnh; tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở, cung cấp thông tin hoạt động của ngành nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trên môi trường mạng. Phối hợp với các đơ vị liên quan triển khai kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 cập nhật phiên bản mới sau khi khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 ban hành.

Song song với các nhiệm vụ trên, Sở tiếp tục tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và CCHC. Đồng thời triển khai hoạt động an toàn thông tin đến các hệ thống thông tin dùng chung quan trọng như hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản, trang thông tin một cửa điện tử.

Để việc triển khai các nhiệm vụ trên hiệu quả, Sở đặt ra 3 nhóm giải pháp, đó là giải pháp về môi trường chính sách như rà soát cập nhật ban hành các văn bản về ứng dụng CNTT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, điều hành của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc về việc ứng dụng CNTT tại đơn vị.

Đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT tại đơn vị. Trọng tâm là gắn chặt ứng dụng CNTT với CCHC, cụ thể là phối hợp với Trung tâm hành chính công, VNPT Quảng Ngãi đăng tải các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng thông tin một cửa điện tử tỉnh để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Niêm yết công khai TTHC tại đơn vị;

Tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân đối với việc tiếp nhận hồ sơ một cửa, triển khai kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm của đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, phát hành văn bản điện tử có ký số để góp phần vào nền CCHC của Sở.

Bài, ảnh VD

Print
491 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top