TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong CCHC

662 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, ngành VHTTDL Nam Định đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách các TTHC và ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện tốt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Qua đó đã góp phần giúp cho các tổ chức, công dân thuận tiện, dễ dàng trong thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL; đồng thời đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, Sở đang thực hiện 140 TTHC (trong đó, có 124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 16 TTHC cấp tỉnh); 20 TTHC cấp huyện; 07 TTHC cấp xã; 100% TTHC được thực hiện tại Trung tâm và có 124/140  số TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt 88,67%. Tính từ 15/12/2020 đến 14/6/2021, Sở đã tiếp nhận 94 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó có 83 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, 11 hồ sơ được nhận qua hình thức trực tuyến. 100% hồ sơ đã được giải quyết trước hạn, đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích và trực tuyến giúp người dân (nhất là người dân ở những vùng nông thôn, xa trung tâm thành phố) giảm chi phí, thời gian đi lại, cũng như giảm áp lực cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính và trực tuyến còn giúp đảm bảo về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, các cá nhân, doanh nghiệp có thể kiểm soát được tình trạng hồ sơ của mình đang thuộc bộ phận nào giải quyết, cán bộ nào thụ lý hoặc vướng mắc ở khâu nào. 

Hơn nữa, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu chính và trực tuyến có thể thực hiện ngay tại địa chỉ theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, giúp không bị tồn đọng lại ở bộ phận giải quyết TTHC của Sở. Điều này đã góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công. Qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL nhận được 100% ý kiến hài lòng với 94/94 phiếu đánh giá trực tuyến của tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch tại lĩnh vực của Sở.

Sở cũng chỉ đạo bộ phận tiếp công dân, cán bộ giải quyết các TTHC tiếp nhận đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC luôn được quan tâm, chú trọng, đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tụy trong công việc. Chính vì vậy, trong thời gian qua, mặc dù gặp những khó khăn do khách quan lẫn chủ quan (thực hiện giãn cách do dịch bệnh hay nhiều TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, thời gian giải quyết ngắn gây bất cập cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC...) nhưng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở luôn tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không có trường hợp đơn thư khiếu nại, phản ánh về cán bộ, công chức của Sở có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc giải quyết TTHC. 

Để thuận tiện cho người dân, tổ chức đến liên hệ làm việc, Sở bố trí hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ http://logindoanhnghiep.chinhphu.vn với tên miền: tnd_svhttvdl được niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở, trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó, rà soát, kiểm tra đánh giá thực hiện các quy định về TTHC đã được thực hiện thường xuyên. Sở đã chỉ đạo việc rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của BVHTTDL, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực; Đồng thời, chỉ đạo các phòng QLNN rà soát các TTHC và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định. Ngoài các TTHC do cơ quan có thẩm quyền ban hành, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở không thực hiện việc ban hành thêm các TTHC.

Ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC

Để ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, Sở tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho công chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ và cán bộ, chuyên viên các phòng quản lý Nhà nước của Sở. Cùng với đó, Sở bố trí công chức thành thạo CNTT trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để vừa tiếp nhận giải quyết các TTHC, vừa hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến giao dịch và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả khai thác các phần mềm qlvbsovhttdl.namdinh.gov.vn; Nâng cấp hệ thống máy tính, mạng LAN, trang thiết bị điều kiện làm việc tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức làm việc; Xây dựng quy trình nội bộ gắn với thời gian giải quyết công việc, trách nhiệm của cán bộ, công chức.... Theo đó, tất cả các văn bản đi và đến (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) đều được đảm bảo thực hiện dưới dạng điện tử; các hồ sơ công việc tại Sở được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm xử lý công việc có nội dung mật); 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; Sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc ký số văn bản để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Sở đã thực hiện việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở đúng quy định.

Những giải pháp trong thời gian tới

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện CCHC theo Kế hoạch năm 2021 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc được giao;

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; Đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết TTHC trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện TTHC và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp, gây vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

VD

Print
662 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top