TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Lạng Sơn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1080 Lượt xem

Năm 2018, công tác cải cách hành chính ở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả khả quan, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Điểm nhấn trong năm 2018 trong công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn là việc triển khai, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Việc ứng dụng đã tạo môi trường công khai, minh bạch, hiện đại hóa trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở Sở,  ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức hoàn thiện toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2018 và các nhiệm vụ được giao.Công tác chỉ đạo triển khai công tác hành chính được triển khai lồng ghép trong các cuộc họp giao ban của các cơ quan, đơn vị, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trọng toàn ngành. Công tác cải cách hành chính được đưa vào các nội dung bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Năm 2018, lãnh đạo Sở cử cán bộ làm đầu mối và chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan chủ động rà soát danh mục, quy trình TTHC, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, bố trí cán bộ đúng thành phần tham gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với 09 thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh tại Sở. Việc luân chuyển hồ sơ, kết quả TTHC qua đường bưu chính là yếu tố quan trọng góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Cụ thể là giúp tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn các hình thức thực hiện như gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC, gửi và nhận kết quả thay vì phải trực tiếp đến cơ quan hành chính thực hiện như trước. Cách làm này còn giúp tổ chức, người dân tiết kiệm công sức, chi phí khi thực hiện TTHC.

Ngay từ đầu năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch rà soát TTHC. Căn cứ vào mục đích, nội dung và nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch, sở phân công, phân nhiệm rõ ràng từng phòng, đơn vị trực thuộc và công chức liên quan thực hiện việc rà soát. Song song với việc triển khai rà soát TTHC đến từng phòng chuyên môn có TTHC được rà soát. Trong quá trình triển khai, thực hiện, phòng, đơn vị nào có khó khăn, vướng mắc, tổ trực tiếp hướng dẫn việc rà soát. Sở đã giao cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của sở tham gia tập huấn nghiệp vụ rà soát TTHC về trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn theo cách “cầm tay chỉ việc” đối với công chức làm công tác rà soát TTHC ở các phòng, đơn vị trực thuộc.

Về chính sách tinh giảm biên chế, đến nay Sở đã tinh giảm được 23 trường hợp, trong đó công chức giảm 05/45 biên chế được giao so với năm 2015 (đạt 11.1%), viên chức giảm 18 biên chế (đối với đơn vị được giao biên chế, giảm 11/165 biên chế được giao so với năm 2015, đạt 6,66%). Đơn vị tiếp tục rà soát, thực hiện đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% theo quy định.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trong đó chú trọng vào 04 nội dung: hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, nguồn nhân lực trong công nghệ thông tin…Hiện toàn thể cán bộ trong cơ quan đã được cung cấp hộp thư điện tử riêng, mọi thông tin trao đổi đều thông qua hệ thống phần mềm dùng chung và hệ thống tư điện tử, các thông tin về hoạt động của Sở thường xuyên được đưa lên cổng thông tin theo đúng quy định. Phần mềm một cửa điện tử hoạt động có hiệu quả, 100 hồ sơ của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận và giải quyết qua phần mềm.

Công tác hiện đại hóa hành chính đã được triển khai, chỉ đạo thực hiện sát sao, quyết liệt; khâu tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, có hiệu quả. Từ những quyết định mà UBND tỉnh ban hành về kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0; ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị, trực thuộc UBND tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; ban hành đề án triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đến cấp xã trên địa bàn và các kế hoạch về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 và một cửa điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; công tác triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mực độ 2,3 và phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viễn thông VNPT…để triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Kết quả đạt được trong công tác hiện đại hóa hành chính năm 2018 đã góp phần đẩy mạnh công tác CCHC, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động của các cấp chính quyền và đáp ứng tốt yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở góp phần tăng điểm chỉ số Par Index năm 2018 của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ trong thời gian tới như: Công tác cải cách bộ máy tổ chức, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ đặt ra; công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở còn thiếu nhịp nhàng. Phương thức lề lối làm việc ở một số cán bộ còn chậm đổi mới, ý thức trách nhiệm chưa cao; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở vẫn còn nhiều hạn chế; Công chức phục trách công tác Cải cách hành chính tại Sở chưa có nhiều kinh nghiệm…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành những văn bản quy phạm trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, quán triệt và triển khai sâu rộng về công tác Cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường việc chỉ đạo, triển khai cập nhật và thực hiện những văn bản mới của Chính phủ; quan tâm, chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, cắt giảm thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về các lĩnh vực liên quan đến ngành; thực hiện kỷ cương cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Phấn đấu hết năm 2019, trên 90% số hồ sơ được tiếp nhận tại các cơ quan, đơn vị hành chính được giải quyết trên hệ thống DVCTT.

KC

Print
1080 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top