CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Nai đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2021

1847 Lượt xem

Công tác CCHC được Ban Giám đốc Sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện. Nhờ vậy, năm 2020 công tác CCHC của Sở VHTTDL Đồng Nai đạt được nhiều kết quả khả quan. Đây cũng là những động lực để Ban Giám đốc Sở đặt những mục tiêu kế hoạch cần đạt được trong năm 2021.

Những dấu ấn trong năm 2020

Ngay từ đầu năm, Sở VHTTDL đã chủ động ban hành các kế hoạch về công tác CCHC và đây là cơ sở để các phòng, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm. Ban giám đốc Sở, mà đặc biệt là đồng chí Giám đốc Sở luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cơ quan, là nhiệm vụ quyết định hiệu quả hoạt động của cơ quan trong một năm. Ngoài các cuộc họp giao ban hàng tuần, đơn vị còn tổ chức sơ kết công tác CCHC, nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trên cơ sở rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại. Đặc biệt là quy trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa luôn phải đảm bảo đúng quy định và thời gian. Trách nhiệm của từng phòng, ban; từng cá nhân trong thực hiện công tác CCHC, TTHC được quy định rõ để từng phòng, ban, cá nhân phải có trách nhiệm với công việc của mình; tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp giúp người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Năm 2020, hoạt động của đơn vị nói chung và công tác CCHC nói riêng chịu tác động nhất định của dịch Covid-19. Tuy nhiên, tại các thời điểm bùng phát dịch trong năm, dù phải thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nhưng đơn vị vẫn đảm bảo triển khai hiệu quả công tác CCHC, chủ yếu nhờ vào việc ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì hoạt động của cơ quan và xử lý công việc. Phần mềm xử lý văn bản đã được triển khai thực hiện trong toàn ngành, từ khối Văn phòng Sở đến tất cả các đơn vị trực thuộc và Khối các Phòng VHTT các huyện, thành phố. Chứng thư số, chữ ký số của lãnh đạo đơn vị cũng đã được áp dụng theo đúng quy định. Việc gửi nhận văn bản được thực hiện 100% trên hệ thống điện tử; 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống một cửa E-gov. Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên được cập nhật thông tin, hình ảnh về hoạt động của đơn vị nói chung và công tác CCHC nói riêng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở KHCN, Sở VHTTDL cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở giai đoạn 2019-2020 (Kế hoạch số 566/KH-SVHTTDL ngày 18/3/2020); đồng thời ban hành Quyết định số 205/QĐ-VHTTDL ngày 19/6/2020 về việc Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị.

Đồng thời, trong quá trình theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC qua hình thức dịch vụ công trực tuyến, đơn vị nhận thấy tin nhắn tự động do tổng đài Hành chính công gửi đến tổ chức, cá nhân có nội dung chưa rõ ràng (tin nhắn chưa thể hiện rõ nội dung hồ sơ của tổ chức, cá nhân đã đầy đủ và được xử lý, hay cần phải bổ sung thủ tục đầy đủ mới được tiếp nhận xử lý) đã chủ động kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh và Sở TTTT thay đổi nội dung tin nhắn cho phù hợp.

Sở VHTTDL đã thực hiện tuyên truyền về các nội dung về công tác CCHC, TTHC bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tờ gấp hướng dẫn, hệ thống pa nô, băng rôn; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành;  đồng thời tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn tỉnh về những chủ trương mới, những chính sách công khai, minh bạch, những thủ tục đơn giản trong thực hiện CCHC. Thông tin tuyên truyền luôn đầy đủ, kịp thời và phong phú. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở luôn chú trọng đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, Sở VHTTDL nói riêng.

Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, tổ chức, về cải cách TTHC, kịp thời cập nhật, phổ biến tới người dân các chủ trương, thay đổi, trong CCHC tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC. Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các TTHC, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công được cung cấp tới người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC, tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghi về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Với những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thông báo rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp trong năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 815 hồ sơ, giải quyết 796/815 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,66%. 99% ý kiến hài lòng với kết quả giải quyết TTHC của Sở. 31/125 thủ tục của ngành được thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và áp dụng quản lý bằng Hệ thống TCVN ISO 9001:2015.

Định hướng nhiệm vụ công tác CCHC năm 2021

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2020, công tác CCH của Sở cũng còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Để nâng cao hơn nữa công tác CCHC trong năm 2021, Sở đã xây dựng những tiêu chí cụ thể cần đạt được trong công tác CCHC. Trong đó chú trọng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai, khắc phục tình trạng giao khoán nhiệm vụ CCHC cho công chức tham mưu; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra: sâu sát, kịp thời khắc phục chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nhất là việc giải quyết TTHC cho người dân.

Mục tiêu định hướng cụ thể hướng tới trong năm 2021 là tối thiểu 60% đơn vị được kiểm tra CCHC, công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính; 100% các tồn tại, hạn chế qua kiểm tra được khắc phục hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trong năm 2021. Đảm bảo mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC của Sở VHTTDL đạt tối thiểu 90%, mức độ hài lòng về giải quyết phản ánh kiến nghị đạt trên 85% và tỷ lệ không hài lòng do công chức nhũng nhiễu giảm xuống dưới 1%.

Hướng dẫn các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện tham gia Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã, theo hướng tổ chức và phạm vi hoạt động của Trung tâm hành chính công, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị với nhau. Đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, chú trọng nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý theo quy trình 4 tại chỗ "tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả" tại Bộ phận một cửa. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn các cấp đạt tối thiểu 95%; Tối thiểu 85% Bộ phận Một cửa cấp xã, huyện thuộc ngành quản lý, được đánh giá ở mức xuất sắc; không có Bộ phận Một cửa bị đánh giá ở mức trung bình; 10% TTHC được kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa quy định về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận - xử lý. 80% TTHC cung cấp mức độ 3 và 4 được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tối thiểu 50% TTHC có cung cấp hồ sơ mẫu; 100% các thủ tục cung cấp trực tuyến có bộ hồ sơ mẫu.

Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018. Tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 theo lộ trình của Trung ương và địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao nhận thức, tư duy chủ động, đổi mới, nhất là đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, công chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Rà soát hệ thống các TTHC về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình; tối thiểu 50% TTHC (có đủ điều kiện) được cung cấp ở mức độ 3 và 4. Mở rộng việc truy cập, thực hiện TTHC trên thiết bị di động cho người dân, tổ chức. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 40% tại cấp Sở, 20% tại cấp huyện, 10% tại cấp xã. Đẩy mạnh CCHC để giải quyết hiệu quả mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Sở VHTTDL với các cơ quan nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong phối hợp xử lý các nhiệm vụ chung; 100 % lãnh đạo cấp Sở sử dụng ký số phê duyệt văn bản, điều hành công việc.

Từng bước thực hiện đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu TTHC của Sở trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu TTHC trên hệ thống, để áp dụng TTHC đồng bộ trên địa bàn tỉnh; 50% hồ sơ công việc, hồ sơ TTHC được lập hồ sơ, lưu trữ điện tử. Rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong công tác CCHC nói chung và giải quyết TTHC nói riêng, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của  Trung ương, địa phương và giữa các đơn vị, địa phương với nhau; rà soát, nâng cấp hệ thống, bảo mật cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng.

Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số TTHC trực tuyến được công bố; hướng dẫn quy trình nâng cấp, điều chỉnh các chức năng cho phù hợp, thuận lợi trong quá trình nộp - nhận kết quả của người dân, doanh nghiệp; thao tác, quản lý, xử lý hồ sơ của công chức. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lấy ý kiến, khảo sát hài lòng của người dân, doanh nghiệp, công tác công khai, minh bạch các chính sách, quy định của pháp luật.

Triển khai phương thức thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết hồ sơ trực tuyến thông qua chức năng thanh toán phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 100% các phòng quản lý của Sở VHTTDL áp dụng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử 9001: 2015 trong giải quyết TTHC cho người dân doanh nghiệp. Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, chú trọng phương thức "bưu điện là cánh tay nối dài của Bộ phận một cửa các cấp"; chuyển giao có lộ trình cụ thể một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện thực hiện.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn bản, điều hành công việc của các đơn vị, địa phương với sử dụng phần mềm, gửi, nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông; kết nối với các phần mềm quản lý văn bản với phần mềm quản lý lưu trữ để lưu trữ văn bản, dữ liệu điện tử theo quy định. Tăng cường ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử, nhất là đối với lãnh đạo cấp Sở, để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện 20% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Và đưa  ứng dụng công nghệ thông tin vào sát hạch nghiệp vụ, kỷ năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

KC

Print
1847 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top