TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Nai đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1556 Lượt xem

Công tác cải cách hành chính luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Sở VHTTDL Đồng Nai và luôn nhận được quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của Sở đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Những kết quả đạt được trong năm 2019

Ngay từ đầu năm 2019, Sở đã ban hành nhiều kế hoạch để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở như: Kế hoạch số 215/KH-SVHTTDL ngày 28/01 về cải cách hành chính năm 2019; kế hoạch số 216/KH-SVHTTDL ngày 29/1 về tuyên truyền CCHC năm 2019; kế hoạch số 217/KH-SVHTTDL ngày 29/01 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Việc tổ chức họp giao ban về cải cách hành chính được thực hiện vào sáng thứ Hai kết hợp với cuộc giao ban hàng tuần. Lãnh đạo Sở thường xuyên nghe Phòng TCHC - bộ phận thường trực thực hiện công tác CCHC của đơn vị báo cáo các nội dung liên quan, từ đó chỉ đạo các bộ phận phối hợp thực hiện. Đặc biệt, lãnh đạo Sở chú trọng vào quy trình giải quyết TTHC, đảm bảo việc tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa, qua dịch vụ Bưu chính đúng hẹn.

Công tác cải cách hành chính luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để chỉ đạo thực hiện trong mỗi buổi giao ban.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính được đặc biệt chú trọng trong đó tổ chức tập huấnn cho lãnh đạo cấp phòng về ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết quyết công việc và giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cấp, cập nhật thông tin thường xuyên cho trang thông tin điện tử của ngành; thường xuyên giám sát việc thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống văn phòng điện tử E-gov.

Đặc biệt trong năm 2019, giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện việc nâng cấp trang thông tin điện tử với việc bổ sung chức năng liên kết thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính; bổ sung chức năng thống kế tình hình xử lý hồ sơ một cửa điện tử của Sở VHTTDL, chức năng liên kết chính quyền điện tử. Đồng thời thực hiện 8 video clip hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở VHTTDL.

Công tác thông tin tuyên truyền cũng được tập trung đẩy mạnh, Sở đã tiến hành cập nhật nhiều tin, bài tuyên truyền thông qua trang web các nội dung, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Sở VHTTDL. Thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, Sở VHTTDL nói riêng. Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, tổ chức, về cải cách thủ tục hành chính, kịp thời cập nhật, phổ biến tới người dân các chủ trương, thay đổi, trong cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công cung cấp tới người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nhằm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, để dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, Sở VHTTDL đã biên tập 1000 bìa Hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát 100% văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính đạt kết quả tốt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc. Đồng thời, thực hiện gửii và nhận 11.144 văn bản, trong đó có 10.955 văn bản điện tử, đạt tỷ lệ 98,3%, đây là kết quả đạt được cao nhất từ trước đến nay.

Trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: Sở VHTTDL đã triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đã trình Sở Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp của các đơn vị: Thư viện tỉnh, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao. Đơn vị đã hoàn thiện chỉnh sửa các đề án theo kết quả thẩm định của Sở Nội vụ. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì thường xuyên. Hầu hết các phòng, ban, đơn vị đã chấp hành tốt về thời gian, giờ giấc làm việc; Quy chế, nội quy cơ quan; Văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân và các tổ chức; Việc đeo thẻ ngành, thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc; Việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quán triệt, phổ biến tuyên truyền các quy định và nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, công khai số điện thoại của Tổ kiểm tra trên trang Thông tin điện tử của Sở; Tiếp thu và giải quyết kiến nghị của người dân khi đến liên hệ công việc về thái độ cũng như chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức.

Sở VHTTDL đã kịp thời triển khai các quy định của pháp luật về chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội đến các đơn vị trực thuộc; chi trả tiên lương tăng thêm cho CBCC-VC theo đúng thời gian quy định. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập qua tài khoản cá nhân và công khai minh bạch đến từng CBCC-VC trong cơ quan bằng hình thức niêm yết trên bảng thông báo nội bộ của đơn vị. Tập trung chăm lo đời sống, phúc lợi tập thể cho CBCC-VC như nghỉ dưỡng, hỗ trợ kỷ niệm các ngày lễ lớn, trang phục đồng phục...

Hầu hết các đơn vị đã chủ động xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý và sử dụng tài sản công phù hợp và đúng quy định; nghiêm túc thực hiện công khai minh bạch về tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm cỗng lãng phí các khoản như điện, nước, điện thoại, báo chí, văn phòng phẩm, công tác, tiếp khách... nhằm bổ sung thu nhập tăng thêm và phú lợi tập thể cho CBCC-VC. Bên cạnh đó, Sở đã tiến hành xây dựng, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ cho các hoạt động chi tiêu đồng thời tạo điều kiện cho CBCC giám sát và thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công. Trên cơ sở đó, thực hiện nghiêm túc khoán chi hành chính và triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Định hướng trong thời gian tới

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở VHTTDL Đồng Nai sẽ tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, thường xuyên chỉ đạo rà soát giải quyết các khó khăn vướng mắc về công tác cải cách hành chính. Cùng với đó, tập trung hướng dẫn các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tham gia Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã, theo hướng tổ chức và phạm vi hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh. Đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, chú trọng nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý theo quy trình 4 tại chỗ "tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả" tại Bộ phận một cửa.

Rà soát hệ thống các TTHC về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch avf Gia đình; nghiên cứu xây dựng mô hình hóa các thủ tục hành chính - dịch vụ công; rà soát, đơn giản hóa các TTHC- dịch vụ công, hồ sơ giấy tờ, quy trình thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết... chú trọng các TTHC liên quan đến khối doanh nghiệp. Đẩy mạnh CCHC để giải quyết hiệu quả mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong phối hợp xử lý các nhiệm vụ chung; khắc phục tình trạng không rõ, đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị, địa phương.

Từng bước xây dựng, triển khai Đề án số hóa hồ sơ giải quyết TTHC, thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng việc luân chuyển hồ sơ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị. Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, chú trọng phương thức "bưu điện là cánh tay nối dài của Bộ phận một cửa các cấp"; chuyển giao có lộ trình cụ thể một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện thực hiện.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT quản lý văn bản, điều hành công việc của các đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm, gửi, nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông; kết nối với các phần mềm quản lý văn bản với phần mềm quản lý lưu trữ để lưu trữ văn bản, dữ liệu điện tử theo quy định. tăng cường ứng dụng chữ ký số, chứng thực số để xác thực văn bản điện tử, nhất là đối với lãnh đạo cấp Sở, để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

KC

Print
1556 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top