TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

2293 Lượt xem

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019, Sở VHTTDL Bình Phước đã xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường thực hiện tuyên truyền CCHC; truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, Sở cũng đã đẩy mạnh phát động phong trào thi đua "thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính" trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Sở đã tiến hành tổ chức quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 2824/KH-SVHTTDL ngày 30/11/2018 của Sở về thực hiện cải cách hành chính Nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019.

Thực hiện tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính được ban hành tại Kế hoạch số 425/KH-SVHTTDL ngày 08/3/2016 của Sở về thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị mình và nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Tuyên truyền, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đến cán bộ công chức, viên chức, nhân viên và nhân dân.

Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; công khai, minh bạch việc tiếp nhận và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính, thủ tục hành chính. Thông tin rộng rãi đến cá nhân và tổ chức về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Trung ương.

Từng bước nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác hàng năm của Sở. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh cũng như đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính. Bố trí công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC; thường xuyên kiểm tra đôn đốc công chức, viên chức giải quyết công việc được giao; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức khi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhiệm vụ công tác.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước năm 2019 là việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động CCHC. Theo đó, Sở đã triển khai Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đáp ứng nhu cầu ứng dụng chữ ký số, theo dõi công việc, nộp lưu trữ văn bản điện tử, liên thông văn bản các cấp; Đảm bảo 80% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản và công việc.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp bằng việc nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở cung cấp đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 và kỹ thuật đáp ứng theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tích hợp trên Trang thông tin hành chính của tỉnh cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 2,3,4 tập trung, thống nhất và là kênh thông tin, đối ngoại trực tuyến với người dân, doanh nghiệp về hoạt động quản lý nhà nước trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nâng cao hiệu quả tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Xây dựng cổng thông tin điện tử du lịch; Cung cấp các dịch vụ tra cứu trực tuyến dữ liệu chuyên nghành phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trên các lĩnh vực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham mưu xây dựng phần mềm tự thuyết minh, thuyết minh tự động tại các khu du lịch, khu di tích, danh lam thắng cảnh.

Đồng thời triển khai áp dụng chữ ký số và xây dựng hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc tích hợp qua mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đẩy mạnh triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở. Nâng cao chất lượng hệ thống quản lý văn bản đi, văn bản đến của Sở, đạt 95% trở lên trao đổi văn bản điện tử giữa Sở với các cơ quan, đơn vị. Sở đã tiến hành cài đặt phần mềm diệt virút và phòng chống virút có bản quyền cho 100% hệ thống máy tính tại Sở.

Cũng trong năm 2019, Sở đã tiến hành thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Đề án của tỉnh. Thực hiện sắp xếp lại nhân sự đối với các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để phát huy hiệu quả công việc. Từng bước thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện có hiệu quả cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo 100% hồ sơ Thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

KC

Print
2293 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top