TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTT Bình Định những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

1492 Lượt xem

Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nền hành chính của Sở VHTT Bình Định đã có bước chuyển biến quan trọng theo hướng phục vụ, tạo được lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Những kết quả đạt được

Thủ tục hành chính được đơn giản hóa gắn với thực hiện cơ chế một cửa bước đầu đã mang lại hiệu quả. Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại cơ quan được đánh giá đạt mức 80% so với chỉ tiêu là 60%.

Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm từng năm; trong đó, có danh mục các sản phẩm đầu ra đối với 06 nội dung cụ thể về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành, phân công lãnh đạo Sở phụ trách, chỉ đạo và giao đơn vị thực hiện, thời gian hoàn hành.

Sở quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bổ sung mới và sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; triển khai rà soát, hệ thống hóa danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực ngành đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành. Ngành đã niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại cơ quan Sở; thực hiện tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân (đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của Sở); tiếp tục lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp 6 tháng/lần về cải cách hành chính của Sở;

Sở đã thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo phát huy cán bộ đúng sở trường công tác, đáp ứng tốt công việc được giao. Triển khai sinh hoạt, quán triệt trong toàn ngành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Duy trì cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên trang website của Sở; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành theo kế hoạch, trong đó đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số; tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; phát huy hiệu quả hoạt động trang web Sở, tăng cường viết tin, bài làm phong phú thông tin của trang web. Tiếp tục duy trì, rà soát, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 như: Xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở; đánh giá nội bộ; công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở phù hợp theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Sở vẫn còn một số mặt hạn chế. TTHC vẫn còn rườm rà, tình trạng chậm trễ trong giải quyết TTHC còn khá phổ biến. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn, kĩ năng thực thi công vụ. Hiện đại hóa công sở và ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý điều hành còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đẩy mạnh công tác CCHC

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác phổ biến, quán triệt vể cải cách hành chính gắn với việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh CCHC; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng.

Đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc khi ban hành và thực thi chính sách bảo đảm xác định rõ mỗi nhiệm vụ chỉ có một đầu mối và người chịu trách nhiệm cụ thể. Tập trung cải thiện sự phối hợp và giám sát thực thi thể chế, chính sách của Sở. Xây dựng, ban hành cơ chế chính sách về đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ công.

Tập trung xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan trong việc xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục được những hạn chế, yếu kém về CCHC. Nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC và quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa; thường xuyên rà soát, kiến nghị chỉnh sửa, loại bỏ những TTHC không cần thiết. Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Từng bước thực hiện mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, tạo môi trường thân thiện, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, thực hiện tinh giản biên chế; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cơ quan. Tập trung thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Tăng cường hiện đại hóa nền hành chính; tập trung xây dựng và triển khai mô hình chính quyền điện tử, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 gắn với việc thực hiện văn phòng điện tử. Huy động và tập trung nguồn lực để từng bước triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo mục tiêu của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan đẩy mạnh triển khai hệ thống "một cửa điện tử" trong cung cấp dịch vụ công, giảm thời gian, số lần cá nhân, tổ chức phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các TTHC. Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đồng bộ với hệ thống văn phòng điện tử tại cơ quan.

KC

Print
1492 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top