CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong quý I năm 2020

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong quý I năm 2020

02 Tháng Sáu 2020

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành VHTTDL tỉnh, trong quý I năm 2020, Sở VHTTDL Cao Bằng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo toàn ngành tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp các ngày lễ lớn. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%

27 Tháng Năm 2020

Theo báo cáo kết quả PAR index năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nằm trong nhóm B, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%. Cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở nhóm này còn 13 đơn vị khác gồm:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y Tế và Bộ Giao thông vận tải.

Sở VHTTDL Trà Vinh thực hiện mô hình "4 tại chỗ" trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Trà Vinh thực hiện mô hình "4 tại chỗ" trong công tác cải cách hành chính

12 Tháng Năm 2020

Luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; từ đó tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt; trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức nêu cao vai trò “tận tụy phục vụ Nhân dân”, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính của người dân, nhanh, gọn, nhẹ và mang lại hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

21 Tháng Tư 2020

Thời gian qua với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp lãnh đạo, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Đăk Lăk đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức và có sự đổi mới về nội dung; công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng, tổ chức bộ máy có nhiều đổi mới.

Sử VHTTDL Bắc Giang: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính năm 2020

Sử VHTTDL Bắc Giang: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính năm 2020

10 Tháng Tư 2020

Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong những năm qua, Sở VHTTDL Bắc Giang luôn bám sát các nhiệm vụ về cải cách hành chính của tỉnh theo Kế hoạch số 236/KH-UBND tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020; nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần vào kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan quản lý nhà nước.

Sở VHTTDL Tiền Giang: tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2020

Sở VHTTDL Tiền Giang: tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2020

10 Tháng Tư 2020

Trong những năm qua, Sở VHTTDL Tiền Giang luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính, được UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận. Đó cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL Tiền Giang với mục tiêu phục vụ vì người dân và doanh nghiệp, hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở VHTTDL Phú Yên tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ

Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở VHTTDL Phú Yên tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ

09 Tháng Tư 2020

Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên trong năm 2019 đã tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng sự mong đợi của tổ chức, cá nhân; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Sở VHTT&DL Ninh Thuận đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Sở VHTT&DL Ninh Thuận đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

08 Tháng Tư 2020

Trong năm 2019, Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Thuận đã tích cực tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính ở tất cả các các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình cải cách định kỳ, phân công cụ thể các phòng chuyên môn. Theo đó, việc thực hiện cải cách hành chính trên tất các lĩnh vực như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tài chính công; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước đều đạt được những kết quả đáng biểu dương. Trong đó, trọng tâm đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 

Công tác cải cách hành chính ở Sở VHTTDL Hưng Yên

Công tác cải cách hành chính ở Sở VHTTDL Hưng Yên

08 Tháng Tư 2020

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng công nghệ thông tin cùng với quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2021, trong những năm qua, Sở VHTTDL Hưng Yên thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Qua đó, góp phần giảm thiểu các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

05 Tháng Tư 2020

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương về CCHC, Kế hoạch CCHC  nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, công tác CCHC ở Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Sở VHTT Bình Định đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Sở VHTT Bình Định đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

03 Tháng Tư 2020

Cải cách hành chính được xác định là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ VHTTDL về công tác cải cách hành chính, trong năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTT Bình Định đã tích cực, chủ động và có những chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai công tác này tại đơn vị. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của ngành VHTT Bình Định thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực và đáng khích lệ trên các mặt từ cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy tổ chức, cải cách tài chính, hiện đại hóa nền hành chính công...

Tổng cục TDTT đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Tổng cục TDTT đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

03 Tháng Tư 2020

Trong những năm qua, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, công tác cải cách hành chính ở Tổng cục Thể dục Thể thao đã đạt nhiều kết quả khả quan. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, Tổng cục Thể dục Thể thao đặt nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Sở VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

02 Tháng Tư 2020

Trong những năm qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Để duy trì được vị trí này, Sở VHTTDL Quảng Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành.

Ngành VHTTDL Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngành VHTTDL Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

30 Tháng Ba 2020

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh được đặc biệt quan tâm. Cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm. Bởi vậy, việc triển khai cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Sở VHTTDL Hà Tĩnh về thực hiện cải cách hành chính có những bước chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành; chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên góp phần vào sự phát triển chung của ngành VHTTDL.

Sở VHTTDL Tây Ninh khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Sở VHTTDL Tây Ninh khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

30 Tháng Ba 2020

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL tỉnhTây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính bằng việc duy trì việc niêm yết bộ thủ tục hành chính, lấy ý kiến công dân, hộp thư góp ý, trong đó đặc biệt là việc khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây là những biện pháp hữu hiệu nhằm kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh và xử lý, qua đó nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn; đồng thời cũng là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn dịch Covid 19.

Bắt đầu567810121314Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top