CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh cải CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh cải CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

13 Tháng Mười Hai 2021

Nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở VHTTDL đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Giai đoạn 2021-2030: Sở VHTTDL Bắc Giang đặt mục tiêu nằm trong Top 10 sở, ngành của tỉnh về các chỉ số CCHC

Giai đoạn 2021-2030: Sở VHTTDL Bắc Giang đặt mục tiêu nằm trong Top 10 sở, ngành của tỉnh về các chỉ số CCHC

18 Tháng Mười 2021

Mục tiêu đề ra là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở cũng như xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; có cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, hướng tới mục tiêu nâng cao các chỉ số số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở (PCI).

Sở VHTTDL Quảng Nam phấn đấu nằm trong top 10 Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử

Sở VHTTDL Quảng Nam phấn đấu nằm trong top 10 Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử

17 Tháng Chín 2021

Trong những năm qua, công tác CCHC của Sở VHTTDL Quảng Nam luôn được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở quan tâm, chú trọng. Để triển khai nhiệm vụ này, trong các cuộc họp, Hội nghị của Sở thường xuyên quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh. Sở cũng đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, qua đó tạo được sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của ngành đã đặt ra.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Vĩnh Long được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Vĩnh Long được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch

15 Tháng Chín 2021

Ngành VHTTDL Vĩnh Long luôn xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thường xuyên, liên tục trong kế hoạch công tác hàng năm. Trong những tháng đầu năm 2021, dịch Covid 19 có những diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội thì công tác CCHC của đơn vị lại càng được quan tâm, chú trọng. Chính vì vậy, ngành VHTTDL Vĩnh Long đã không ngừng chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, trong đó, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Sở cùng với những giải pháp phù hợp, kịp thời trong việc thực hiện CCHC đã góp phần đưa công tác VHTTDL của tỉnh phát triển ổn định và hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong CCHC

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong CCHC

18 Tháng Tám 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, ngành VHTTDL Nam Định đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách các TTHC và ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện tốt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Qua đó đã góp phần giúp cho các tổ chức, công dân thuận tiện, dễ dàng trong thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL; đồng thời đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao.

Ngành VHTTDL Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch CCHC năm 2021

Ngành VHTTDL Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch CCHC năm 2021

11 Tháng Tám 2021

Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai các nhiệm vụ về CCHC năm 2021 của Sở VHTTDL Sóc Trăng đã được thực hiện nghiêm túc và đạt 80% so với kế hoạch.

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá kết quả CCHC

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá kết quả CCHC

30 Tháng Bảy 2021

Thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021, Đảng ủy Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở cũng như chương trình CCHC hằng năm của đơn vị. Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác CCHC của ngành VHTT Khánh Hòa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó đặc biệt là cải cách TTCH và Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Đẩy mạnh công tác CCHC góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về VHTTDL ở Lai Châu

Đẩy mạnh công tác CCHC góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về VHTTDL ở Lai Châu

25 Tháng Bảy 2021

Trong những tháng đầu năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch Covid 19, mọi hoạt động kinh tế, xã hội cũng như các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Với sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngành VHTTDL Lai Châu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trên các mặt công tác. Qua đó, từng bước góp phần thúc đẩy các lĩnh vực VHTTDL của Lai Châu ngày càng phát triển.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2021

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2021

23 Tháng Bảy 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch COVID 19, việc đẩy mạnh công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu về kế hoạch CCHC cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác chuyên môn. Đây là tiền đề vững chắc để đưa sự nghiệp VHTTDL Hà Tĩnh ngày càng ổn định và phát triển vững chắc.

Hiệp định thương mại và những khó khăn phải vượt qua trong đại dịch Covid-19

Hiệp định thương mại và những khó khăn phải vượt qua trong đại dịch Covid-19

23 Tháng Bảy 2021

EVFTA là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang tính lịch sử, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Ngay tại thời điểm có hiệu lực, 65% hàng hóa xuất khẩu của EU sang Việt Nam và 71% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU được miễn thuế. Trong thập kỷ tới, con số này sẽ tăng lên gần 99%.

Việt Nam đã ký thành công 18 Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Việt Nam đã ký thành công 18 Hiệp định thương mại tự do (FTA)

22 Tháng Bảy 2021

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, mở rộng tự do hóa thương mại, làn sóng ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang trở nên mạnh mẽ trên khắp thế giới và trở thành một xu thế mới trong quan hệ kinh tế quốc tế. Không nằm ngoài xu thế đó, trong những năm qua Việt Nam đã rất nỗ lực, tích cực tham gia ký kết nhiều Hiệp định FTA, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác CCHC ngành VHTTDL Bình Thuận đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021

Công tác CCHC ngành VHTTDL Bình Thuận đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021

30 Tháng Sáu 2021

Trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC ngành VHTTDL đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát bằng việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và có những giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế về CCHC; Công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công, đã giúp cho việc đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao; Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời.

Sở VHTTDL Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách TTHC

Sở VHTTDL Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách TTHC

23 Tháng Sáu 2021

Xác định cải cách hành chính (CCHC) có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong thời gian qua, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực do ngành quản lý và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Đặc biệt, những kết quả về cải cách TTHC đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác CCHC của ngành VHTTDL tỉnh.

Sở VHTTDL Sơn La: đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Sở VHTTDL Sơn La: đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

18 Tháng Sáu 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành VHTTDL Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo. Nhờ đó, công tác CCHC của Sở đã từng bước đi vào ổn định và đạt được những kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền về CCHC luôn được tăng cường, qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn ngành về vai trò, tầm quan trọng của CCHC trong lĩnh vực VHTTDL đối với sự phát triển của xã hội thời kỳ công nghệ số.

Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với liên minh Châu Âu tác động mọi mặt đến đời sống người dân

Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với liên minh Châu Âu tác động mọi mặt đến đời sống người dân

14 Tháng Sáu 2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu, làm chao đảo hầu hết các nền kinh tế như hiện nay, thì việc ký kết hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với liên minh Châu Âu (EU) và đi vào thực thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nước ta và các nền kinh tế của Liên minh Châu Âu.

Bắt đầu2345791011Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top