CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Kon Tum: 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn trong 6 tháng đầu năm 2022

Sở VHTTDL Kon Tum: 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn trong 6 tháng đầu năm 2022

18 Tháng Bảy 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của Sở VHTTDL Kon Tum tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết đúng hạn cao đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp...

Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác CCHC trong giai đoạn 2022-2025

Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác CCHC trong giai đoạn 2022-2025

13 Tháng Bảy 2022

Trong giai đoạn 2022-2025, ngành VHTTDL Bình Phước sẽ tập trung thực hiện cải cách hành chính ở 06 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trong đó, trọng tâm là: Cải cách thể chế, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Dương giai đoạn 2021-2025 tập trung vào 7 nội dung

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Dương giai đoạn 2021-2025 tập trung vào 7 nội dung

28 Tháng Sáu 2022

Trong những năm qua, việc triển khai công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh ngày càng phát triển. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2021-2025 công tác CCHC của Sở tập trung vào 7 nội dung, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Một vài kết quả về CCHC của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa trong Quý II/2022

Một vài kết quả về CCHC của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa trong Quý II/2022

28 Tháng Sáu 2022

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 theo Quyết định số 09/QĐ-SVHTT ngày 13/01/2022. Kế hoạch đề ra 10 mục tiêu trọng tâm và 39 nhiệm vụ cụ thể, gồm: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.. Theo đó, Quý II/2022, công tác CCHC đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ngành VHTTDL Lào Cai đẩy mạnh triển khai công tác CCHC giai đoạn 2022-2025

Ngành VHTTDL Lào Cai đẩy mạnh triển khai công tác CCHC giai đoạn 2022-2025

21 Tháng Sáu 2022

Việc triển khai công tác CCHC giai đoạn 2022-2025 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC và nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch nhằm thu hút các nguồn lực, đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh xã hội ở địa phương.

Ngành VHTTDL Sơn La đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022

Ngành VHTTDL Sơn La đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022

15 Tháng Sáu 2022

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong việc thực hiện công tác chuyên môn, Sở VHTTDL đã đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022 và đạt nhiều kết quả khả quan về các mặt, như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Sở VHTTDL Gia Lai: đẩy mạnh CCHC góp phần thúc đẩy lĩnh vực VHTTDL của tỉnh

Sở VHTTDL Gia Lai: đẩy mạnh CCHC góp phần thúc đẩy lĩnh vực VHTTDL của tỉnh

30 Tháng Ba 2022

Trong thời gian qua, công tác CCHC luôn nhận được quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai. Qua đó nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước hướng tới xây dựng một chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTT Khánh Hòa trong Quý I/2022

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTT Khánh Hòa trong Quý I/2022

30 Tháng Ba 2022

Với 10 mục tiêu trọng tâm và 39 nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Sở công tác CCHC của ngành VHTT Khánh Hòa đã đạt  được kết quả khả quan theo kế hoạch đề ra.

Kết quả thực hiện Công tác CHHC của Sở VHTTDL Lâm Đồng trong Quý I/2022

Kết quả thực hiện Công tác CHHC của Sở VHTTDL Lâm Đồng trong Quý I/2022

28 Tháng Ba 2022

Trong Quý I/2022, Công tác CCHC đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở để triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2022. Công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL được triển khai thường xuyên, đúng quy trình, đúng quy định.

Sở VHTTDL Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC

Sở VHTTDL Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC

23 Tháng Ba 2022

Trong những năm qua, công tác CCHC tại Sở VHTTDL Bình Phước đạt được những kết quả đáng tự hào, được đông đảo người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Kết quả đó chính là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở, sự đồng tâm, hiệp lực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đặt ra hàng năm. Qua đó, góp phần đưa công tác VHTTDL của tỉnh ngày càng phát triển.

Ngành VHTTDL Vĩnh Long triển khai kế hoạch CCHC trong năm 2022

Ngành VHTTDL Vĩnh Long triển khai kế hoạch CCHC trong năm 2022

20 Tháng Ba 2022

Kế hoạch CCHC của Sở VHTTDL Vĩnh Long trong năm 2022 tập trung vào việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý… góp phần cải thiện các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI).

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Lai Châu đạt nhiều kết quả khả quan trong Quý I/2022

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Lai Châu đạt nhiều kết quả khả quan trong Quý I/2022

20 Tháng Ba 2022

Trong Quý I, Sở đã chủ động xây dựng Kế hoạch CCHC của Sở năm 2022 đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ UBND tỉnh giao; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm tại Kế hoạch số 167/KH-SVHTTDL ngày 09/02/2022; xây dựng các nội dung tuyên truyền CCHC cũng như triển khai rà soát, kiểm soát TTHC năm 2022.

Năm 2022 - Sở VHTTDL Tiền Giang đẩy mạnh CCHC trên các mặt công tác

Năm 2022 - Sở VHTTDL Tiền Giang đẩy mạnh CCHC trên các mặt công tác

08 Tháng Ba 2022

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở VHTTDL Tiền Giang đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác CCHC. Theo công bố của UBDN tỉnh về chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, Sở VHTTDL Tiền Giang xếp thứ 3/19 và được UBND tỉnh đề nghị tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh CCHC" năm 2022. Đây là một trong những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở trong việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2021 và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Sở VHTTDL Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Sở VHTTDL Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

02 Tháng Ba 2022

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ cần được triển khai thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành VHTTDL. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm, Sở VHTTDL đã không ngừng nỗ lực, đổi mới và có những giải pháp kịp thời trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể về CCCH để hướng tới mục tiêu mang lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Năm 2022, Sở VHTT Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên tất cả các nội dung từ cải cách thể chế đến công tác chỉ đạo điều hành CCHC

Năm 2022, Sở VHTT Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên tất cả các nội dung từ cải cách thể chế đến công tác chỉ đạo điều hành CCHC

25 Tháng Hai 2022

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của đời sống xã hội và lĩnh vực VHTT cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác CCHC là một yêu cầu bắt buộc nhằm ứng phó với tình hình mới đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành VHTT Khánh Hòa triển khai một cách đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn, qua đó giúp cho các lĩnh vực quản lý của ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác được giao và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

123578910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top