CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Kon Tum đảm bảo kế hoạch đề ra trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022

Ngành VHTTDL Kon Tum đảm bảo kế hoạch đề ra trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022

22 Tháng Chín 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành VHTTDL tỉnh Kon Tum đã quan tâm triển khai đảm bảo các nội dung, yêu cầu về CCHC nhà nước, đột phá cải TTHC theo văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh; đồng thời từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC.

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lâm Đồng đạt nhiều kết quả quan trọng trong 9 tháng đầu năm 2022

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lâm Đồng đạt nhiều kết quả quan trọng trong 9 tháng đầu năm 2022

20 Tháng Chín 2022

Trong 9 tháng đầu năm, công tác CCHC đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở để triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2022. Công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL được triển khai thường xuyên, thực hiện việc xây dựng các VBQPPL đúng quy định. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Ngành VHTTDL Phú Yên đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2022-2030

Ngành VHTTDL Phú Yên đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2022-2030

14 Tháng Chín 2022

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, giai đoạn 2022-2030, công tác CCHC ngành VHTTDL tỉnh Phú Yên sẽ tập trung vào 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong 8 tháng đầu năm 2022

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong 8 tháng đầu năm 2022

12 Tháng Chín 2022

Trong 8 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC ngành VHTTDL có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 chiếm tỷ lệ cao; chất lượng giải quyết TTHC được duy trì, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về nội quy, quy định.

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận 9 tháng đầu năm 2022

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận 9 tháng đầu năm 2022

10 Tháng Chín 2022

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của Công tác CCHC đối với sự phát triển của ngành VHTTTDL, chính vì vậy trong thời gian qua, Sở VHTTDL Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch CCHC năm 2022 của ngành. Theo đó, tính đến quý III năm 2022, công tác CCHC trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt hoạt động, trong đó đặc biệt là công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách TTHC và cải cách tài chính công.

Những mục tiêu, giải pháp về CCHC của ngành VHTTDL Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025

Những mục tiêu, giải pháp về CCHC của ngành VHTTDL Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025

31 Tháng Tám 2022

Giai đoạn 2022-2025, ngành VHTTDL Bắc Ninh sẽ tập trung đẩy mạnh CCHC đồng bộ; xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành trong hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp; Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ.

Những kết quả trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL Nam Định

Những kết quả trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL Nam Định

26 Tháng Tám 2022

Với phương châm lấy người dân tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo thành công của CCHC… trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở VHTTDL Nam Định đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, đảm bảo 100% TTHC được giải quyết đúng và trước hạn; 100% ý kiến đánh giá hài lòng với các giao dịch hành chính...

6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL Đồng Nai hoàn thành 9/18 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC trong năm 2022

6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL Đồng Nai hoàn thành 9/18 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC trong năm 2022

22 Tháng Tám 2022

Xác định được tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển của ngành VHTTDL, ngay từ đầu năm, Sở VHTTDL Đồng Nai đã xây dựng các Kế hoạch liên quan đến công tác CCHC năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ VHTTDL; đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ đã phê duyệt, cập nhật 100% hồ sơ lên phần mềm Một cửa điện tử... Qua thực hiện, công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Sở đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trong đó, hoàn thành 9/18 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC năm 2022 mà Sở VHTTDL đã đặt ra.

Ngành VHTTDL Lâm Đồng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022

Ngành VHTTDL Lâm Đồng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022

22 Tháng Tám 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến toàn thể CBCCVC các nhiệm vụ CCHC, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Nhờ vậy, đến nay Sở đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch.

Ngành VHTTDL Đồng Tháp khởi sắc trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

Ngành VHTTDL Đồng Tháp khởi sắc trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

18 Tháng Tám 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sắc trên tất cả các hoạt động, nhiệm vụ. Nhờ vậy, các chỉ tiêu đặt ra trong công tác CCHC đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sở VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh thực hiện Cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

Sở VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh thực hiện Cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

17 Tháng Tám 2022

Mục tiêu của việc đẩy mạnh cải thiện chỉ số CCHC là nhằm xây dựng hệ thống hành chính tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo thuận lợi và sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc thực hiện dịch vụ công của ngành  VHTTDL Cà Mau.

Những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022

15 Tháng Tám 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cập nhật, niêm yết công khai các TTHC đến thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đều nhận được sự đánh giá cao của người dân và doanh nghiệp.

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2021-2025

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2021-2025

22 Tháng Bảy 2022

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác CCHC của Sở VHTTDL phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 -2030 ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025, gắn công tác CCHC với đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động của từng phòng, đơn vị.

Ngành VHTTDLCao Bằng đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

Ngành VHTTDLCao Bằng đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

18 Tháng Bảy 2022

Theo đó, công tác CCHC  6 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL đã được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng kế hoạch. TTHC được rà soát, danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, công khai, đăng tải, niêm yết đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL thuộc pham vi chức năng quản lý của Sở được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; công tác tài chính công được công khai, minh bạch; việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đã được triển khai thực hiện.

Ngành VHTTDL Điện Biên nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC đến năm 2030

Ngành VHTTDL Điện Biên nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC đến năm 2030

18 Tháng Bảy 2022

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, chỉ số CCHC cấp sở, trong giai đoạn 2021-2030, ngành VHTTDL Điện Biên tập trung vào cải cách 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

124678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top