TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC của Ngành VHTTDL tỉnh Nam Định

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC của Ngành VHTTDL tỉnh Nam Định

30 Tháng Sáu 2020

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là một chương trình có tính chiến lược, dài hạn, xác định rõ 5 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính; định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách. Trong 10 năm qua, ngành VHTTDL tỉnh Nam Định đã luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện các giai đoạn cải cách hành chính nhờ đó, công tác CCHC đã đạt nhiều nhiều chuyển biến tích cực.

Sở VHTTDL Nam Định thực hiện tốt công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

Sở VHTTDL Nam Định thực hiện tốt công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

25 Tháng Sáu 2020

Nhờ sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, công tác CCHC 6 tháng đầu năm của Sở VHTTDL Nam Định đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Các TTHC được duy trì niêm yết theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công công khai, minh bạch; việc sử dụng CNTT phục vụ cho công việc ngày càng hiệu quả.

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2020

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2020

25 Tháng Sáu 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác CCHC của Sở VHTTDL Đăk Lăk đã đạt nhiều kết quả khả quan. Sở đã bám sát nội dung, chương trình CCHC của Chính phủ, Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh để chủ động ban hành kế hoạch CCHC cũng như kế hoạch tuyên truyền CCHC trong năm 2020; thường xuyên chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở VHTTDL.

Sở VHTTDL Đồng Nai: trong 6 tháng đầu năm 2020 đã xử lý hơn 344 hồ sơ ở mức độ 3,4

Sở VHTTDL Đồng Nai: trong 6 tháng đầu năm 2020 đã xử lý hơn 344 hồ sơ ở mức độ 3,4

24 Tháng Sáu 2020

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở VHTTDL Đồng Nai được đặt ra trong năm 2020. Ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo Sở đã tổ chức họp bàn về đẩy mạnh công tác CCHC phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng phòng, từng cán bộ, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020. Theo đó, đối với nhiệm vụ hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, đơn vị đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 8 thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL đã xử lý hơn 344/366 hồ sơ ở mức độ 3,4.

Công tác CCHC ở ngành VHTT tỉnh Khánh Hòa

Công tác CCHC ở ngành VHTT tỉnh Khánh Hòa

24 Tháng Sáu 2020

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch của địa phương, ngành Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã tích cực trong việc triển khai thực hiện các giải pháp để từng bước hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đẩy mạnh công tác CCHC

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đẩy mạnh công tác CCHC

03 Tháng Sáu 2020

Công tác CCHC luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành VHTTDL tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở các lĩnh vực được giao quản lý. Với sự chủ động cùng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, công tác CCHC của Sở VHTTDL đã trở thành một trong những đơn vị có chỉ số CCHC cao tại tỉnh Điện Biên.

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong quý I năm 2020

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong quý I năm 2020

02 Tháng Sáu 2020

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành VHTTDL tỉnh, trong quý I năm 2020, Sở VHTTDL Cao Bằng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo toàn ngành tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp các ngày lễ lớn. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%

27 Tháng Năm 2020

Theo báo cáo kết quả PAR index năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nằm trong nhóm B, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%. Cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở nhóm này còn 13 đơn vị khác gồm:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y Tế và Bộ Giao thông vận tải.

Sở VHTTDL Trà Vinh thực hiện mô hình "4 tại chỗ" trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Trà Vinh thực hiện mô hình "4 tại chỗ" trong công tác cải cách hành chính

12 Tháng Năm 2020

Luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; từ đó tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt; trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức nêu cao vai trò “tận tụy phục vụ Nhân dân”, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính của người dân, nhanh, gọn, nhẹ và mang lại hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

21 Tháng Tư 2020

Thời gian qua với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp lãnh đạo, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Đăk Lăk đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức và có sự đổi mới về nội dung; công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng, tổ chức bộ máy có nhiều đổi mới.

Sử VHTTDL Bắc Giang: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính năm 2020

Sử VHTTDL Bắc Giang: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính năm 2020

10 Tháng Tư 2020

Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong những năm qua, Sở VHTTDL Bắc Giang luôn bám sát các nhiệm vụ về cải cách hành chính của tỉnh theo Kế hoạch số 236/KH-UBND tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020; nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần vào kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan quản lý nhà nước.

Sở VHTTDL Tiền Giang: tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2020

Sở VHTTDL Tiền Giang: tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2020

10 Tháng Tư 2020

Trong những năm qua, Sở VHTTDL Tiền Giang luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính, được UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận. Đó cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL Tiền Giang với mục tiêu phục vụ vì người dân và doanh nghiệp, hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở VHTTDL Phú Yên tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ

Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở VHTTDL Phú Yên tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ

09 Tháng Tư 2020

Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên trong năm 2019 đã tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng sự mong đợi của tổ chức, cá nhân; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Sở VHTT&DL Ninh Thuận đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Sở VHTT&DL Ninh Thuận đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

08 Tháng Tư 2020

Trong năm 2019, Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Thuận đã tích cực tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính ở tất cả các các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình cải cách định kỳ, phân công cụ thể các phòng chuyên môn. Theo đó, việc thực hiện cải cách hành chính trên tất các lĩnh vực như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tài chính công; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước đều đạt được những kết quả đáng biểu dương. Trong đó, trọng tâm đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 

Công tác cải cách hành chính ở Sở VHTTDL Hưng Yên

Công tác cải cách hành chính ở Sở VHTTDL Hưng Yên

08 Tháng Tư 2020

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng công nghệ thông tin cùng với quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2021, trong những năm qua, Sở VHTTDL Hưng Yên thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Qua đó, góp phần giảm thiểu các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

135678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top