TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022

298 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cập nhật, niêm yết công khai các TTHC đến thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đều nhận được sự đánh giá cao của người dân và doanh nghiệp.

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở VHTTDL Tiền Giang đã nghiêm túc thực hiện các văn bản của Tỉnh, của Bộ VHTTTDL về công tác CCHC; Từ đó có hướng chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác CCHC từ cải cách thể chế, cải cách TTHC, Chính quyền số… Trong đó, Sở đã bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa là những người có trình độ chuyên môn vững vàng, thái độ phục vụ niềm nở, giải quyết nhanh, đúng các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch hành chính. Những thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở tập trung triển khai CCHC ở một số nội dung trọng tâm đó là triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền CCHC; Bảng điểm chỉ số CCHC phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Trên cơ sở các văn bản được ban hành, Sở VHTTDL Tiền Giang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ về CCHC thông qua các buổi hội nghị, họp cơ quan hàng tháng, qua mạng thông tin điện tử, trên trang Website của cơ quan, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể từng phòng chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTT Tiền Giang đã tiếp nhận và giải quyết 473 hồ sơ TTHC

Một trong những điểm nhấn trong kết quả công tác CCHC của Sở trong những tháng đầu năm đó là cải cách TTHC. Sở đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022, thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC rà soát 03 TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa là: Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với Bảo tàng ngoài công lập; thủ tục cấp giấy phép hoạt động Bảo tàng ngoài công lập; thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai việc công bố, niêm yết, công khai TTHC, đăng tải đầy đủ nội dung trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

Hiện, tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở là 129 thủ tục cấp tỉnh; 18 thủ tục cấp huyện; 07 thủ tục cấp xã. Trong quý I năm 2022, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022): 189 hồ sơ, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 189 hồ sơ (trực tuyến: 189 hồ sơ; trực tiếp: 0 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 188 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 188 hồ sơ, đúng hạn: 0 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: 32 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 01 hồ sơ. Tiếp đến trong quý II, Sở tiếp nhận 284 hồ sơ, nâng tổng số hồ số trong 6 tháng đầu năm 2022 lên 473 hồ sơ và 100 % hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn.

Cùng với đó, công tác cải cách tài chính công tiếp tục được triển khai hiệu quả. Sở đã triển khai cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính. Đồng thời, chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, chú trọng chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường sử dụng hệ thống hộp thư điện tử để trao đổi thông tin chuyên môn, tăng cường sử dụng chữ ký số, hệ thống Văn phòng điện tử; xử lý công việc xử lý dưới dạng điện tử và ứng dụng các phần mềm chuyên ngành vào hoạt động của các cơ quan trong trao đổi công việc. Đặc biệt, để thích ứng với điều kiện kinh tế, xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và Việt Nam chưa hoàn toàn chấm dứt, việc đảy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng được triển khai triệt để. Nhờ đó, thay vì phải  xếp hành chờ đợi để giải quyết TTHC, người dân, doanh nghiệp có thể ở nhà, tại nơi làm việc thông qua các thiết bị thông minh (máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet) để thực hiện yêu cầu của mình một cách thuận lợi, dễ dàng. Việc này làm không chỉ giảm thiểu thời gian, công sức, tiền bạc cho người dân, doah nghiệp mà đồng thời giảm sức ép đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Để công tác CCHC đạt hiệu quả, Sở VHTTDL Tiền Giang đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người – chủ thể hoạt động của nền hành chính đó là đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ. Để thực hiện nội dung này thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Theo đó, hàng năm, cán bộ, công chức tại bộ phận

Trong những tháng cuối năm 2022, Sở VHTTDL Tiền Giang tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về CCHC và chuyển đổi số, đặc biệt là Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ đó là: Nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản bảo đảm đúng quy trình, kịp thời, hợp pháp, hợp lý và có tính khả thi. Thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC; khắc phục việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn; có văn bản xin lỗi và nêu rõ lý do trễ hạn, bên cạnh đó cũng cần tăng cường sự tương tác giữa các sở ngành, giữa sở ngành với địa phương.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra CCHC dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực và gây phiền hà cho Nhân dân.

Đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về TTHC, mạnh dạn tham mưu, đề xuất cắt giảm, loại bỏ những quy định không cần thiết nhất là những TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tập trung rà soát các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Song song với các nhiệm vụ trên, Sở tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh, khẩn trương thực hiện việc tích hợp, đồng bộ 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo tỷ lệ 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện nâng lên mức độ 3, 4.

Bài, ảnh VD

Print
298 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top