TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những chuyển biến trong CCHC ở Sở VHTTDL Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2020

1851 Lượt xem

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như các lĩnh vực của đời sống, trong đó có văn hóa, thể thao và du lịch, Sở VHTTDL Sóc Trăng đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong kế hoạch công tác năm 2020. Nhờ có các giải pháp phù hợp, đồng bộ trong việc thực hiện cải cách hành chính của đơn vị trong thời gian qua đã tạo sự chuyến biển tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; xóa bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, từng bước hoàn thiện các Thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho người dân cũng như doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch tại cơ quan nhà nước.

Trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Sở VHTTDL Sóc Trăng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong công tác quản lý, điều hành nhằm ngăn chặn có hiệu quả, phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, Sở cũng đặc biệt chú trọng cải cách Thủ tục hành chính (rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, cập nhật những thủ tục mới…); đồng thời nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh (nhất là trong lĩnh vực du lịch); Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Mặt khác, Sở tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Sở gắn đề án vị trí việc làm; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về văn hóa công vụ, tăng cường kỷ cương kỷ luật; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ, kiểm tra đánh giá tình hình và chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa. Thực hiện có hiệu quả cơ chế ‘Một cửa, một cửa liên thông”

Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành đảm bảo thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; Tăng tỷ lệ văn bản điện tử được ký số, văn bản điện tử trao đổi giữa các đơn vị. Phần mềm quản lý văn bản được kết nối, liên thông từ các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc, phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; văn bản điện tử được gửi, nhận trên môi trường mạng nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan nhà nước, góp phần thúc đẩy đổi mới lề lối, cách thức làm việc giải quyết công việc và cải cách thủ tục hành chính. Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3, mức độ 4. Duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Sở, sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức viên chức, công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL Sóc Trăng đã đạt được những kết quả đáng biểu dương trên tất cả các mặt. Theo đó, Sở VHTTDL Sóc Trăng đã thực hiện rà soát, cập nhật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ và công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phụ vụ hành chính công tỉnh; đồng thời, đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử và bộ phận Một cửa điện tử của Sở. Việc kịp thời niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, có số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL Sóc Trăng được niêm yết công khai trên trang điện tử (soctrang.gov.vn) và bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 118/118 thủ tục. Trong đó, lĩnh vực văn hóa: 48 thủ tục; lĩnh vực du lịch 26 thủ tục; lĩnh vực thể dục thể thao: 32 thủ tục; lĩnh vực gia đình:12 thủ tục. Các Thủ tục cung cấp từ mức độ 2 đến mức độ 4. Trong 6 tháng đầu năm, Sở không ngừng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 bằng việc thường xuyên khuyến khích, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến. Nhất là trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid 19, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đã nhận được sự tham gia tích cực của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị. Điều này không chỉ giảm thiểu tối đa thời gian đi lại cũng như tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cá nhân mà còn góp phần đảm bảo an ninh, an toàn về sức khỏe cho người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức của Sở. Hiện nay sở đã nâng cấp 36/118 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ở mức độ 4 (cuối năm 2019 chỉ có 15 thủ tục cung cấp mức độ 4), đạt tỷ lệ 30,5%.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bộ phận tiếp nhận hồ sơ đã tiếp nhận 276 hồ sơ thủ tục hành chính của lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở, kết quả Sở đã giải quyết trước hạn là 276 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%), không có hồ sơ nào bị trễ hạn. Việc tiếp nhận hoặc trả kết quả đúng theo quy định, cán bộ được giao thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính là những người có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình. Bởi vậy khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đều được hướng dẫnn tận tình, rõ ràng, dễ hiểu và nhanh gọn, giảm thiểu chi phí cũng như thời gian cho người dân. 

Trong những tháng đầu năm nay, do dịch Covid 19 bùng phát, các lĩnh vực của đời sống đều bị ảnh hưởng, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Các hoạt động văn hóa cũng như thể thao đều tạm dừng tổ chức, du lịch đóng băng. Sở đã thực hiện có hiệu quả việc rút ngắn 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật (Đơn cử như Thủ tục Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch từ 30 ngày giảm còn 27 ngày).

Đặc biệt, từ đầu tháng 5/2020, thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở VHTTDL thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Nhân viên Bưu điện được chọn tham gia thực hiện thí điểm đã được hướng dẫn về quy trình giải quyết, thành phần thủ tục và các quy định của pháp luật có liên quan đến các thủ tục hành chính tiếp nhận. Để triển khai hoạt động này, các bộ phận chuyên môn thuộc Sở VHTTDL Sóc Trăng đã phối hợp chặt chẽ với nhân viên Bưu điện trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Chính vì vậy, tính đến nay sau hơn một tháng triển khai, nhân viên Bưu điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết trên 50 hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Khách hàng được lấy ý kiến đều đánh giá hài lòng về thái độ phục vụ và nghiệp vụ của nhân viên cũng như dịch vụ hành chính công của Sở VHTTDL.

Tuy nhiên, để công tác cải cách hành chính tiếp tục có những bước phát triển ổn định và ngày càng hiệu quả, Sở cũng duy trì việc công khai, niêm yết số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức nhằm kịp thời có những biện pháp ngăn chặn sự phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức. (Năm 2019, kết quả khảo sát ý kiến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có 315/317 ý kiến hài lòng chiếm tỷ lệ 99,36%, có 02/317 ý kiến không hài lòng chiếm tỷ lệ 0,63%. Bên cạnh đó, Sở đã đồng thời thực hiện phiếu khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với đối với sự phục vụ của cơ quan, kết quả mức độ hài lòng đạt 100%).

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình Cụ thể, Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Tuyên truyền, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đến cán bộ công chức, viên chức, nhân viên và nhân dân.

Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; công khai, minh bạch việc tiếp nhận và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính, thủ tục hành chính. Từng bước hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh cũng như đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính. Bố trí công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra đôn đốc công chức, viên chức giải quyết công việc được giao; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức khi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhiệm vụ công tác.

Mặt khác, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp bằng việc nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở cung cấp đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 và kỹ thuật đáp ứng theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Đề án của tỉnh. Thực hiện sắp xếp lại nhân sự đối với các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để phát huy hiệu quả công việc

Hy vọng rằng, với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ trên, Sở VHTTDL Sóc Trăng sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong công tác cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của nhân dân. Qua đó góp phần đưa ngành VHTTDL ngày càng phát triển ổn định, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời kỳ hội nhập.


VD

 

Print
1851 Đánh giá bài viết này:
5.0

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top