TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch CCHC năm 2021

1141 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai các nhiệm vụ về CCHC năm 2021 của Sở VHTTDL Sóc Trăng đã được thực hiện nghiêm túc và đạt 80% so với kế hoạch.

Để công tác CCHC của ngành VHTTDL ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới nền hành chính nhà nước, lãnh đạo Sở đã quan tâm và có những chỉ đạo sâu sát với các hoạt động phù hợp, linh hoạt và kịp thời, cụ thể như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về CCHC. Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế “Một cửa, Một cửa liên thông" tại Trung tâm hành chính công; Đơn giản và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC; Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân. Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức triển khai nhiều VBQPPL của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cũng như tham mưu, trình UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành 07 Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở trong 6 tháng đầu năm đó là công tác cải cách TTHC. Cụ thể, Sở đã tiến hành rà soát, tham mưu công bố, sửa đổi bổ sung TTHC đề nghị Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định công bố sửa đổi, bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tiến hành cập nhật TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác tra cứu, cập nhật, bổ sung TTHC. Công khai đầy đủ 100% các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của Sở. Hiện nay, tổng số TTHC lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 117 trong đó lĩnh vực Văn hóa có 47 TTHC, TDTT có 32 TTHC, Du lịch có 26 TTHC và Gia đình có 12 TTHC, ở cấp huyện có 20 và cấp xã là 07. Hầu hết các TTHC thuộc lĩnh vực VHTTDL và gia đình đều ở mức độ 3 và 4.

Việc rà soát đánh giá đơn giản hóa TTHC, giảm bớt thủ tục giấy tờ, quy trình, thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, đáng chú ý là trong 6 tháng đầu năm, Sở đã rút ngắn thời gian giải quyết từ 5 ngày xuống còn 4 ngày đối với thủ tục “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng”.

Sở cũng đã phát động phong trào thi đua ”Văn hóa công sở” trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện trên mọi lĩnh vực công tác. Đồng thời, tiếp tục tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả. Đội ngũ CBCC làm việc tại Bộ phận “Một cửa” đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phù hợp với yêu cầu công việc.

Hàng năm Sở cũng tiến hành việc khảo sát, đánh giá định kỳ mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC bằng phiếu chấm điểm tại bộ phận “Một cửa” và thực hiện thu thập ý kiến đánh giá trực tiếp của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch hành chính tại Sở. Qua đó, đã giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân. 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích...; Kết quả từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/7/2021, Sở đã tiếp nhận và giải quyết đúng, sớm hạn 255/255 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

Thêm một điểm nhấn của công tác CCHC của Sở trong 6 tháng đầu năm là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, tiến tới xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Theo đó, 100% CBCC thực hiện xử lý công văn đi - đến, sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc. Triển khai thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (trong số 117 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có 22 TTHC ở mức độ 2, các TTHC còn lại ở mức độ 3 và 4).

Sở cũng tiếp tục vận hành, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 117 TTHC. Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đã đưa hoạt động của cơ quan đi vào nề nếp; Tiếp tục cập nhật những thay đổi trong quy trình ISO, tham mưu kịp thời các văn bản về xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm 2021 đảm bảo đúng quy định.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Sở đã tổ chức hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và cách nhận và trả kết quả thông báo hồ sơ, cách sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến ở mức độ 3, 4 của Sở đạt trên 48%; thực hiện giao trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 98 hồ sơ. 

Việc giao dịch trực tuyến không chỉ giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian và giảm chi phí trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả khi tham gia thực hiện TTHC liên quan đến thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở mà qua đó còn góp phần nâng cao CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các hoạt động do ngành quản lý. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 liên tục có những diễn biến phức tạp, việc giải quyết các TTHC trên môi trường mạng đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân và tránh được sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của ngành VHTTDL Sóc Trăng vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: Chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp trong CCHC đem lại hiệu quả thiết thực; chưa xây dựng được phong trào hiến kế, sáng kiến, giải pháp trong CCHC. Nguyên nhân của hạn chế là vẫn còn một bộ phận CCVC chưa thực sự chủ động nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước thực tế trên, trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và 07 nội dung chủ yếu đã xác định trong Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2021. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ CCVC về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trong ngành, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định TTHC không còn phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, công dân. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; Đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết TTHC trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết và thực thi nhiệm vụ.

Với các giải pháp quyết liệt và đồng bộ, ngành VHTTDL Sóc Trăng đặt mục tiêu đến hết năm 2021 sẽ đạt được các chỉ tiêu cụ thể: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp đúng và sớm hạn đạt 100%; 100% hồ sơ TTHC giải quyết theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; Tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 50%; Có ít nhất 40% trên tổng số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

VD

Print
1141 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top