CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2023

803 Lượt xem

Nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng điều hành, Sở VHTTDL Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch CCHC và chuyển đổi số năm 2023.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2023 toàn ngành VHTTDL Quảng Nam sẽ tập trung rà soát, đánh giá chất lượng phục vụ cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử; tập trung triển khai quyết liệt và hoàn thành sớm các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có tư duy, có phẩm chất, năng lực và uy tín. Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các phòng, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Nâng cao thứ hạng đối với Chỉ số CCHC của Sở, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

Trong đó, chỉ tiêu đề ra là 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 85% trở lên; 100% TTHC của Sở được công bố trên Cổng Dịch vụ công tỉnh. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật). Tối thiểu 70% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán đảm bảo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, ngành VHTTDL cũng đã đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác CCHC. Trong đó, đối với việc cải cách thể chế ngành VHTTDL đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. 100% văn bản quy phạm pháp luật của Ngành được xây dựng, tham mưu, trình HĐND, UBND tỉnh ban hành đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.

Thực hiện và báo cáo kết quả xử lý sau kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật và báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Công khai toàn bộ quy định, cơ chế, chính sách của Ngành, bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trên lĩnh vực Ngành phụ trách.

Bên cạnh đó, ngành VHTTDL Quảng Nam cũng tập trung cải cách TTHC bằng việc ban hành Kế hoạch rà soát, kiểm soát TTHC. Đăng ký và triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Thực hiện sắp xếp công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức thi tuyển viên chức Ngành VHTTDL. Triển khai thực hiện kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại Sở VHTTDL giai đoạn 2022-2025.

Bổ sung, sửa đổi Quy chế, Kế hoạch phối hợp, ký kết Biên hợp tác giữa Sở với các Sở, ban, ngành liên quan và các tổ chức trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện ủy quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát việc thực hiện ủy quyền, phân cấp.

Ban hành văn bản để triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của công chức, viên chức. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành từ tỉnh đến địa phương cơ sở trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tổ chức kiểm tra công tác nội vụ, CCHC, thi đua khen thưởng tại các đơn vị thuộc Sở.

Tổ chức công khai kinh phí hoạt động năm 2023 và quyết toán kinh phí năm 2022. Đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đúng quy định để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Tổ chức kiểm tra, thẩm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí NSNN 100% vấn đề, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước được xử lý. Thực hiện hướng dẫn các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo vệ kinh phí hoạt động năm 2024

Đặc biệt trong năm 2023, Sở VHTTDL Quảng Nam sẽ tập trung đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Theo đó, Sở sẽ triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 100% văn bản trao đổi được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật), 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc bí mật nhà nước).

Duy trì Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam; Xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê CSDL Lưu trú liên thông. Triển khai đề án xây dựng Hệ thống thông tin Địa lý GIS du lịch;  Lập bảng đồ số các sản phẩm du lịch nông thôn. Xây dựng hệ thống CSDL và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam. Đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, cập nhật kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin.

Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong khiển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về công tác CCHC. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC; chuyển đổi số...; nâng cao chất lượng các nội dung tuyên truyền; tăng cường các hình thức thông tin, tương tác với người dân; nâng cao chất lượng các nội dung, chú trọng tuyên truyền về những giải pháp, lợi ích mà chính quyền cung cấp cho người dân, tổ chức; kịp thời khen thưởng, nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác CCHC.

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở. Tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác CCHC các cấp theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác CCHC giai đoạn 2022-2025. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề về CCHC và chuyển đổi số cho công chức, viên chức, người lao động.

KC

Print
803 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top