TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTT Khánh Hòa: quý I năm 2023, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

Sở VHTT Khánh Hòa: quý I năm 2023, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

22 Tháng Ba 2023

Trong quý I, năm 2023, Sở VHTT Khánh Hòa đã bám sát các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch CCHC của đơn vị và hoàn thành 11/43 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đạt 26% so với kế hoạch.

Sở VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh công tác CCHC trong hoạt động quản lý

Sở VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh công tác CCHC trong hoạt động quản lý

20 Tháng Ba 2023

Nhằm kế thừa và phát huy nhưng kinh nghiệm tốt trong CCHC đã đạt được; đồng thời tập trung đề ra giải pháp khắc phục nhưng hạn chế, Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Kết quả công tác CCHC quý I năm 2023 của ngành VHTTDL Lâm Đồng

Kết quả công tác CCHC quý I năm 2023 của ngành VHTTDL Lâm Đồng

20 Tháng Ba 2023

Công tác CCHC đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở để triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2023. Công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL được triển khai thường xuyên, thực hiện việc xây dựng các VBQPPL đúng quy trình, đúng quy định. Ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai kịp thời; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Sở VHTTDL Nam Định: Kết quả về CCHC trong quý I năm 2023

Sở VHTTDL Nam Định: Kết quả về CCHC trong quý I năm 2023

20 Tháng Ba 2023

Trong Quý I năm 2023, Sở VHTTDL Nam Định đã tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC đã đặt ra và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Ngành VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2023

Ngành VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2023

17 Tháng Ba 2023

Nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng điều hành, Sở VHTTDL Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch CCHC và chuyển đổi số năm 2023.

Công tác CCHC ngành VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong Quý I/2023

Công tác CCHC ngành VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong Quý I/2023

17 Tháng Ba 2023

Trong Quý I/2023, công tác CCHC được lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện; xây dựng kịp thời chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền công tác CCHC, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức cơ quan.

Sở VHTTDL Lâm Đồng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2023

Sở VHTTDL Lâm Đồng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2023

15 Tháng Ba 2023

Để nâng cao công tác cải cách hành chính trong năm 2023, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch CCHC với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

15 Tháng Ba 2023

Năm 2023, Ngành VHTTDL Cao Bằng xác định tập trung trung thực hiện công tác CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; hướng tới xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý về VHTTDL

Sở VHTTDL Đồng Nai tập trung phát triển chính quyền số

Sở VHTTDL Đồng Nai tập trung phát triển chính quyền số

09 Tháng Ba 2023

Xác định CCHC là công tác thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung, ngành VHTTDL nói riêng. Chính vì vậy, trong năm 2023, toàn ngành sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy công tác CCHC phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao. Trong đó, tập trung vào cải cách TTHC, phát triển chính quyền số.

Năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC

Năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC

28 Tháng Hai 2023

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC năm 2023 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác CCHC năm 2023

Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác CCHC năm 2023

28 Tháng Hai 2023

Theo đó, năm 2023 Bộ VHTTDL đã xây dựng kế hoạch CCHC trong các hoạt động quản lý của ngành, trọng tâm là các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm tạo cải thiện một bước môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí tuân thủ.

Sở VHTTDL Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

Sở VHTTDL Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

23 Tháng Hai 2023

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2023 Sở VHTTDL Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thể chế đến cải cách TTHC cũng như ứng dụng CNTT vào các hoạt động của đơn vị. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác CCHC của Sở, đồng thời từng bước triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, về đẩy mạnh CCHC; nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Ngành VHTTDL Ninh Thuận phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành (DDCI)

Ngành VHTTDL Ninh Thuận phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành (DDCI)

22 Tháng Hai 2023

Đó là một trong những mục tiêu mà ngành VHTTDL Ninh Thuận đặt ra trong công tác CCHC năm 2023. Cùng với đó, Sở đặt mục tiêu hoàn thành 100% Kế hoạch, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

Ngành VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2023

Ngành VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2023

22 Tháng Hai 2023

Năm 2023, Sở VHTTDL Nam Định hướng đến đẩy mạnh công tác CCHC nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, triển khai có hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu năm 2023.

Năm 2023: Ngành VHTTDL Phú Yên phấn đấu nâng chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 85%

Năm 2023: Ngành VHTTDL Phú Yên phấn đấu nâng chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 85%

21 Tháng Hai 2023

Đây là một trong những mục tiêu mà ngành VHTTDL tỉnh Phú Yên đặt ra trong kế hoạch công tác CCHC năm 2023.

1345678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top