TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

1496 Lượt xem

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã đạt được kết quả nổi bật. Ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC tiếp tục có sự chuyển biến tích cực thể hiện ở việc chấp hành các quy định, chỉ đạo về CCHC tại các cơ quan, đơn vị đã tốt hơn; công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC cũng chủ động, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa là một trong những đơn vị có thủ tục được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3.

Ngay từ năm 2014, thực hiện Quyết định số 1375/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa (nay là Sở Văn hóa - Thể thao) đã bước đầu triển khai việc tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với 07 TTHC. Đến năm 2015, qua rà soát, Sở đã đăng ký, đề nghị đưa vào danh mục UBND tỉnh công bố tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tại Sở đối với 47 TTHC, đạt trên 50% tổng số TTHC của Sở, đáp ứng yêu cầu tối thiểu phải đạt trên 30% theo chỉ đạo của tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, Sở đã tập trung triển khai áp dụng thực hiện cho 47 thủ tục theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND. Để tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo khách hàng, Sở đã treo khẩu hiệu trực quan: “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”; niêm yết quy trình giải quyết TTHC trực tuyến ở mức độ 3 tại Bộ phận một cửa để hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Đồng thời, gửi thông báo đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực do ngành quản lý. Ngoài ra, còn đăng tải thông tin và hướng dẫn giải quyết TTHC mức độ 3 trên Trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ http://svhttdl.khanhhoa.gov.vn và trang http://tthc.svhttdl.khanhhoa.gov.vn.

Sở đã có nhiều biện pháp CCHC tích cực, tạo nhiều điều kiện thuận lợi và hiệu quả về thời gian cũng như chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc. Nổi bật là việc triển khai hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng công trình quảng cáo, thi công công trình quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo theo cơ chế một cửa liên thông. Hiện nay, Sở Văn hóa - Thể thao đã xây dựng xong bản Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục cấp phép xây dựng công trình, chấp thuận thi công công trình và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài trời. Những nội dung phần việc trong quy chế này vốn trước đây thuộc thẩm quyền của 3 sở là: Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và UBND cấp huyện. Vì thế, các tổ chức, cá nhân muốn thi công các công trình quảng cáo ngoài trời phải chạy đủ ít nhất “4 cửa” của các ngành, địa phương mới có thể triển khai. Theo ông Nguyễn Khắc Hà - Giám đốc Sở - Trưởng BCĐ CCHC của Sở : “Để tạo điều kiện cho người dân, DN, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa-Thể thao thực hiện việc xây dựng quy chế liên thông với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện về việc cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời. Đây có thể xem là điểm nhấn trong công tác cải cách TTHC”.

Theo dự thảo của quy chế, các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu xin cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời có thể nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa-Thể thao. Tùy theo tính chất của từng loại hồ sơ mà thời hạn giải quyết sẽ ở các mốc 4 ngày, 11 ngày, 18 ngày. Quy chế cũng nêu rõ số lượng, thành phần, biểu mẫu hồ sơ để người dân có căn cứ thực hiện đúng quy định. Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, Sở Văn hóa-Thể thao sẽ căn cứ từng loại hồ sơ cụ thể để giải quyết. Hồ sơ phải thực hiện liên thông với các sở và UBND cấp huyện sẽ được Sở Văn hóa - Thể thao trực tiếp chuyển tới các đơn vị có liên quan và khi các đơn vị đó giải quyết xong sẽ chuyển lại cho Sở Văn hóa - Thể thao để trả hồ sơ cho người dân. Sau khi được cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời, các tổ chức, cá nhân đến Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông tỉnh hoặc Phòng Quản lý đô thị để thực hiện một số thủ tục nộp lệ phí, bàn giao mặt bằng thi công. Để việc liên thông với các sở được thông suốt, Sở Văn hóa - Thể thao chịu trách nhiệm tạo lập hồ sơ điện tử, cập nhật cơ sở dữ liệu và quản lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở không ngừng quan tâm việc nâng cao nhận thức, nghiệp vụ chuyên môn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức trẻ về thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị. Sở đã gắn nhiệm vụ CCHC vào tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, thi đua cuối năm đối với từng tập thể, người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành (thông qua việc sử dụng phần mềm nhắc việc).

Bên cạnh đó, Sở liên tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 4 quyết định về công bố, sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền, thực hiện cắt giảm thời gian và đơn giản hóa cho 45 thủ tục; đẩy mạnh tuyên truyền việc tiếp nhận giải quyết thủ tục qua mạng, thực hiện các biểu mẫu trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và tra cứu qua dịch vụ tin nhắn điện thoại. Nổi bật hơn là đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp cấp phép karaoke và ủy quyền tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn cho cấp huyện.

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở giải quyết qua mạng ở mức độ 3; 30% thủ tục đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 4; có tối thiểu 30% hồ sơ giải quyết ở mức độ 3, 15% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 4. Tuyên truyền thiết thực, hiệu quả các dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ tự động qua tin nhắn điện thoại cho tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của Sở được giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử; đảm bảo trên 98% hồ sơ được giải quyết sớm hạn và đúng hạn, đồng thời thực hiện công bố công khai định kỳ kết quả giải quyết hồ sơ trên mạng. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả cho tổ chức, doanh nghiệp; tránh sự phiền hà, quan liêu, cửa quyền của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đảm bảo mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đạt tối thiểu trên 85% theo đánh giá hệ thống ISO 9001:2008.

Hàng năm, Sở tiến hành rà soát 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở, trong đó khoảng 50% thủ tục hành chính được đơn giản hóa về thời gian và thành phần hồ sơ. 100% văn bản hành chính trong danh mục quy định được gửi, nhận, xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, không gửi kèm văn bản giấy, trong đó tích hợp chứng thư số chuyên dùng vào các ứng dụng dùng chung của tỉnh; 100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, cá nhân sử dụng thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản trong trao đổi thông tin công việc.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở sẽ tăng cường vận động, tuyên truyền và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức. Tăng cường trang bị các thiết bị cần thiết và tối ưu hơn nữa cho các cán bộ công chức tham gia giải quyết thủ tục. Quán triệt tất cả các cán bộ,công chức về tầm quan trọng và hiệu quả mang lại của việc giải quyết trực tuyến qua mạng, nhằm giảm thời gian, giấy tờ và chi phí cho tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều đợt phổ biến tiện ích của việc áp dụng thủ tục trực tuyến đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân. Giao Bộ phận một cửa in tờ rơi để cung cấp cho khách hàng, tận tình giới thiệu, hướng dẫn để khách hàng an tâm chuyển sang thực hhiện thủ tục trực tuyến; giải đáp, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng gặp vướng mắc. Đồng thời, rà soát, đăng ký tăng số lượng thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở để đưa vào tiếp nhận, giải quyết qua mạng ở mức độ 3 và mức độ 4.

Theo đó, trọng tâm cải cách hành chính năm 2019 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. Tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính.

Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính ở cả ba cấp hành chính và các lĩnh vực ngành dọc, trong đó: Đưa 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4;  toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan (trừ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh). Triển khai toàn diện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định, hướng dẫn có liên quan, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến mạnh mẽ thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, tôn vinh và đãi ngộ; thu hút người có tài năng trong hoạt động công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ. Tích hợp, gắn kết đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và tin học hóa quy trình, cơ chế phối hợp giải quyết công việc, thủ tục hành chính.

KC

Print
1496 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top