CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Năm 2020 Sở VHTTDL Bình Phước: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

2107 Lượt xem

Thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, trong những năm qua, Sở VHTTDL Bình Phước luôn quan tâm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính tại đơn vị. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác hàng năm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước. Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, Sở VHTTDL Bình Phước đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhân dân, trong đó mục tiêu chất lượng phục vụ được đặt lên hàng đầu. Nhờ đó, trong các năm gần đây (2018-2019), Sở VHTTDL Bình Phước luôn là cơ quan có chỉ số cải cách hành chính xếp loại tốt và đứng đầu trong top 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về cải cách hành chính.

Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác cải cách hành chính, Sở VHTTDL Bình Phước đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Trong đó, tập trung mạnh mẽ vào cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, cách thức thực hiện, cắt giảm thời gian, chi phí thủ tục hành chính nhằm đem lại sự hài lòng nhất cho tổ chức, công dân.

Sở VHTTDL Bình Phước thực hiện công tác cải cách hành chính
nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ tốt nhân dân

Tính đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 07 quyết định đơn giản hóa thủ tục hành chính, 19 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận cho người dân và doanh nghiệp cũng như giảm thiểu các chi phí về thời gian, kinh phí khi thực hiện các giao dịch hành chính liên quan đến các lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Sở VHTTDL Bình Phước đặc biệt coi trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Theo đó, việc thực hiện cải cách hành chính được triển đồng bộ ở cả 6 nội dung cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ đó là siết chặt kỷ cương hành chính trên mọi lĩnh vực, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các phòng, ban chuyên môn và từng cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm không để xảy ra tình trạng chồng chéo hay bị bỏ sót nhiệm vụ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính theo từng năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm theo tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện sao cho hiệu quả; các kế hoạch đã ban hành phải thể hiện rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động cải cách hành chính, phân định rõ tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Cùng với đó, lãnh đạo Sở cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời có những giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính.

Tính đến nay, có 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL Bình Phước, trong đó lĩnh vực Văn hóa có 47 thủ tục, lĩnh vực gia đình có 12 thủ tục, lĩnh vực du lịch có 26 thủ tục, lĩnh vực TDTT có 33 thủ tục. Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 với những diễn biến phức tạp, Sở VHTTDL Bình Phước đã kịp thời có những chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, những tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán nhằm hạn chế việc tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, ngành VHTTDL Bình Phước đã cung cấp toàn bộ danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên trang web của Sở (vhttdlbinhphuoc.gov.vn). Trong số 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì có 123/125 thủ tục mức độ 3 (đạt 98,4%) và mức độ 4 có 63/125 thủ tục (đạt 50,4%). Hiện nay, tất cả thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở giải quyết đều được thực hiện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Các danh mục thủ tục hành chính, lệ phí, thời hạn giải quyết được niêm yết công khai, minh bạch và việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả được thực hiện theo nguyên tắc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức cá nhân. Hầu hết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều cắt giảm về thủ tục và thời hạn xử lý để tiết kiệm chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp. Tùy các thủ tục mà thời gian xử lý khác nhau, theo quy định thì thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong 5 ngày, tuy nhiên, sở điều chỉnh giảm xuống còn 3 ngày hoặc xử lý hồ sơ trong ngày. Vì vậy, thời gian qua không có hồ sơ nào trễ hạn”.

Nhằm tạo khâu đột phá về cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã thường xuyên rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính đang áp dụng nhằm phát hiện những thủ tuc không còn phù hợp để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, Sở tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính , chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cũng được tăng cường, 100% các phòng, ban chuyên môn được kết nối mạng LAN, được trang bị phần mềm quản lý hồ sơ công việc.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Tô Văn Hoàng - Chánh văn phòng Sở VHTTDL Bình Phước cho biết: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình làm việc được xem là khâu then chốt mang lại hiệu quả thiết thực trong cải cách hành chính. Việc triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đáp ứng nhu cầu ứng dụng chữ ký số, theo dõi công việc, nộp lưu trữ văn bản điện tử, liên thông văn bản các cấp. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản và công việc. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên môi trường mạng đạt 97%. Cùng với đó, việc nâng cấp trang thông tin điện tử của sở đã tích hợp trên trang thông tin hành chính của tỉnh, cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 2, 3, 4. Đây cũng là kênh thông tin, đối ngoại, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính được quan tâm đặc biệt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ được sở đặc biệt quan tâm. Năm 2019, sở thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả từ 8 phòng và 8 đơn vị sự nghiệp còn 5 phòng và 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và trong năm 2020 công tác này tiếp tục được thực hện tại Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Đề án đã được phê duyệt; rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Trong đó, ưu tiên sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ, khuyến khích phát huy được năng lực, sở trường của mỗi cá nhân.

Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức bằng việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ cũng nêu cao ý thức tự giác của cán bộ, công chức trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, năng động trong công việc. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả, đúng quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.  Hàng năm, việc đánh giá thi đua khen thưởng của từng đơn vị, cá nhân ngoài các tiêu chí theo quy định của Luật thi đua khen thưởng còn phải căn cứ vào kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính. Việc gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được duy trì thực hiện từ năm 2018 đến nay đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức khi thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Công tác cải cách tài chính công được triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở đã kịp thời phân bổ kinh phí hợp lý theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao; tham mưu trình HĐND, UBND quy định các mức thu phí liên quan đến lĩnh vực của ngành; tăng cường thực hiện cơ chế quản lý tài chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và các đơn vị sự nghiệp năm 2020

Song song với các hoạt động trên, Sở cũng từng bước hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở; cải tiến ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; tiếp tục triển khai sử dụng tốt Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị thuộc Sở; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến; áp dụng hiệu quả chữ ký số, hình thức họp không giấy, họp trực tuyến nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Bài, ảnh VD

Print
2107 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top