TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu

1044 Lượt xem

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào chuyên môn nghiệp vụ, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước, Sở tập trung triển khai đồng bộ tất cả các nội dung về CCHC: TTHC; tổ chức bộ máy; hiện đại hóa nền hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến nay, nội dung CCHC đã được các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, những năm gần đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã thành lập bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyên trách trực thuộc Văn phòng Sở, Sở đã chủ động đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, từng bước thay đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tạo nên những chuyển biến tích cực trong quan hệ giải quyết công việc đối với các tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành trung ương đảng khóa XII. Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở đã quan tâm bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhiều chức danh mới thuộc các phòng chuyên môn, lãnh đạo đơn vị, quan tâm chú ý đến cán bộ trẻ, có năng lực. Ngoài ra Sở thường xuyên cử cán bộ đi tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ để chuẩn hóa chức danh, vị trí việc làm, như: bồi dưỡng cán bộ chức danh lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ, công tác văn thư lưu trữ, công tác quản lý di sản. Nhìn chung, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức trong toàn ngành đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với đội ngũ cán bộ của ngành trong toàn hệ thống từ tỉnh đến cấp xã, cùng với sự tham gia phối hợp của các Sở, ngành, địa phương, trong năm qua Sở đã phối hợp đồng bộ, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị về chuyên môn. Tham mưu, đề xuất, xử lý và giải quyết kịp thời các yêu cầu của các cơ quan lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ quản lý văn hóa, thể thao, du lịch, gia đinh, đóng góp tích cực vào việc duy trì ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm các chính sách về tiền công, tiền lương, chế độ bảo hiểm cho các CBCCVC&NLĐ. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan hành chính Nhà nước. Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và cơ chế một cửa trong giải quyết các TTHC giúp nâng cao ý thức CBCCVC&NLĐ trong việc tiết kiệm ngân sách.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL Lai Châu tăng cường nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cải cách hành chính như: sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống email để gửi và nhận văn bản, thông suốt từ các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thông tin thể thao các huyện, thành phố, cùng với đó, Sở đang triển khai tham gia thực hiện dự án dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Triển khai, sử dụng có hiệu quả các phần mềm mã nguồn mở áp dụng vào công tác chuyên môn quản lý của ngành góp phần vào việc CCHC của sở.

Đến nay, 100% CBCCVC&NLĐ của Sở đã sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Các TTHC được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở, cập nhật thường xuyên các thay đổi, tình hình và kết quả thực hiện TTHC của Sở. Ngày 15/5/2014 Hệ thống quản lý chất lượng của Sở đã được Tổng cụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận lần thứ 2 và đã được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, Sở VHTTDL tỉnh Lại Châu cũng đề ra nhiều gải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC. Trong đó, tập trung cải cách về văn hóa, du lịch, thể thao, gia đình theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp liên ngành; Tiến hành rà soát, tham mưu ban hành lại Quy chế chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở, rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc nhằm xóa bỏ những chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, phòng, ban.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống quản lý. Chú trọng ứng dụng trong CCHC, chia sẻ thông tin quản lý giữa tỉnh với các huyện, xã; hỗ trợ các hoạt động công khai dân chủ, giám sát hoạt động một cửa, hoàn thiện dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc sở trong việc thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực hoạt động và thực hiện phòng chống tham nhũng.

Nâng cao năng lực chuyên môn của CBCCVC&NLĐ trong công tác CCHC thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống hành chính… đặc biệt nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp. Triển khai và áp dụng Đề án xác định vị trí việc làm trong toàn cơ quan, đơn vị để bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu công việc hiện nay.

KC

Print
1044 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top