CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Đồng Nai tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC

211 Lượt xem

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ngành VHTTDL Đồng Nai đã, đang nỗ lực triển khai công tác này một cách bài bản, trên tất cả các mặt, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách TTHC… Qua đó, góp phần tạo dựng hệ thống hành chính của ngành VHTTDL tỉnh từng bước được hoàn thiện, ổn định và phát triển.

Giữ vững vị trí top đầu về chỉ số CCHC

Trong những năm qua, công tác CCHC của ngành VHTTDL Đồng Nai đã luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm và đã đạt được những hiệu quả nhất định. Điển hình, năm 2022 Sở VHTTDL Đồng Nai là một trong 12 đơn vị trong các sở, ngành trên địa bàn tỉnh đạt kết quả xuất sắc về các chỉ số CCHC (Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 11 tháng 1 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) với số điểm đạt được là 91.92 điểm.

Một trong những điểm nhấn trong công tác CCHC của Sở đó là công tác cải cách TTHC. Các TTHC trên hệ thống một cửa được xử lý đúng quy trình, đảm bảo thời gian, và kết quả giải quyết TTHC đảm bảo theo đúng quy định, công khai, minh bạch. Bộ TTHC của ngành VHTTDL được chuẩn hóa, trong đó có 126 TTHC cấp tỉnh, 20 TTHC cấp huyện được thực hiện theo đúng nội dung, lĩnh vực, mã số thủ tục được đồng bộ trên cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng Dịch vụ công của tỉnh, đồng thời được công khai trên trang thông tin điện tử của ngành.

Công tác giải quyết TTHC được đảm bảo công khai, minh bạch và theo đúng quy định với 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Việc thực hiện các quy định trong tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình, thời gian và đảm bảo tính chính xác. Đặc biệt, quá trình hướng dẫn người dân thao tác thực hiện hồ sơ trực tuyến được tiến hành song song giữa bộ phận tiếp nhận (qua zalo, tiếp nhận trực tiếp) và Tổng đài 1022 đảm bảo tính thống nhất và sự thuận lợi, dễ dàng tiếp cận.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC của Sở được đặc biệt quan tâm, phần mềm xử lý văn bản được triển khai thực hiện trong toàn ngành. Việc nhận văn bản được thực hiện 100% trên hệ thống diện tử. 100% hồ sơ TTHC phát sinh tần xuất cao được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống một cửa. Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên được cập nhật thông tin, hình ảnh về hoạt động của đơn vị nói chung công tác CCHC nói riêng.

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, Sở tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ CCHC; hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực, nguồn lực của CCHC các cấp.

Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân; trách nhiệm của công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của Sở; trách nhiệm công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử, quy chế làm việc, các nội dung phát động thi đua trong thực hiện CCHC;

Tuyên truyền về Bộ TTHC, danh mục các dịch vụ công đã công bố theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung TTHC; cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác sử dụng các biểu mẫu...) hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, qua dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến; kết quả giải quyết TTHC, các tiện ích tra cứu thông tin giải quyết TTHC;

Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, cá nhân, tập thể tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC về mô hình, cơ chế mới đang triển khai thí điểm; các sáng kiến, mô hình tốt trong CCHC. Kịp thời cập nhật các văn bản về CCHC được rà soát, sửa đổi, bổ sung; các TTHC đã được đơn giản hóa mới ban hành; các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS).

Tích cực tuyên truyền các nội dung trong công tác CCHC. Tiêu biểu là cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó nhấn mạnh vào nhiệm vụ như cải cách thể chế, tuyên truyền hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và việc tổ chức thi hành pháp luật về: tổ chức, bộ máy; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh.

Cải cách TTHC, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tuyên truyền, công khai các TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

Cùng với sự phong phú về nội dung tuyên truyền, ngành VHTTDL Đồng Nai tiếp tục có những đổi mới về hình thức tuyên truyền, đó là:

Tổ chức các chương trình thực tế lãnh đạo Sở đối thoại trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, CCHC.

Tuyên truyền trên Cổng DVC của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở: thường xuyên cập nhật TTHC được sửa đổi, bổ sung; đăng tin tức, bài viết và các quy định mới, chính sách mới tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC và trên nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook….; hoặc thông qua các tờ xếp hướng dẫn, sổ tay, pano, băng rôn, áp phích, tranh cổ động, sân khấu hóa…

Niêm yết công khai các TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp, hình thức công khai rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá hình thức niêm yết, tra cứu qua hệ thống máy tính đặt tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp, qua ứng dụng điện thoại, Tổng đài Dịch vụ công 1022...

Đăng tải các video tuyên truyền về CCHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở; phát trên các màn hình chờ tại các địa điểm công cộng, chú trọng các video sinh động, trực quan, nội dung tuyên truyền, dễ hiểu, dễ nhớ.

Thông qua các tờ gấp hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ, ấn phẩm truyền thông, áp phích liên quan đến CCHC, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu của các lĩnh vực.

Thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Nai, đài truyền thanh và các phương tiện thông tin khác ở cấp huyện, cấp xã như ứng dụng điện thoại, tin nhắn SMS, Tổng đài Dịch vụ công 1022....

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

 Trao đổi kinh nghiệm với các địa phương trong và ngoài tỉnh để cập nhật, bổ sung kiến thức CCHC phục vụ tại Sở. Thông qua các kênh mạng xã hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những thông tin liên quan đến CCHC.

VD

Print
211 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top