TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC ở ngành VHTT tỉnh Khánh Hòa

564 Lượt xem

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch của địa phương, ngành Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã tích cực trong việc triển khai thực hiện các giải pháp để từng bước hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Theo đó, Ban giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo sát sao các phòng chuyên môn thực hiện công tác cải cách TTHC một cách nghiêm túc, đồng bộ; đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện công tác CCHC sao cho hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trong đó, lãnh đạo Sở cũng đặc biệt quan tâm tới chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia trực tiếp vào các công việc liên quan đến giải quyết TTHC bằng việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Điều đó được thể hiện qua lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện giao dịch hành chính tại đơn vị. Đây cũng chính là tiêu chí để bình xét xếp loại thi đua khen thưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao đối với từng cá nhân, đơn vị đối với lĩnh vực mình phụ trách, góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra của ngành Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa.

Cùng với đó, hàng quý, Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa luôn thống kê, rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời cập nhật thông tin trên trang thông tin của Sở; đồng thời kịp thời và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ những Thủ tục hành chính không còn phù hợp và công bố mới các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Hiện nay, có tổng số 99 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thủ tục thực hiện 100% tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh (64 TTHC lĩnh vực văn hóa, gia đình, 35 TTHC lĩnh vực thể dục thể thao).

Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cấp mã số và được niêm yết công khai; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia minh bạch nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. 100% hồ sơ, Thủ tục hành chính được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả cho tổ chức, công dân. Bình quân mỗi năm sở tiếp nhận và giải quyết khoảng 1.000 hồ sơ.

Sở đặc biệt quan tâm công tác tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về tình trạng giải quyết TTHC; hàng ngày niêm yết công khai đầy đủ tình trạng giải quyết TTHC về lĩnh vực quản lý của ngành tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân có thể thuận tiện trong tra cứu, giao dịch. Đặc biệt, Sở cũng quan tâm bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm thường trực tại trung tâm hành chính công nhằm giải quyết công việc một cách thuận lợi, nhanh gọn đáp ứng các yêu cầu về một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Hàng năm, Sở cũng tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn về cải cách hành chính để kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách cũng như ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Bộ VHTTDL về công tác cải cách hành chính. Qua đó, các vấn đề phát sinh, vướng mắt trong khi giải quyết các TTHC được đảm bảo thông suốt, thời gian giải quyết cũng như trình tự giải quyết đơn giản, nhanh gọn và hiệu quả, giảm thiểu về thời gian, công sức của người dân.

Để đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác cải cách hành chính nói riêng cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành nói chung, Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan được quán triệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC tại các buổi giao ban, họp định kỳ, hội nghị, tập huấn và đã sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Các thông tin về giải quyết TTHC được dán công khai trực tiếp tại bảng tin của cơ quan để cán bộ phòng chuyên môn theo dõi, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách Thủ tục hành chính.

Đặc biệt, trong năm 2019, Trung tâm DVHCC trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đã kết nối với hệ thống VNPost của Bưu điện tỉnh, cho phép khách hàng đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận một cửa sử dụng dịch vụ bưu điện đã tạo bước đột phá mới trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Đến nay  Dịch vụ này được triển khai tại 52 điểm bưu cục trong toàn tỉnh. Khách hàng không có phương tiện truy cập mạng hoặc không quen thao tác gửi hồ sơ trực tuyến có thể tới các điểm giao dịch của bưu điện để được sử dụng máy tính và hỗ trợ hoàn thành thủ tục.

Do mới được triển khai nên dịch vụ này vẫn chưa được nhiều người biết đến vì một số cán bộ Bộ phận Một cửa vẫn chưa nắm rõ hoặc chưa chủ động giới thiệu, hướng dẫn cho khách hàng. Vì vậy, để đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong việc sử dụng các dịch vụ đã được cung cấp trên Trung tâm DVHCC trực tuyến tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp tài liệu hướng dẫn đến đông đảo tổ chức, cá nhân nhằm phổ biến rộng rãi tới người dân bằng các biện pháp như thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân.

Với những biện pháp tích cực trong thực hiện cải cách hành chính, đã góp phần thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao của tỉnh ngày càng phát triển. Thời gian giải quyết Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao được cắt giảm từ 12-25%... đã tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp đạt mức độ cao, không có đơn thư công dân, không có hồ sơ tồn đọng, chậm giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa vẫn còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót: công tác truyền thông về dịch vụ công trực tuyến ở một số cơ quan, ở cấp cơ sở chưa hiệu quả; việc hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa đồng bộ, thường xuyên. Trong giai đoạn đầu vận hành, do nhiều cán bộ, công chức, viên chức tác nghiệp chưa thuần thục dẫn đến số lượng hồ sơ bị lỗi khá nhiều; việc phối hợp liên thông trực tuyến có lúc còn lúng túng, nhất là giữa các cơ quan hành chính tỉnh với các cơ quan ngành dọc…

Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao tiếp tục bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính trên các mặt đó là: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá hành chính. Trong đó, điều kiện tiên quyết chính là tiếp tục cải cách lề lối làm việc, đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm hướng tới một nền hành chính hiện đại, mang lại lợi ích cho người dân và đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Cùng với đó, Sở đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC (theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh). Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa đã giao Văn phòng Sở chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; các phòng chuyên môn căn cứ nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trong năm 2020; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng trong việc triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ thường xuyên cập nhật các TTHC, văn bản, biểu mẫu mới ban hành.

Thông qua kế hoạch này nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, CCHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường kiểm soát chất lượng các quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đẩy mạnh việc công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính theo quy định làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch; nâng cao trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

VD

Print
564 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top