CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lào Cai 9 tháng đầu năm

2304 Lượt xem

Trong năm 2020, ngành VHTTDL Lào Cai quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh và phát triển Chính quyền điện tử; Chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch hành chính. Qua đó, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh - xã hội ở địa phương. Đây cũng chính là các nội dung chính trong chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở VHTTDL Lào Cai nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

 

Trong năm 2020, ngành VHTTDL Lào Cai quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, trong đó ,trọng tâm chính là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh và phát triển Chính quyền điện tử; Chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch hành chính. Qua đó, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh - xã hội ở địa phương. Đây cũng chính là các nội dung chính trong chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở VHTTDL Lào Cai nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra

Thông qua cải cách hành chính góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn việc cải cách hành chính với nhiệm vụ chuyên môn và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quan trọng nhất là hoàn thiện hệ thống quản lý công vụ công chức theo hướng khoa học, lấy năng lực và kết quả công việc làm thước đo tuyển dụng công chức.

Các thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận một cửa tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp 

Với đặc thù là ngành đa lĩnh vực, bao gồm văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình, ngành VHTTDL Lào Cai đặt mục tiêu cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung cải cách thể chế bằng việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong công tác cải cách hành chính của Sở trong năm 2020 đó là tiếp tục cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian quy định đối với 10% tổng số Thủ tục hành chính chưa thực hiện cắt giảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL; 100% thủ tục hành chính được giao dịch tại bộ phận một cửa; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để thực hiện giao dịch các Thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở cũng đặt ra mục tiêu duy trì, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001-2015; áp dụng ISO phiên bản điện tử 9001-2015. Thực hiện sắp xếp tinh giản biên chế đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra, xây dựng cơ chế phù hợp để bố trí, sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng; Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử tối thiểu 80% hồ sơ công việc của cơ quan được xử lý trên môi trường mạng.

Những kết quả đạt được

Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của ngành thời gian qua, ngành VHTTDL Lào Cai ,đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Sở VHTTDL Lào Cai tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân am hiểu thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp tục được kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn theo quy định để giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng hạn, niêm yết công khai mức thu và thực hiện phí, lệ phí đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. 

Trong 9 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nên việc cải cách hành chính, trong đó nhất là sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được khuyến khích thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân khi thực hiện giao dịch hành chính. Sở cũng đã áap dụng hệ thống phần mềm liên thông một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xử lý công việc, chữ ký số. Trong 9 tháng đầu năm, Sở VHTTDL Lào Cai đã ban hành trên 3000 văn bản đi và tiếp nhận trên 6000 văn bản đến. Bộ phận một cửa cũng đã tiếp nhận gần 400 hồ sơ ở các lĩnh vực. 100 hồ sơ được giải quyết đúng hạn theo quy định. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100 %.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL Lào Cai trong 9 tháng đầu năm đó là việc đẩy nhanh tiến độ thời gian giải quyết ở một số Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Cụ thể, trong số 194 thủ tục hành chính  thực hiện cắt giảm 30%  thời gian giải quyết so với quy định theo Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL Lào Cai gồm: 3 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa, điện ảnh: tiếp nhận Thông báo đoànòan người tổ chức thực hiện quảng cáo - cắt giảm 40%; Cấp giấy chứng nhận kinh doanh Karaoke, cấp giấy phép kinh doanh vũ trường); 3 thủ tục thuộc lĩnh vực TDTT: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karaoke và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin; 3 thủ tục thuộc lĩnh vực Du lịch: công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, công nhận cơ sở dịch vụ kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn chăm sóc khách du lịch. Thời gian giải quyết theo quy định các thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa, điện ảnh trung bình là 7 ngày, nay giảm xuống còn 5 ngày. Riêng các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch thời gian thực hiện giảm từ 20 ngày xuống còn 14 ngày.

Đặc biệt, trong số 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có 77 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4,  (trong đó lĩnh vực văn hóa - 44 thủ tục, TDTT - 19 thủ tục, Du lịch - 14 thủ tục). Từ tháng 8/2019 đến nay, việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 được thực hiện trên môi trường mạng hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (các thủ tục hành chính khác được tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa của Sở). Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần đẩy mạnh công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở, nhất là trong bối cảnh dịch Covid 19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến là một trong những giải pháp quan trọng không chỉ tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác phòng, chống cũng như giảm thiểu tối đa sự lây lan của dịch bệnh đối với cộng đồng.

Công tác kiện toàn bộ máy tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định. Cụ thể, ngành VHTTDL Lào Cai đã đẩy mạnh việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nghiên cứu xây dựng đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo việc thực hiện tốt cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo lộ trình tự chủ về chi thường xuyên. Sắp xếp bố trí nguồn đội ngũ cán bộ trong toàn ngành đảm bảo phát huy tối đa năng lực của , viên chức, công chức; thực hiện tinh giản biên chế; Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm HL và TĐ thể thao tỉnh theo quyết định 1630/QĐ-UBND tỉnh.

Có thể khẳng định, tính đến nay, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Lào Cai đã được triển khai và thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch, các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra được hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 bùng phát, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh cũng như tạo sự thuận lợi trong giao dịch hành chính đối với người dân.

ViệcKết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành VHTTDL Lào Cai trong 9 tháng đầu năm:

Về lĩnh vực văn hóa: các hoạt động văn hóa, văn nghệ từ tỉnh đến cơ sở được duy trì tổ chức và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid 19. Trong đó, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì và việc triển khai thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới được triển khai đạt kết quả tốt. Công tác bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được tăng cường.

Về lĩnh vực TDTT: tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao quần chúng đảm bảo chất lượng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; đồng thời đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các giải thể thao quần chúng, xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thể thao trong từng tháng, cũng như kế hoạch đăng cai tổ chức các giải thể thao toàn quốc, phối hợp với Sở GD&ĐT chuẩn bị tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lào Ccai lần thứ 8 năm 2020. Thể thao thành tích cao: duy trì đào tạo và huấn luyện các đội tuyển của tỉnh chuẩn bị tham dự các giải thể thao toàn quốc; cử các VĐV tham dự các đội tuyển trẻ quốc gia (Boxing, Điền kinh,  Xe đạp,  Cử tạ, Wushu và Pencak Silat).

Về du lịch: Công tác quản lý nhà nước về du lịch được chỉ đạo thực hiện quyết  liệt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù có những chương trình kích cầu nhưng lượng khách đến Lào Cai giảm đáng kể, doanh thu từ dDu lịch cũng giảm sụt. 

VD

Print
2304 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top