CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lâm Đồng đạt nhiều kết quả quan trọng trong 9 tháng đầu năm 2022

616 Lượt xem

Trong 9 tháng đầu năm, công tác CCHC đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở để triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2022. Công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL được triển khai thường xuyên, thực hiện việc xây dựng các VBQPPL đúng quy định. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ CCHC, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, công tác quản lý Nhà nước, phân cấp thực hiện TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến nay đã hoàn thành kiểm tra tại các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị còn lại sẽ tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch. Ngoài việc kiểm tra CCHC theo kế hoạch, Giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra đột xuất việc giải quyết các TTHC, kiểm tra thực hiện chế độ công vụ công chức, chấp hành giờ giấc làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Công tác tuyên truyền về CCHC tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và tỉnh, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính, đăng nhập dữ liệu các TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết TTHC.

Công tác xây dựng và trình ban hành VBQPPL được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo. Việc rà soát hệ thống VBQPPL liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý được triển khai thực hiện kịp thời. Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra VBQPPL thực hiện theo quy định. Để đảm bảo điều kiện cho việc kiểm tra, rà soát, thi hành các văn bản QPPL, Sở đã phân công chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền và phổ biến các VBQPPL mới; đồng thời tăng cường công tác theo dõi, đánh giá tình hình triển khai, thi hành pháp luật tại cơ quan. Trong 9 tháng đầu năm, số văn bản đã tiến hành kiểm tra và phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra 27 văn bản.

Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đến nay, tổng số TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành gồm có: cấp tỉnh 121 thủ tục (trong đó mức độ 3: 12 thủ tục, mức độ 4: 07 thủ tục), cấp huyện 20 thủ tục, cấp xã 7 thủ tục.

Quy trình giải quyết các TTHC đã được niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin của Sở và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời cập nhật trên cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo phục vụ tốt cho việc tìm hiểu, theo dõi tra cứu của cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu. 100% TTHC (121/121 TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 09/9/2022 đã tiếp nhận: 197 hồ sơ (trong đó có 188/197 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến), 09 hồ sơ kỳ trước chuyển qua. Tổng số hồ sơ trong kỳ báo cáo: 206 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn 181 hồ sơ, còn 25 hồ sơ trong hạn giải quyết; đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 72/197 hồ sơ. Trong Quý III năm 2022, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SVHTTDL ngày 30/9/2021 về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL ngày 15/9/2020 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025.

Trong 9 tháng đầu năm, ngành VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hệ thống quản lý điều hành, sử dụng văn bản điện tử. Theo đó, 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 100% các văn bản đi, văn bản đến đều được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Eoffice, Egov; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy).

Trên 80% văn bản đi được chuyển qua trục kết nối liên thông của tỉnh (khoảng 20% văn bản đi được chuyển qua hộp thư điện tử và gửi bản giấy qua bưu điện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị không sử dụng trục kết nối liên thông của tỉnh). Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc: eGov văn phòng điện tử một cách hiệu quả giúp việc xử lý văn bản đến nhanh chóng và quản lý văn bản đi thuận tiện hơn, giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm.

100% máy tính trong Sở, các đơn vị trực thuộc chạy hệ điều hành windows 7, windows 10; các phần mềm mã nguồn mở như Firefox, Unikey. Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán Misa Mimoza, phần mềm Kê khai thuế, Bảo hiểm xã hội, Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước và phần mềm quản lý cán bộ công chức (MISA-QLCB). Thường xuyên ứng dụng CNTT trong hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức; cập nhật thông tin, hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch..., các TTHC, văn bản QPPL, văn bản quản lý điều hành của ngành lên Trang thông tin điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân tìm hiểu, thực hiện.

100% CBCC được cấp thư điện tử trong hệ thống thư điện tử chính thức của tỉnh (@lamdong.gov.vn) sử dụng thường xuyên, giúp việc gửi, nhận văn bản tiết kiệm chi phí, nhanh chóng, tiện lợi. Thực hiện và bảo mật chữ ký số theo quy định, kết quả thực hiện phần mềm quản lý văn bản đã xử lý qua trục kết nối liên thông hệ quản lý văn bản điện tử từ ngày 10/6/2022 đến ngày 09/9/2022. Văn bản đi: 981 văn bản. Văn đến: 2062 văn bản.

Thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo, hồ sơ, tài liệu được phép công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin lên trang thông tin điện tử đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ, toàn diện, kịp thời và dễ dàng tra cứu, đã đăng tải lên trang TTĐT của Sở: 121/121 TTHC thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; Đăng tải văn bản lên trang thông tin điện tử của Sở: 2000 văn bản và 35 tin, bài, hình ảnh...

Sở VHTTDL đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng hệ thống phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet tại địa chỉ website: http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn. Đồng thời đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Đà Lạt và VNPT Lâm Đồng triển khai vận hành hệ thống du lịch thông minh với các chức năng: Cổng thông tin và ứng dụng thông minh phục vụ khách du lịch trên thiết bị di động; Thành phố wifi; Bản đồ du lịch thông minh; Kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo ngành du lịch; Hệ thống phân tích du lịch thông minh; Hệ thống quản lý doanh nghiệp (trên nền web); Website giới thiệu cho sở du lịch – Hệ thống quản lý du lịch cho cơ quan chính quyền; Các trang mạng xã hội liên kết với cổng thổng tin (facebook, zalo…); Hệ thống quản lý lưu trú.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC trong Quý IV/2022, Sở VHTTDL Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai những nội dung về CCHC trong chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước trong tình hình mới; Đồng thời thực hiện Kế hoạch khắc phục khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022 và các năm tiếp theo (Kế hoạch số 973/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 cho các TTHC đến toàn thể cá nhân, tổ chức biết. Tổ chức kiểm tra CCHC định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào quản lý nhà nước theo kế hoạch của UBND tỉnh và thực hiện giải quyết các TTHC qua hệ thống một cửa điện tử, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

KC

Print
616 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top