CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên: chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên: chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

14 Tháng Chín 2023

Trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên đã luôn quan tâm đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở. Qua đó đáp ứng yêu cầu phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Huyện Kiên Hải – Kiên Giang: Chú trọng nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Huyện Kiên Hải – Kiên Giang: Chú trọng nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

27 Tháng Bảy 2023

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được huyện Kiên Hải – tỉnh Kiên Giang được quan tâm, triển khai đồng bộ. Với nhiều giải pháp thiết thực, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được chú trọng đầu tư hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giữ gìn văn hóa, rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân.

Ngành VHTTDL Hưng Yên: CCHC góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyên môn

Ngành VHTTDL Hưng Yên: CCHC góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyên môn

25 Tháng Bảy 2023

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở VHTTDL Hưng Yên đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới trong CCHC. Nhờ đó các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác CCHC được triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và qua đó đã góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyên môn.

TDTT Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

TDTT Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

18 Tháng Bảy 2023

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan toả sâu rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân.

Một vài kết quả về CCHC trong 6 tháng đầu năm 2023 của Sở VHTTDL Sơn La

Một vài kết quả về CCHC trong 6 tháng đầu năm 2023 của Sở VHTTDL Sơn La

13 Tháng Bảy 2023

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023, Sở VHTTDL Sơn La đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cũng như nâng cao trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu đơn vị. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tập trung vào 6 tiêu chí lớn của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính gồm: tham gia của người dân, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, TTHC công, cung ứng dịch vụ công.

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên

28 Tháng Sáu 2023

Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, huyện Điện Biên luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở.

Tây Ninh chú trọng nâng cao phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

Tây Ninh chú trọng nâng cao phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

27 Tháng Tư 2023

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Vĩnh Yên: chú trọng xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Thành phố Vĩnh Yên: chú trọng xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

21 Tháng Tư 2023

Thời gian qua, các cấp chính quyền TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo cũng như đầu tư các nguồn lực từ yếu tố con người đến cơ chế, chính sách, kinh phí, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý nhà nước.. nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao. Qua đó, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Huyện Tuần Giáo – Điện Biên: từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao

Huyện Tuần Giáo – Điện Biên: từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao

17 Tháng Tư 2023

Là một huyện miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tuần Giáo luôn quan tâm đầu tư và có những chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế, cũng như các hoạt động của đời sống xã hội gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Sở VHTTDL Sóc Trăng: Quý I năm 2023, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

Sở VHTTDL Sóc Trăng: Quý I năm 2023, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

10 Tháng Tư 2023

Các Kế hoạch về CCHC được Sở VHTTDL Sóc Trăng xây dựng và ban hành đúng theo quy định, với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ, phân công rõ ràng và triển khai kịp thời đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Công tác cải cách TTHC đã mang lại những hiệu quả tích cực, làm giảm thiểu thời gian, chi phí, tạo được sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác. Thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đó cũng chính là những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Sóc Trăng trong quý I năm 2023.

Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi: chú trọng phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao

Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi: chú trọng phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao

06 Tháng Tư 2023

Với mục tiêu đưa hoạt động TDTT về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đồng thời duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Sở VHTTDL Hải Dương: triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy CCHC

Sở VHTTDL Hải Dương: triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy CCHC

16 Tháng Ba 2023

Cải cách hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước nhằm xây dựng bộ máy hành chính có đủ năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 với những mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể.

Tuyên Quang từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

Tuyên Quang từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

13 Tháng Ba 2023

Trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ đó, các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã, đang phát huy tốt vai trò, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục, thể thao (TDTT) của nhân dân.

Năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC

Năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC

28 Tháng Hai 2023

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC năm 2023 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Thành phố Bạc Liêu: nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao

Thành phố Bạc Liêu: nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao

21 Tháng Hai 2023

Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như đời sống văn hoá tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Việc sử dụng và quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Bạc Liêu hiện nay đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận và bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý các thiết chế văn hoá, thể thao hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố quan tâm. 

12

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top