TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Đẩy mạnh công tác CCHC góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về VHTTDL ở Lai Châu

Đẩy mạnh công tác CCHC góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về VHTTDL ở Lai Châu

25 Tháng Bảy 2021

Trong những tháng đầu năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch Covid 19, mọi hoạt động kinh tế, xã hội cũng như các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Với sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngành VHTTDL Lai Châu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trên các mặt công tác. Qua đó, từng bước góp phần thúc đẩy các lĩnh vực VHTTDL của Lai Châu ngày càng phát triển.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2021

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2021

23 Tháng Bảy 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch COVID 19, việc đẩy mạnh công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu về kế hoạch CCHC cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác chuyên môn. Đây là tiền đề vững chắc để đưa sự nghiệp VHTTDL Hà Tĩnh ngày càng ổn định và phát triển vững chắc.

Hiệp định thương mại và những khó khăn phải vượt qua trong đại dịch Covid-19

Hiệp định thương mại và những khó khăn phải vượt qua trong đại dịch Covid-19

23 Tháng Bảy 2021

EVFTA là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang tính lịch sử, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Ngay tại thời điểm có hiệu lực, 65% hàng hóa xuất khẩu của EU sang Việt Nam và 71% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU được miễn thuế. Trong thập kỷ tới, con số này sẽ tăng lên gần 99%.

Việt Nam đã ký thành công 18 Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Việt Nam đã ký thành công 18 Hiệp định thương mại tự do (FTA)

22 Tháng Bảy 2021

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, mở rộng tự do hóa thương mại, làn sóng ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang trở nên mạnh mẽ trên khắp thế giới và trở thành một xu thế mới trong quan hệ kinh tế quốc tế. Không nằm ngoài xu thế đó, trong những năm qua Việt Nam đã rất nỗ lực, tích cực tham gia ký kết nhiều Hiệp định FTA, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác CCHC ngành VHTTDL Bình Thuận đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021

Công tác CCHC ngành VHTTDL Bình Thuận đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021

30 Tháng Sáu 2021

Trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC ngành VHTTDL đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát bằng việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và có những giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế về CCHC; Công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công, đã giúp cho việc đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao; Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời.

Sở VHTTDL Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách TTHC

Sở VHTTDL Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách TTHC

23 Tháng Sáu 2021

Xác định cải cách hành chính (CCHC) có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong thời gian qua, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực do ngành quản lý và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Đặc biệt, những kết quả về cải cách TTHC đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác CCHC của ngành VHTTDL tỉnh.

Sở VHTTDL Sơn La: đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Sở VHTTDL Sơn La: đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

18 Tháng Sáu 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành VHTTDL Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo. Nhờ đó, công tác CCHC của Sở đã từng bước đi vào ổn định và đạt được những kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền về CCHC luôn được tăng cường, qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn ngành về vai trò, tầm quan trọng của CCHC trong lĩnh vực VHTTDL đối với sự phát triển của xã hội thời kỳ công nghệ số.

Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với liên minh Châu Âu tác động mọi mặt đến đời sống người dân

Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với liên minh Châu Âu tác động mọi mặt đến đời sống người dân

14 Tháng Sáu 2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu, làm chao đảo hầu hết các nền kinh tế như hiện nay, thì việc ký kết hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với liên minh Châu Âu (EU) và đi vào thực thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nước ta và các nền kinh tế của Liên minh Châu Âu.

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong Quý I năm 2021

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong Quý I năm 2021

27 Tháng Năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 3199/KH -UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về công tác CCHC, trong thời gian qua, lãnh đạo Sở VHTTDL Cao Bằng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất các lĩnh vực do ngành quản lý. Nhờ đó, trong Quý I năm 2021, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện công tác CCHC của Sở VHTTDL Đồng Nai

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện công tác CCHC của Sở VHTTDL Đồng Nai

26 Tháng Năm 2021

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, ngành VHTTDL đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và thu được những kết quả khả quan, đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp. Sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác CCHC của Sở đã có chuyển biến rõ rệt từ việc thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về công tác CCHC, cho đến việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa, công khai các TTHC.., Điều đó, góp phần tích cực vào việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân và các doanh nghiệp.

Việt Nam và những lợi ích từ ký kết Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới

Việt Nam và những lợi ích từ ký kết Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới

24 Tháng Tư 2021

Hiện nay, Việt Nam đã ký kết 02 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã phản ánh quyết tâm cải cách, đổi mới và ghi nhận thành tựu phát triển, sự trưởng thành về nhận thức và năng lực của Việt Nam sau quá trình 20 năm liên tục tích cực và chủ động hội nhập có định hướng vào kinh tế thế giới.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận: phấn đấu đạt trên 95% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận: phấn đấu đạt trên 95% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

23 Tháng Tư 2021

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm, trong những năm qua lãnh đạo Sở VHTTDL Bình Thuận luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác CCHC. Trong những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid -19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, công tác CCHC tại Sở VHTTDL Bình Thuận được đẩy mạnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Những thách thức khi gia nhập CPTPP

Những thách thức khi gia nhập CPTPP

02 Tháng Tư 2021

Xét theo mặt hàng, một số chủng loại nông sản mà một số nước CPTPP có thế mạnh như thịt lợn, thịt gà là những mặt hàng Việt Nam đã sản xuất được nhưng sức cạnh tranh còn yếu.

Một vài kết quả trong công tác CCHC của ngành VHTTDL Tiền Giang trong năm 2020

Một vài kết quả trong công tác CCHC của ngành VHTTDL Tiền Giang trong năm 2020

31 Tháng Ba 2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), trong năm 2020 ngành VHTTDL Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt. Trong đó, đáng chú ý là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách thể chế cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính công.

Sở VHTTDL Cà Mau đơn giản hóa thủ tục hành chính

Sở VHTTDL Cà Mau đơn giản hóa thủ tục hành chính

26 Tháng Ba 2021

Công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Cà Mau luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, huy động được sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị trong Sở. Công tác CCHC tại Sở trong những năm qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính…

123468910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top