TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Sơn La: đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Sở VHTTDL Sơn La: đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

18 Tháng Sáu 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành VHTTDL Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo. Nhờ đó, công tác CCHC của Sở đã từng bước đi vào ổn định và đạt được những kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền về CCHC luôn được tăng cường, qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn ngành về vai trò, tầm quan trọng của CCHC trong lĩnh vực VHTTDL đối với sự phát triển của xã hội thời kỳ công nghệ số.

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong Quý I năm 2021

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong Quý I năm 2021

27 Tháng Năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 3199/KH -UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về công tác CCHC, trong thời gian qua, lãnh đạo Sở VHTTDL Cao Bằng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất các lĩnh vực do ngành quản lý. Nhờ đó, trong Quý I năm 2021, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện công tác CCHC của Sở VHTTDL Đồng Nai

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện công tác CCHC của Sở VHTTDL Đồng Nai

26 Tháng Năm 2021

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, ngành VHTTDL đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và thu được những kết quả khả quan, đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp. Sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác CCHC của Sở đã có chuyển biến rõ rệt từ việc thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về công tác CCHC, cho đến việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa, công khai các TTHC.., Điều đó, góp phần tích cực vào việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân và các doanh nghiệp.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận: phấn đấu đạt trên 95% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận: phấn đấu đạt trên 95% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

23 Tháng Tư 2021

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm, trong những năm qua lãnh đạo Sở VHTTDL Bình Thuận luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác CCHC. Trong những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid -19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, công tác CCHC tại Sở VHTTDL Bình Thuận được đẩy mạnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Một vài kết quả trong công tác CCHC của ngành VHTTDL Tiền Giang trong năm 2020

Một vài kết quả trong công tác CCHC của ngành VHTTDL Tiền Giang trong năm 2020

31 Tháng Ba 2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), trong năm 2020 ngành VHTTDL Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt. Trong đó, đáng chú ý là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách thể chế cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính công.

Sở VHTTDL Cà Mau đơn giản hóa thủ tục hành chính

Sở VHTTDL Cà Mau đơn giản hóa thủ tục hành chính

26 Tháng Ba 2021

Công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Cà Mau luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, huy động được sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị trong Sở. Công tác CCHC tại Sở trong những năm qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính…

Sở VHTTDL Đồng Nai đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2021

Sở VHTTDL Đồng Nai đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2021

28 Tháng Hai 2021

Công tác CCHC được Ban Giám đốc Sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện. Nhờ vậy, năm 2020 công tác CCHC của Sở VHTTDL Đồng Nai đạt được nhiều kết quả khả quan. Đây cũng là những động lực để Ban Giám đốc Sở đặt những mục tiêu kế hoạch cần đạt được trong năm 2021.

Sở VHTTDL Tuyên Quang xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021

Sở VHTTDL Tuyên Quang xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021

31 Tháng Giêng 2021

Nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, trong đó chú trọng cải cách TTHC, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Sở VHTTDL Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021.

Năm 2020 công tác giải quyết các thủ tục hành chính của Sở VHTTDL Sơn La nhanh gọn, hiệu quả

Năm 2020 công tác giải quyết các thủ tục hành chính của Sở VHTTDL Sơn La nhanh gọn, hiệu quả

27 Tháng Giêng 2021

Trong năm 2020, Sở VHTTDL Sơn La đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác kiểm soát TTHC; các nhiệm vụ, giải pháp đơn giản hóa TTHC được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng, đem lại hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan Sở đạt được những mục tiêu và kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến ở mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã đạt cao hơn so với năm 2019.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Nam Định đạt nhiều kết quả trong năm 2020

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Nam Định đạt nhiều kết quả trong năm 2020

25 Tháng Giêng 2021

Năm 2020, các phòng QLNN, các đơn vị trong Ngành đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được thực hiện hiệu quả. Sở VHTTDL đã ban hành và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời.

Công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 đạt nhiều kết quả khả quan

Công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 đạt nhiều kết quả khả quan

11 Tháng Mười Hai 2020

Công tác cải cách hành chính luôn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính của Bộ đã hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính đề ra (hoàn thành 36/36 nhiệm vụ). Các thủ tục hành chính đã được thống kê đầy đủ, đơn giản, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính được tăng cường.

Sở VHTTDL Đăk Lăk giải quyết 354 hồ sơ đúng hạn và trước hạn trong 9 tháng đầu năm 2020

Sở VHTTDL Đăk Lăk giải quyết 354 hồ sơ đúng hạn và trước hạn trong 9 tháng đầu năm 2020

26 Tháng Mười 2020

Trong 9 tháng đầu năm, Lãnh đạo Sở VHTTDL Đăk Lăk đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2020 Sở VHTTDL Bình Phước: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Năm 2020 Sở VHTTDL Bình Phước: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

23 Tháng Mười 2020

Năm 2020 Sở VHTTDL Bình Phước: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, trong những năm qua, Sở VHTTDL Bình Phước luôn quan tâm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính tại đơn vị. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác hàng năm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước. Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, Sở VHTTDL Bình Phước đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhân dân, trong đó mục tiêu chất lượng phục vụ được đặt lên hàng đầu. Nhờ đó, trong các năm gần đây (2018-2019), Sở VHTTDL Bình Phước luôn là cơ quan có chỉ số cải cách hành chính xếp loại tốt và đứng đầu trong top 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về cải cách hành chính.

Sở VHTTDL Tuyên Quang đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2020

Sở VHTTDL Tuyên Quang đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2020

22 Tháng Mười 2020

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang ban hành kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cũng như kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch cải cách hành chính của Sở. Đây là những định hướng cụ thể để công tác cải cách hành chính của Sở đạt được những kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm 2020.

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lào Cai 9 tháng đầu năm

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lào Cai 9 tháng đầu năm

19 Tháng Mười 2020

Trong năm 2020, ngành VHTTDL Lào Cai quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh và phát triển Chính quyền điện tử; Chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch hành chính. Qua đó, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh - xã hội ở địa phương. Đây cũng chính là các nội dung chính trong chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở VHTTDL Lào Cai nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

1345678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top