TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Giai đoạn 2021-2030: Sở VHTTDL Bắc Giang đặt mục tiêu nằm trong Top 10 sở, ngành của tỉnh về các chỉ số CCHC

Giai đoạn 2021-2030: Sở VHTTDL Bắc Giang đặt mục tiêu nằm trong Top 10 sở, ngành của tỉnh về các chỉ số CCHC

18 Tháng Mười 2021

Mục tiêu đề ra là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở cũng như xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; có cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, hướng tới mục tiêu nâng cao các chỉ số số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở (PCI).

Sở VHTTDL Quảng Nam phấn đấu nằm trong top 10 Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử

Sở VHTTDL Quảng Nam phấn đấu nằm trong top 10 Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử

17 Tháng Chín 2021

Trong những năm qua, công tác CCHC của Sở VHTTDL Quảng Nam luôn được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở quan tâm, chú trọng. Để triển khai nhiệm vụ này, trong các cuộc họp, Hội nghị của Sở thường xuyên quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh. Sở cũng đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, qua đó tạo được sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của ngành đã đặt ra.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Vĩnh Long được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Vĩnh Long được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch

15 Tháng Chín 2021

Ngành VHTTDL Vĩnh Long luôn xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thường xuyên, liên tục trong kế hoạch công tác hàng năm. Trong những tháng đầu năm 2021, dịch Covid 19 có những diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội thì công tác CCHC của đơn vị lại càng được quan tâm, chú trọng. Chính vì vậy, ngành VHTTDL Vĩnh Long đã không ngừng chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, trong đó, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Sở cùng với những giải pháp phù hợp, kịp thời trong việc thực hiện CCHC đã góp phần đưa công tác VHTTDL của tỉnh phát triển ổn định và hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong CCHC

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong CCHC

18 Tháng Tám 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, ngành VHTTDL Nam Định đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách các TTHC và ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện tốt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Qua đó đã góp phần giúp cho các tổ chức, công dân thuận tiện, dễ dàng trong thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL; đồng thời đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao.

Ngành VHTTDL Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch CCHC năm 2021

Ngành VHTTDL Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch CCHC năm 2021

11 Tháng Tám 2021

Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai các nhiệm vụ về CCHC năm 2021 của Sở VHTTDL Sóc Trăng đã được thực hiện nghiêm túc và đạt 80% so với kế hoạch.

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá kết quả CCHC

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá kết quả CCHC

30 Tháng Bảy 2021

Thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021, Đảng ủy Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở cũng như chương trình CCHC hằng năm của đơn vị. Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác CCHC của ngành VHTT Khánh Hòa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó đặc biệt là cải cách TTCH và Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Đẩy mạnh công tác CCHC góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về VHTTDL ở Lai Châu

Đẩy mạnh công tác CCHC góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về VHTTDL ở Lai Châu

25 Tháng Bảy 2021

Trong những tháng đầu năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch Covid 19, mọi hoạt động kinh tế, xã hội cũng như các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Với sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngành VHTTDL Lai Châu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trên các mặt công tác. Qua đó, từng bước góp phần thúc đẩy các lĩnh vực VHTTDL của Lai Châu ngày càng phát triển.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2021

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2021

23 Tháng Bảy 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch COVID 19, việc đẩy mạnh công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu về kế hoạch CCHC cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác chuyên môn. Đây là tiền đề vững chắc để đưa sự nghiệp VHTTDL Hà Tĩnh ngày càng ổn định và phát triển vững chắc.

Công tác CCHC ngành VHTTDL Bình Thuận đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021

Công tác CCHC ngành VHTTDL Bình Thuận đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021

30 Tháng Sáu 2021

Trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC ngành VHTTDL đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát bằng việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và có những giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế về CCHC; Công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công, đã giúp cho việc đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao; Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời.

Sở VHTTDL Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách TTHC

Sở VHTTDL Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách TTHC

23 Tháng Sáu 2021

Xác định cải cách hành chính (CCHC) có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong thời gian qua, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực do ngành quản lý và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Đặc biệt, những kết quả về cải cách TTHC đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác CCHC của ngành VHTTDL tỉnh.

Sở VHTTDL Sơn La: đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Sở VHTTDL Sơn La: đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

18 Tháng Sáu 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành VHTTDL Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo. Nhờ đó, công tác CCHC của Sở đã từng bước đi vào ổn định và đạt được những kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền về CCHC luôn được tăng cường, qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn ngành về vai trò, tầm quan trọng của CCHC trong lĩnh vực VHTTDL đối với sự phát triển của xã hội thời kỳ công nghệ số.

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong Quý I năm 2021

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong Quý I năm 2021

27 Tháng Năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 3199/KH -UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về công tác CCHC, trong thời gian qua, lãnh đạo Sở VHTTDL Cao Bằng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất các lĩnh vực do ngành quản lý. Nhờ đó, trong Quý I năm 2021, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện công tác CCHC của Sở VHTTDL Đồng Nai

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện công tác CCHC của Sở VHTTDL Đồng Nai

26 Tháng Năm 2021

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, ngành VHTTDL đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và thu được những kết quả khả quan, đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp. Sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác CCHC của Sở đã có chuyển biến rõ rệt từ việc thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về công tác CCHC, cho đến việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa, công khai các TTHC.., Điều đó, góp phần tích cực vào việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân và các doanh nghiệp.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận: phấn đấu đạt trên 95% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận: phấn đấu đạt trên 95% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

23 Tháng Tư 2021

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm, trong những năm qua lãnh đạo Sở VHTTDL Bình Thuận luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác CCHC. Trong những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid -19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, công tác CCHC tại Sở VHTTDL Bình Thuận được đẩy mạnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Một vài kết quả trong công tác CCHC của ngành VHTTDL Tiền Giang trong năm 2020

Một vài kết quả trong công tác CCHC của ngành VHTTDL Tiền Giang trong năm 2020

31 Tháng Ba 2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), trong năm 2020 ngành VHTTDL Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt. Trong đó, đáng chú ý là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách thể chế cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính công.

1345678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top