CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Ngành TDTT tổng rà soát, sửa đổi thể chế, chính sách nhằm phát triển TDTT

180 Lượt xem

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng trong khuôn khổ buổi làm việc về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thể dục Thể thao (TDTT) diễn ra ngày 16/04 tại Hà Nội. Cùng dự có các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong và Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL.

Tổng rà soát, sớm kiện toàn hệ thống pháp luật ngành TDTT

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung những điều khoản hay ban hành các văn bản thông tư mới theo định kỳ để phù hợp với xu thế phát triển thực tiễn là công việc toàn ngành cùng bắt tay, dồn lực để làm thật tốt với cả ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong đó, lĩnh vực TDTT là ngành có nhiều văn bản gồm cả luật, nghị định, thông tư đã được ban hành. Điều này tạo điều kiện thuận lợi, hành lang pháp lý tốt để công tác quản lý, triển khai và thực hiện nhiệm vụ mà ngành quản lý được sâu sát hơn. Tuy nhiên, hiện nay xu thế lĩnh vực TDTT đã và đang phát triển khá mạnh mẽ từ khâu tuyển chọn, đào tạo VĐV, chế độ chính sách, quản lý các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia đã có những thay đổi rất nhiều, song văn bản quản lý vẫn còn nhiều điều chậm thay đổi để phù hợp với thực tiễn. Chính vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã yêu cầu rà soát tổng thể về hệ thống pháp luật ngành TDTT, trong đó cần phải nêu rõ văn bản nào đang vướng mắc và phải ưu tiên sửa trước. Từ đó, Bộ sẽ phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp khẩn trương phối hợp, xử lý kịp thời, đúng, trúng thời điểm phù hợp với điều kiện phát triển thực tiễn.

Image

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc 

Báo cáo về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TDTT, Cục trưởng Đặng Hà Việt cho biết: Luật TD,TT ra đời đã tạo ra những chuyển biến căn bản về nhận thức của toàn xã hội về các giá trị của TDTT, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác TDTT trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, hoạt động TDTT đã có bước phát triển với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế. Nhu cầu tập luyện, thụ hưởng các giá trị của TDTT trong nhân dân ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, công tác quản lý, điều hành TDTT trong cơ chế thị trường theo hướng nhà nghề đòi hỏi phải có sự đổi mới... Bởi vậy, một số quy định trong Luật TD,TT không còn phù hợp hoặc không đáp ứng kịp những đòi hỏi của thực tiễn, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy những tồn tại, hạn chế của Luật TD,TT và các văn bản quy định chi tiết cho thấy sự phát triển của thực tiễn đã vượt ra ngoài quy định pháp luật trong lĩnh vực TDTT. Hệ thống các văn bản pháp quy còn thiếu những quy định cụ thể về cơ chế, chính sách phát triển phong trào TDTT sâu rộng, nhất là ở nông thôn, miền núi và ở các khu công nghiệp. Các quy định, biện pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học còn thiếu. Các chính sách về phát triển tài năng thể thao chưa đầy đủ và chưa mạnh, thiếu quy định về đào tạo năng khiếu thể thao, chính sách hỗ trợ các VĐV sau khi “giải nghệ”, chế độ đãi ngộ với VĐV xuất sắc còn thấp. Các quy định về quản lý đối với hoạt động thể thao thành tích cao, hoạt động thể thao chuyên nghiệp còn chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn...

Image

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chia sẻ về các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi luật TD,TT

Cục trưởng Đặng Hà Việt cho rằng, nhìn chung còn có nhiều quy định trong Luật TD,TT và các Nghị định hướng dẫn mới dừng lại ở mức quy định chung, để triển khai hiệu quả hơn thì cần phải có văn bản hướng dẫn, hoặc phụ thuộc vào quy định của các luật chuyên ngành khác. Chính vì vậy việc sớm ban hành các văn bản, điều chỉnh, sửa chữa các điều mục trong các văn bản pháp luật về TDTT để phù hợp với điều kiện phát triển thực tiễn là điều rất quan trọng, cần thiết.

Về điều này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Pháp luật nằm ở thượng tầng kiến trúc còn vận động thực tiễn lại ở hạ tầng cơ sở. Hạ tầng cơ sở vẫn thường đi trước thượng tầng kiến trúc. Xác định được vấn đề đó, lãnh đạo Bộ đã có phương châm chuyển tư duy từ làm VHTTDL sang quản lý về VHTTDL. Tư duy trúng và đúng đó đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, ủng hộ và được xem là hướng đi quan trọng của toàn ngành.

Từ việc thay đổi tư duy từ làm văn hoá, làm thể thao, làm du lịch sang quản lý nhà nước về VHTTDL, Bộ đã kịp thời rà soát, bổ sung xây dựng hệ thống pháp luật, rà soát lại các khoảng trống về pháp lý để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành.

Image

Ông Đặng Hà Việt báo cáo về tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TDTT

Bộ trưởng cũng đánh giá với 76 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 2 luật, 4 nghị định, 4 quyết định của Thủ tướng và 64 thông tư cho thấy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TDTT được ban hành khá sớm và đồng bộ. Đây cũng chính là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thông qua đó, Cục TDTT thực hiện việc điều hành, quản lý nhà nước.

Nhắc lại yêu cầu trong Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới, trong đó yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sớm ban hành Chiến lược phát triển sự nghiệp TDTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT trong giai đoạn mới, Bộ trưởng cho rằng yêu cầu này xuất phát từ thực tiễn là Bộ Chính trị đã thấy được những bất cập do hệ thống văn bản pháp luật ban hành đã lâu, không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải được rà soát, đánh giá tác động để thay thế, sửa đổi, bổ sung.

Khỏa lấp những “khoảng trống”, tháo gỡ “điểm nghẽn” để phát triển

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho rằng: Luật TD,TT cơ bản thống nhất trong nội ngành nhưng ngoài ngành thì lại chưa thống nhất, chưa có sự tương hỗ, sự cộng hưởng để tạo ra sức mạnh chung. Ngoài ra, một số yêu cầu thực tiễn không nằm trong khuôn khổ pháp luật quy định và cần có sự đánh giá lại.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết, hiện có 419 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến toàn ngành VHTTDL, trong đó ngành TDTT có 76 văn bản gồm cả luật, nghị định, thông tư, trong đó thông tư chiếm 86%.

Cùng bàn về vấn đề này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, Luật TD,TT sửa đổi đã thực hiện được 5 năm và phát sinh nhiều bất cập từ thực tiễn, vì vậy cần phải thực hiện đánh giá tác động để báo cáo các cấp thẩm quyền sửa đổi trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra, với nghị định, thông tư trong thẩm quyền không còn phù hợp cần phải rà soát để tiến hành sửa đổi ngay để phù hợp với tinh thần được Bộ Chính trị chỉ rõ tại Kết luận 70-KL/TW về phát triển TDTT trong giai đoạn mới.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ: cần phải thống nhất khái niệm thể thao để có định hướng tiếp cận trong việc sửa Luật theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của quốc tế.

Image

Toàn cảnh buổi làm việc 

Còn theo Thứ trưởng Hồ An Phong, từ thực tiễn tại địa phương cho thấy hiện nay chính sách về thể thao ở tỉnh, thành trên cả nước đang vẫn “mạnh ai nấy làm”, chưa có sự đồng bộ. Vì vậy cần có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, cần có sự rà soát tổng thể cái gì ưu tiên, cấp bách để làm trước với kế hoạch, lộ trình cụ thể. Việc hoàn thiện, sửa đổi, sớm ban hành các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác phát triển TDTT là điều rất cần thiết, hữu ích.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc nghiêm túc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành TDTT.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, trước yêu cầu phát triển mà thực tiễn đang đặt ra và nhằm cụ thể hóa Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới, ngành TDTT cần phải tiến hành rà soát lại thể chế, chính sách nhằm kịp thời tháo gỡ những "điểm nghẽn" hay những “khoảng trống”, qua đó tham mưu sửa đổi kịp thời để kiến tạo, phát triển hơn nữa, đáp ứng lại sự mong mỏi của Đảng, Nhà nước đối với ngành.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, tại phiên họp về pháp luật tháng 5, lãnh đạo Bộ sẽ nghe báo cáo lại kết quả về việc rà soát thể chế liên quan đến TDTT đã được bàn luận tại buổi làm việc hôm nay. Bộ trưởng yêu cầu, Cục TDTT cần triển khai quyết liệt, bài bản, phân công phân nhiệm rõ hơn. Đây không chỉ của riêng ai mà là công việc chung của toàn ngành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong lĩnh vực TDTT.

Để việc sửa đổi, xây dựng các văn bản pháp luật trong lĩnh vực TDTT sớm được ban hành, áp dụng vào thực tiễn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các Bộ, ngành trong quá trình Chính phủ rà soát, ban hành về Chiến lược phát triển TDTT giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần chọn việc, chọn điểm đã được đặt ra để quyết tâm khắc phục triệt để những tình trạng bất cập về lĩnh vực TDTT vẫn còn tồn tại trong thời gian qua và hiện nay.

N.H, Ảnh: V.Duy

Print
180 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thông báo

Tin tức khác

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top