CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Bộ VHTTDL

3677 Lượt xem

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tới dự Hội nghị có ông Vũ Đức Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, các đồng chí Cấp ủy của 74 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Image

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn trình bày tham luận "Một số kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Tổng cục TDTT (Ảnh:l VDuy)

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo, kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019 cho thấy: Đảng ủy Bộ đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoàn thành kế hoạch công tác năm 2019 của Bộ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Cụ thể, trong năm 2019 Đảng ủy Bộ VHTTDL đã chỉ đạo quyết liệt 5 trọng tâm công tác đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên; Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Chỉ đạo thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18 - NQ/TW, Nghị quyết số 19 - NQ/TW; Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện học tập, quán triệt Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2019, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã quán triệt, triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, 10, 11 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Image

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: VDuy)

Công tác lãnh đạo, tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nền nếp, chuyên nghiệp hơn, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nhờ đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng góp phần tích cực nâng cao nặng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

Về việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn: Trong năm qua, Đảng ủy Bộ chú trọng triển khai có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, hoàn thành 100% kế hoạch. Năm 2019, Bộ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 01 Luật; 06 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 14 Thông tư; Bộ góp ý 21 dự thảo Luật, 35 dự thảo Nghị định; 26 dự thảo Thông tư và 09 hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Nghị định.

Công tác xây dựng và phát triển văn hóa được tập trung triển khai tích cực, các giải pháp nâng cao tư tưởng, đạo đức lối sống trong toàn ngành được chú trọng, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đạo đức trong xã hội. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội có nhiều tiến bộ, kịp thời chấn chỉnh hoạt động lễ hội phù hợp với thuần phong mỹ tục, không để xảy ra hiện tượng phản cảm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Về lĩnh vực TDTT, các chỉ tiêu về TDTT quần chúng cũng như thể thao thành tích cao đều đạt được những kết quả đáng biểu dương. Năm 2019, toàn ngành tích cực chỉ đạo triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và chương trình tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Cùng với sự phát triển về TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao cũng giành được những kết quả ấn tượng với 587 huy chương vàng, 428 huy chương bạc, 468 huy chương đồng tại các giải thể thao quốc tế. Trong đó 101 huy chương vàng, 60 huy chương bạc, 48 huy chương đồng thế giới; 120 huy chương vàng, 105 huy chương bạc, 108 huy chương đồng châu Á; 354 huy chương vàng, 256 huy chương bạc, 300 huy chương đồng Đông Nam Á và 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 13 huy chương tại các giải quốc tế khác.

Về du lịch, trong năm qua hoạt động du lịch diễn ra sôi động và đạt được những con số ấn tượng. Du lịch Việt Nam đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 16% so với năm 2018), phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa (tăng 6%), tổng thu từ khách du lịch ước đạt 720.000 tỷ đồng (tăng 16%). Du lịch Việt Nam cũng nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng du lịch toàn cầu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng năm 2019 vẫn còn một số hạn chế như: việc cổ phần hóa doanh nghiệp, việc thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã ảnh hưởng tới đời sống, việc làm và tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên. Một số ít chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ; số lượng Đảng viên tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ. Một số ít đơn vị người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chưa thực sự làm tốt vai trò trách nhiệm nêu gương. Việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt Chi bộ hàng tháng hiệu quả còn thấp...

Báo cáo cũng đề ra phương hướng công tác năm 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2020 của Bộ trên các lĩnh vực VHTTDL và gia đình; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ; Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện; Tập trung hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số tham luận và phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của đại diện Tổng cục TDTT, Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; Đảng ủy Khối cơ sở của Bộ tại TPHCM; Vụ Thư viện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Bộ VHTTDL đạt được trong năm 2019. Trên cơ sở phát huy những thành tích đó, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng ủy Bộ VHTTDL tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020.

Cụ thể, Đảng ủy Bộ VHTTDL cần phải phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện tốt các công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc để tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết gắn bó để xây dựng Đảng ủy Bộ trong sạch vững mạnh, đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các Đảng viên, tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc.

VD
 

Print
3677 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thông báo

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top