CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024

179 Lượt xem

Sáng 25/4, tại Hà Nội Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024. Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024 do Công đoàn Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua các chuyên đề được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần này sẽ giúp công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu hơn về hoạt động thanh tra hành chính, coi công tác thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là công việc thường xuyên gắn với hoạt động thực thi công vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và của từng công chức, viên chức, người lao động.

Image

Thứ trưởng Tại Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng: Những năm qua, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Bộ VHTTDL và các đơn vị trực thuộc, ngoài những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Nhiều đơn vị thực hiện còn mang tính hình thức. Việc công khai các nội dung liên quan ở nhiều cơ quan, đơn vụ chưa đầy đủ, chưa tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận thông tin.

Chính vì vậy, Hội nghị được tổ chức ngoài việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và những văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động thì việc hiểu và nắm bắt được Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở giúp mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị có thêm những kỹ năng trong việc thực thi nhiệm vụ, tránh những rủi ro không đáng có để xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Image

Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu tham dự 

Cùng với đó, để Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống và thực hiện hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, hằng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể: xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định của cơ quan, đơn vị để phù hợp với các quy định mới được ban hành; duy trì các cuộc họp giao ban của đơn vị; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các cuộc họp giao ban, đăng tải văn bản lên hệ thống thư điện tử để công chức, viên chức, người lao động khai thác, nghiên cứu; lấy ý kiến tham gia góp ý của công chức, viên chức, người lao động vào chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị; hàng năm phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động báo cáo về Bộ và Công đoàn Bộ.

Thứ hai, căn cứ Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ban hành chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm hằng năm để triển khai nhiệm vụ tại đơn vị, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thực chất; chủ động đề ra các biện pháp, cách thức hoạt động đổi mới, hiệu quả, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ xây dựng chuyên đề về dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị để phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị…

Thứ ba, hằng năm đều phải tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm ngăn ngừa vi phạm mà còn là phương pháp hữu hiệu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành; người đứng đầu phải tổ chức tự kiểm tra trong đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ, thực hiện quyền kiểm tra trong lĩnh vực được giao phụ trách. Phát huy dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ tư, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành; công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, từ đó bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong toàn Ngành được thường xuyên, nghiêm túc, thực chất và hiệu quả.

Thứ năm, việc thực hiện đúng những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm mọi hoạt động từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị đều được bàn bạc công khai, minh bạch, có sự đồng thuận trong phạm vi thẩm quyền, chức trách của lãnh đạo đơn vị. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt quy định về dân chủ ở cơ sở cũng làm giảm tình trạng lợi dụng dân chủ vi phạm kỷ cương, vi phạm pháp luật; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính và chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến, quán triệt các chuyên đề: Tổ chức quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị; Những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra; tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động.

Theo kế hoạch, sau đợt tập huấn này Công đoàn Bộ sẽ phát động cuộc thi tìm hiểu về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng là Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công đoàn Bộ.

Nội dung cuộc thi là mô tả các tình huống hay xảy ra tại các cơ quan, đơn vị và diễn ra bằng 2 hình thức: thi viết và sân khấu hóa. Nghĩa là các đội thi sẽ tự đặt ra tình huống và tự tìm cách xử lý tình huống sao cho hợp tình, hợp lý, đồng thời tự chọn hình thức thi viết hoặc thi sân khấu hóa. Đối với 5 đơn vị sân khấu chuyên nghiệp Ban Tổ chức sẽ yêu cầu thi sân khấu hóa bằng các vở kịch ngắn mô tả các tình huống nêu trên.

N.H, Ảnh: Văn Duy

Print
179 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thông báo

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top