CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC LIÊN ĐOÀN THỂ THAO ĐỐI VỚI THỂ THAO ẤN ĐỘ

262 Lượt xem

Thể thao là mục tiêu quốc gia của Ấn Độ và những cơ sở hạ tầng thể thao quan trọng được sở hữu và quản lý bởi chính quyền bang tương ứng. SAI thay mặt MYAS xây dựng và bảo trì các sân vận động và sân đấu (cơ sở vật chất kỹ thuật do chính quyền trung ương sở hữu và quản lý).

Doanh thu từ các tài sản đã được xây dựng chủ yếu được tạo ra thông qua ‘Kế hoạch đến và chơi’ (được nói đến chi tiết bên dưới) và cho các đội tuyển quốc gia/liên đoàn thuê, nhượng quyền tài sản để đào tạo. Việc sử dụng các tài sản để tổ chức các sự kiện như hòa nhạc vẫn còn hạn chế do thiếu quy hoạch và công nghệ để phát triển các cơ sở đa năng. SAI đã nỗ lực cho phép xem và đặt chỗ trực tuyến ở các sân vận động cho các sự kiện thể thao để tăng cường sử dụng tài sản.

Tìm kiếm tài năng, huấn luyện và cơ cấu cạnh tranh do chính phủ quản lý

Bộ Thanh niên thông qua SAI điều hành các kế hoạch quảng bá thể thao khác nhau để đào tạo tài năng thể thao tại các trung tâm của mình trên khắp Ấn Độ. SAI có 9 trung tâm khu vực qua đó các chương trình xúc tiến được quản lý tại các trung tâm Đào tạo SAI (STC) khác nhau tại Ấn Độ. Các STC có thể thuộc sở hữu của chính phủ trung ương/ của chính phủ các bang, các trường học và trường cao đẳng có cơ sở thể thao tốt, sân tập quân sự v.v… Việc sắp xếp và quản lý kinh phí của các trung tâm này phụ thuộc vào các kế hoạch quản lý các trung tâm như chi tiết dưới đây:

Danh sách các chương trình khuyến khích thể thao và phạm vi của SAI

 

 

Kế hoạch của SAI

Mục tiêu của kế hoạch

Nhóm tuổi được đào tạo

Số trung tâm và nguồn lực

Đề án cuộc thi tài năng thể thao

quốc gia (NSTC)

Tìm kiếm tài năng thể thao trong độ tuổi 8-14 tuổi bằng cách thông qua các trường học có cơ sở hạ tầng thể thao tốt và có thành tích thể thao cao.

8-14

tuổi

24 trường được thông qua (bao gồm 10 trường quảng trò chơi/nghệ thuật bản địa) 32 phòng tập với 1060 học viên (805 nam, 255 nữ)

Đề án trung tâm đào tạo SAI (STC)

Thành lập các trung tâm đào tạo SAI cấp liên bang; hỗ trợ chính quyền bang cung cấp cơ sở hạ tầng đào tạo, hỗ trợ nội trú, chỗ ở, huấn luyện khoa học và trang thiết bị do SAI tài trợ.

12-18

tuổi

56     trung  tâm, 5394 học viên

(3807 nam, 1587

nữ)

Đề án các khu vực thể thao đặc biệt (SAG)

Xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao do SAI tài trợ cho việc huấn luyện (sân chơi, hội trường trong nhà, thiết bị, hỗ trợ/huấn luyện viên) với sự tham vấn của chính quyền tiểu bang/liên bang

12-18

tuổi

19     trung  tâm, 1676 học viên

(961 nam, 715 nữ)

Đề án công ty thể thao Army Boys (ABSC)

Liên doanh hợp tác giữa SAI và quân đội Ấn Độ để tận dụng cơ sở hạ tầng thể thao của quân đội Ấn Độ để đạt được thành tích xuất sắc trong thể thao

8-16

tuổi

18 trung tâm, 1049 học viên (nam)

Đề    án

Trung tâm mở rộng của STC / SAG

Phát triển cơ sở hạ tầng tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học và đạt kết quả thể thao tốt do có các trung tâm huấn luyện

12-18

tuổi

70     trung  tâm, 1183 học viên

(775 nam, 408 nữ)

Trung tâm Xuất sắc (COE)

Huấn luyện nâng cao cho những vận động viên đạt thành tích hàng đầu tại các Giải vô địch Quốc gia, tại các trung tâm khu vực của SAI trong 330 ngày trong một năm

12-25

tuổi

15 trung tâm, 556 học viên

(288 nam, 268 nữ)

Đề án “Đến và Chơi”

Tối ưu hóa việc sử dụng các cơ sở thể thao của SAI và phát hiện một cách có hệ thống các tài năng để tuyển chọn theo STC / SAG, bằng cách cho phép các bạn trẻ đam mê thể thao được tập luyện với các huấn luyện viên SAI với chi phí 45  INR mỗi tháng

8-17

tuổi

53     trung  tâm, 18195 học viên

           

Nguồn: Trang web của Cơ quan Thể thao Ấn Độ, www.sportsauthorityofindia.nic.in,

SAI cũng đã ký kết các biên bản ghi nhớ với các bên liên quan khác nhau để phát triển các trung tâm đào tạo /trung tâm thành tích cao ở Ấn Độ. Một số biên bản ghi nhớ này bao gồm:

-Biên bản ghi nhớ với các học viện tư nhân hàng đầu như Học viện Cầu lông Gopichand về việc thành lập Học viện Cầu lông Quốc gia SAI Gopichand. Trong khi học viện sử dụng hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia (NSDF), SAI sẽ sử dụng học viện để huấn luyện, tìm kiếm tài năng và tổ chức các trại huấn luyện.

- Biên bản ghi nhớ với các liên đoàn quốc tế và các liên đoàn trong nước tương ứng để phát triển các học viện thể thao thành tích cao tại các cơ sở SAI hiện có. Ví dụ, SAI đã tham gia Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội các Liên đoàn Điền kinh Quốc tế và Liên đoàn Điền kinh Ấn Độ để phát triển một học viện thành tích cao tại Sân vận động Jawaharlal Nehru.

Mặc dù hệ thống đào tạo và tìm kiếm tài năng trên trải rộng khắp Ấn Độ, chỉ có 0,0067% dân số trong độ tuổi 8-25 được đào tạo theo các chương trình SAI khác nhau.

Để đảm bảo việc tuyển chọn và đào tạo tài năng có hiệu quả, ngay từ cấp cơ sở, Bộ Thanh niên (MYAS) đã công bố “Đề án Khelo Ấn Độ”, sẽ được thực hiện từ năm 2016-2017 trở đi.

Các đặc trưng chính của “Đề án Khelo Ấn Độ”

I.Tìm kiếm và huấn luyện tài năng có tổ chức

Kinh phí: Đề án của chính quyền trung ương sẽ tài trợ cho tổ chức đăng cai cuộc thi hàng năm ở tất cả các cấp, tức là trong khi chương trình dựa vào chính quyền bang/cơ quan đầu mối được chính quyền bang ủy quyền để tổ chức các cuộc thi ở cấp khu phố, cấp quận và cấp bang thì các cuộc thi sẽ được tài trợ của chính phủ trung ương. Đề án cho phép bộ liên kết và theo đó cung cấp hỗ trợ tài chính cho Liên đoàn thể thao học đường của Ấn Độ (SGFI) và Hiệp hội các trường đại học Ấn Độ (AIU), để tổ chức các cuộc thi này.

Lịch trình tổ chức các cuộc thi: Đề án yêu cầu các bang/liên bang và chính quyền trung ương hoàn thành lịch hàng năm cho các cuộc thi ở cấp khu phố, cấp huyện và cấp bang/liên bang theo các mốc thời gian quy định trong hướng dẫn hoạt động của đề án, để tận dụng tài trợ để tổ chức các  cuộc thi. Đề án này tư vấn cho các cơ quan nhà nước hoàn  thiện lịch cho các cuộc thi có tính đến các giải đấu do các hiệp hội/liên đoàn khác tổ chức (chẳng hạn như SGFI). Hướng dẫn yêu cầu lịch thi đấu do các bang chuẩn bị phải được sự chấp thuận của ủy ban điều hành cấp bang.

Luật thi đấu: Các cuộc thi trong khuôn khổ “Đề án Khelo Ấn Độ” sẽ được tiến hành theo các luật của Liên đoàn Thể thao Quốc gia tương ứng cho các môn thể thao khác nhau trong chương trình.

Huấn luyện và khuyến khích nhân tài: Các vận động viên tài năng được phát hiện bởi các ban tổ chức của các cuộc thi cấp quận, tiểu bang và các giải đấu cấp quốc gia sẽ được đưa vào các chương trình khuyến khích thể thao khác nhau như đã giải thích ở trên, do MYAS/SAI điều hành. Chương trình cũng liệt kê các tiêu chí cho học bổng ở các cấp độ khác nhau.

Yêu cầu về cơ sở vật chất: Hướng dẫn nêu rõ các yêu cầu về cơ sở vật chất tối thiểu (về đường đua, sân chơi, sân đấu, v.v.) để đủ điều kiện cho phân bố các giải đấu cấp quốc gia. Đây là một bước đi đúng hướng nhằm duy trì chất lượng tối thiểu của các tiêu chuẩn cho cơ sở hạ tầng được xây dựng trên toàn quốc, khi các bang được khuyến khích tổ chức các giải đấu cấp quốc gia do sự phát triển tiềm năng của ngành du lịch và khách sạn, cũng như lĩnh vực bất động sản, bên cạnh đó tăng thu nhập cho nguồn thu của nhà nước.

 “Đề án Khelo Ấn Độ” một bước đi đúng hướng hướng tới xây dựng các hướng dẫn đã được chuẩn hóa về việc sử dụng tài sản vai trò của PPP trong việc xây dựng/quản lý cơ sở vật chất thể thao để đưa vào các chính sách thể thao tất cả các bang.

 

Chính quyền trung ương

Chính quyền bang

Các liên đoàn/ Các tổ chức khác

 

Những hỗ trợ chính

Kinh phí để các bang tổ chức các cuộc thi các cấp.

Quỹ cho các quan, đoàn thể đủ điều kiện để tạo cơ sở hạ tầng.

Tài trợ cho SAI để huấn luyện.

Tổ chức các cuộc thi, giải đấu cấp khu phố, huyện, bang.

Bổ sung kinh phí tổ chức các cuộc thi, giải đấu.

Bổ sung kinh phí tạo cơ sở hạ tầng

Kinh phí đào tạo/học bổng

Các điều lệ của liên đoàn cho thể thao  và các giải đấu.

Tổ chức các cuộc thi cấp khu phố/ quận (vd: chính quyền trung ương có thể phối hợp với SGFI1 và AIU2  để tổ chức các cuộc thi cấp khu phố/quận)

Song song (với cấu trúc thi đấu quốc gia), các giải đấu và cuộc thi cấp liên đoàn

 

 

Cấu    trúc

thi      đấu

tích hợp và tạo sở hạ tầng theo "Đề án Khelo Ấn Độ"

Lĩnh vực ảnh hưởng

Tạo cơ sở hạ tầng

Tạo cơ sở hạ tầng bởi các đơn vị đủ điều kiện; Biên bản ghi nhớ giữa các đơn vị đủ điều kiện và SAI cho phép các học viên SAI được đào tạo, huấn luyện tại các cơ sở được thành lập theo "Đề án Khelo Ấn Độ"

Tìm kiếm  huấn luyện tài năng

Cấu trúc thi đấu tích hợp đóng vai trò như nền tảng cho SAI để phát hiện tài năng và thu hút học viên theo các chương trình khác nhau.

  • Tạo cơ sở dữ liệu về các vận động viên thể thao thành công thông qua tích hợp công nghệ thông tin của bang và nhà nước. Tiếp cận từ bên ngoài vào một hệ thống như vậy có thể cho phép các nguồn tài trợ tư nhân hỗ trợ các vận động viên xứng đáng nhận được hỗ trợ và trợ giúp tài chính.
  • Tích hợp thành công các học viện tư nhân hoạt động tốt vào “Đề án Khelo Ấn Độ” làm trung tâm huấn luyện thành tích cao cho các Trung tâm huấn luyện và có thể giới thiệu, tìm kiếm tài năng trong các giải đấu.

Vai trò của khu vực tư nhân

Sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng thể thao và huấn luyện thông qua ba phương thức - Hợp tác công-tư (PPP), các học viện vì lợi nhuận và các sáng kiến chiến lược, và CSR và tham gia phi lợi nhuận.

Quan hệ đối tác công-tư

Sự cần thiết của PPP thành công trong phát triển cơ sở vật chất thể thao: Sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển cơ sở hạ tầng thể thao ở Ấn Độ chủ yếu theo hình thức PPP. Do đó, các mối quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân thành công là động lực chính cho sự phát triển thể thao. PPP có thể được sử dụng để tạo cơ sở hạ tầng thông qua mô hình “Xây dựng - vận hành - chuyển giao” (BOT) bằng cách ký hợp đồng với các công ty xây dựng chuyên xây dựng các trung tâm đa năng hoặc cho phép các tổ chức tư nhân chuyên nghiệp quản lý và kiểm soát cơ sở hạ tầng thể thao hiện có của chính quyền trung ương/nhà nước với mục tiêu xây dựng các mô hình thương mại và chuyển đổi mô hình tương tự thành trung tâm doanh thu. Việc sử dụng tài sản nhiều hơn và tạo ra doanh thu có thể khuyến khích việc tạo cơ sở hạ tầng thể thao.

Hoạt động PPP hiện tại ở Ấn Độ: PPP để phát triển thể thao ở Ấn Độ bị hạn chế do thiếu các hướng dẫn được chuẩn hóa và khuyến khích cho các bang tích hợp PPP vào chính sách thể thao của họ - dẫn đến hạn chế về kinh phí. Tuy nhiên, một số ví dụ về PPP và các chương trình liên quan đến PPP ở Ấn Độ bao gồm:

quan Phát triển Naya Raipur đang xây dựng một thành phố thể thao Naya Raipur, nơi sẽ các cơ sở như quần vợt, hồ bơi sân vận động trong nhà cùng với hình PPP (cụ thể BOT). nhân dự kiến sẽ xây dựng cơ sở giao cho chính quyền. Một phần diện tích đất này được dành cho một khu dân phức hợp, thể trợ cấp chéo cho các sở thể thao.

Jindal Steel Works (JSW) đã hợp tác với SAI trong khuôn khổ sáng kiến CSR để giám sát việc nâng cấp và bảo trì cơ sở hạ tầng tại trung tâm đào tạo khu vực của SAI ở Hisar. Sau này dự kiến sẽ giám sát việc lựa chọn và huấn luyện các cầu thủ.

Đề án Học viện Thể thao Quốc gia do SAI dự kiến nhằm phát triển các học viện thể thao cho các bộ môn thể thao khác nhau với sự hợp tác của các Liên đoàn Thể thao Quốc gia tương ứng theo mô hình PPP.

Các yếu tố thành công quan trọng để có PPP thành công ở Ấn Độ:

Các yếu tố thành công quan trọng để sử dụng hiệu quả phương thức PPP để phát triển cơ sở hạ tầng thể thao và vị thế của Ấn Độ đối với các yếu tố này được thảo luận dưới đây:

Tích hợp PPP vào chính sách thể thao của các bang: Các bang có thể tích hợp PPP vào chính sách thể thao của họ. Nhiều bang ở Ấn Độ như Gujarat và Rajasthan, đã xác định vai trò của PPP trong chính sách thể thao của họ trong khi các bang khác như Madhya Pradesh đã bắt đầu phát triển các thành phố thể thao thông qua mô hình PPP. Chính sách thể thao của Haryana, một bang thể thao hàng đầu, xác định sâu sắc nhu cầu phát triển các cơ sở thể thao khi phát triển các không gian thương mại/dân cư mới. Chính sách PPP thuận lợi và định hướng/khuyến khích:

Đối với PPP trong lĩnh vực thể thao từ chính phủ trung ương: Ngân sách Liên minh 2016 tập trung vào việc khôi phục PPP để tạo cơ sở hạ tầng thông qua hành động đảm bảo cải thiện tính thanh khoản, cơ chế xếp hạng tín dụng dễ dàng hơn và khuyến khích (Quỹ đầu tư bất động sản (REITs) và Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng (InvITs), nới lỏng hơn nữa dòng vốn. Ngoài ra, chính phủ trung ương có thể phát triển hướng dẫn về PPP trong chính sách thể thao để các bang áp dụng và đưa ra các nghiên cứu điển hình về việc các bang ở Ấn Độ thực hiện thành công PPP. Trung tâm có thể khuyến khích các bang áp dụng PPP để thúc đẩy việc tạo cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng giống như một tiêu chí để phân bổ các giải đấu quốc gia.

Nghiên cứu điển hình: Dự kiến và xác định vai trò của PPP đối với phát triển cơ sở hạ tầng thể thao ở Andhra Pradesh.

Do Andhra Pradesh được chọn đăng cai giải thi đấu toàn quốc 2018-19, chính quyền Bang đã tăng cường ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng thể thao. Chính quyền Andhra Pradesh dự kiến sẽ phân bổ gần 10 tỷ rupee cho việc phát triển sân vận động ở các quận khác nhau. Mục tiêu của việc sử dụng PPP để phát triển cơ sở hạ tầng thể thao bắt nguồn từ sự linh hoạt cho phép chính phủ tập trung hoàn toàn vào việc tuyển dụng các huấn luyện viên hàng đầu để đào tạo thanh thiếu niên trong các hoạt động thể thao khác nhau trong khi phía tư nhân tập trung vào khía cạnh doanh thu.

Chính quyền Bang tin rằng việc áp dụng phương thức PPP sẽ cho phép kết hợp việc thiết lập các khu phức hợp mua sắm và cơ sở hạ tầng khác trong sân vận động. Điều này không chỉ giúp bảo trì hiệu quả sân vận động mà còn giúp sân vận động tự chủ về tài chính. Theo sáng kiến PPP của Andhra Pradesh, các bên tư nhân sẽ được phép mở các cơ sở này cho người dân khi trả phí và sân vận động có thể được đưa vào sử dụng quanh năm, thúc đẩy văn hóa thể thao. Sau khi được xây dựng, sân vận động còn có thể trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động kinh doanh, đại hội thường niên, các giải đấu cấp trường học, giải đấu cấp khu vực, hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, v.v.

Học viện tự chủ (vì lợi nhuận) và các sáng kiến chiến lược khác

Trong khi sự tham gia của các bên tư nhân vào việc tạo ra các sân vận động/thành phố thể thao chủ yếu thông qua mô hình PPP, một số dự án tự chủ và các sáng kiến chiến lược tồn tại trong môi trường huấn luyện và học viện. Một số học viện hàng đầu được điều hành bởi chính các cựu vận động viên thể thao và đã đào tạo ra một số vận động viên hàng đầu.

Trong khi hỗ trợ về đất đai từ chính phủ và hỗ trợ tài chính từ NSDF thường được cung cấp, chính phủ cũng có thể tham gia vào quan hệ đối tác/biên bản ghi nhớ với các học viện này để tổ chức các trại huấn luyện và công nhận chúng là các trung tâm thành tích cao. Hơn nữa, chính phủ cần đảm bảo cung cấp tài chính dễ dàng hơn, có sẵn một lượng lớn các chuyên gia được đào tạo và nhiều nguồn thu hơn khi ngành này trưởng thành (bán các vận động viên được đào tạo cho các giải đấu/nhượng quyền thương mại, quyền đặt tên, v.v.). Các bước đi theo hướng này có thể đi một chặng đường dài trong việc đảm bảo tính bền vững của các học viện này.

Sự ra đời của các giải đấu đang gia tăng nhờ các sáng kiến chiến lược của các nhà quảng bá giải đấu và nhượng quyền thương mại để đầu tư vào cơ sở hạ tầng cấp cơ sở, tìm kiếm và huấn luyện tài năng để tích cực gắn kết cộng đồng và phát triển văn hóa cho các môn thể thao tương ứng, đảm bảo tính bền vững lâu dài cho các tài sản thương mại (giải đấu và nhượng quyền thương mại). Ví dụ: IMG Reliance đã ký kết hợp tác 30 năm với Liên đoàn bóng rổ Ấn Độ (BFI) và hợp tác 15 năm với Liên đoàn bóng đá toàn Ấn Độ (AIFF). Các quan hệ đối tác này đòi hỏi BFI và AIFF cấp quyền thương mại cho tất cả các môn bóng rổ và tài sản bóng đá (tài trợ, quảng cáo, phát sóng, buôn bán, sở hữu trí tuệ, giải đấu mới và quyền nhượng quyền thương mại, v.v.) nhằm phát triển bóng rổ và bóng đá từ cấp cơ sở lên giải đấu chuyên nghiệp.

Print
262 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top